CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Ser vi et suckers rally?

I løpet av de to første handelsukene i 2019 har S&P500 steget med over 3 prosent mens Oslo Børs og Hang Seng har steget med over 5 prosent hver. Bakgrunnen for børsoppgangen i USA kan i stor grad tilskrives Fed, som i referatet fra rentemøtet i desember signaliserer en mer forsiktig rentepolitikk for tiden som kommer. Ettersom markedet på forhånd har innkalkulert en mer kontraktiv pengepolitikk enn denne ukens referat signaliserer, forventer markedet nå en lavere pris på kapital enn ventet. Det har resultert i børsoppgang.

Dynamikken er nå på mange måter motsatt av  i store deler av 2018, hvor positive inntjeningssignaler medførte forventing om høyere renter, som igjen fikk børsene til å falle. For mange er det paradoksalt at positive økonomiske signaler tilsynelatende medfører negativ børsutvikling, mens negative signaler medfører at børsene stiger.

Etter at Nasdaq-børsen i USA i romjulen bikket 20 prosent nedgang fra toppen i oktober, hevdet enkelte analytikere, deriblant «dommedagsprofeten» Peter Schiff, at USAs økonomi er i et såkalt «Bear Market». Fra dette perspektivet kan man hevde at oppgangen vi så langt har opplevd i 2019 er en korreksjon i positiv retning i en ellers negativ utvikling. Dersom man deler dette synet er det nærliggende å tenke at vi nå er vitne til et «suckers rally» hvor overoptimistiske investorer tilfører markedet ny likviditet i en kort periode, før vi på ny får en markant nedgang. Tilførselen av ny likviditet forsterkes ytterligere av den generelle januareffekten.

En som ikke fullstendig deler denne analysen er Paul Harper i DNB Markets. I et intervju med Nordnet denne uken påpeker han at nedgangen vi så i fjerde kvartal i fjor i stor grad skyldes reverseringen av stimuli-programmene som den amerikanske sentralbanken og ECB har bidratt med i markedet, og at vi ikke vil se tilsvarende sterk kontraktiv pengepolitikk i 2019. I tillegg skyldes noe av nedgangen i Europa i 2018 midlertidige faktorer innen bilindustrien i Tyskland, en sterk influensasesong og uroligheter i Frankrike. Disse faktorene ventes å stabilisere seg i år. Det påpekes også at ledende makroindikatorer, som forskjellen mellom korte og lange renter, indikerer resesjon først i 2020.

For Oslo Børs skyldes mye av 2019-oppgangen en betydelig vekst i oljeprisen de siste to ukene. Etter å ha vært nede på 50-dollar fatet i romjulen, kostet et fat nordsjøolje over 60 dollar fatet fredag ettermiddag. Oppgangen tilsvarer  over 20 prosent. Flere peker derfor på at oljeprisen er tilbake i en oppgangstrend, og at videre oppgang vil ta med seg oljesektoren og Oslo Børs oppover i tiden fremover. Skjer det må vi imidlertid også regne med flere rentehevinger fra Norges Bank, som igjen vil føre til en sterkere krone. Dette vil kunne fungere som en dempende faktor på aksjemarkedet ettersom aksjer på Oslo Børs dermed blir relativt dyrere for utenlandske investorer. Lakseindustrien spesielt vil kunne lide av en slik utvikling.

Når det gjelder Kina mener blant annet investeringsdirektør i Skagenfondene, Alexandra Morris, at fremvoksende markeder generelt er 20-40 prosent lavere priset enn resten av aksjemarkedet.  Hun påpeker en mismatch mellom BNP-veksten fra fremvoksende markeder og andelen av verdens aksjekapital investert i nettopp disse markedene. Avviket innebærer et betydelig oppsidepotensial.

Hos CMC Markets kan tradere posisjonere seg for både oppgang og nedgang i blant annet råvarer og indekser verden over. Ved inngangen til helgen er traderne delte i sine synspunkter på om markedet skal opp eller ned.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app