CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Ser oppside i olje, NOK og krypto

Oslo Børs endte ned 1,7 prosent i 2018 etter et turbulent år med mange begivenheter. Sammenlignet med de fleste andre børser i verden var riktignok ikke dette så ille. I samme periode gikk den amerikanske hovedindeksen S&P500 ned 7 prosent, hovedindeksen DAX i Tyskland ned 17,5 prosent og hovedindeksen Hang Seng i Hong Kong ned 18,5 prosent. I tillegg har vi vært vitne til hyperinflasjon i Venezuela og valutakrise i både Argentina og Tyrkia. Imidlertid var et få aktivaklasser som fikk et tøffere år enn markedet for kryptovaluta. 

Etter å ha opplevd en eventyrlig vekst i 2017 fikk Bitcoin en nedgang på bortimot 80 prosent i 2018, mens lillebror Ethereum falt nesten 90 prosent i samme periode. Kursen har falt mer eller mindre gradvis siden april og mange spekulerte i slutten av året på om valutaene ville bli verdiløse. Siden 12. desember har vi imidlertid sett en ny positiv utvikling i disse valutaene, spesielt for Ethereum som har vokst med 83 prosent i denne perioden. Den positive utviklingen vi har sett den siste tiden får enkelte til å spekulere i om vi står ovenfor en ny euforisk periode hvor alle igjen vil hoppe på kryptotoget. Det finnes få fundamentale faktorer som understøtter dette, men psykologien i markedet kan være vel så sterk. Med en referansekurs i Ethereum på drøyt 1400 fra januar 2018 og en kurs i dag på ca 150, kan det i hvert fall hevdes at valutaen har et stort oppsidepotensial.

Et annet spekulasjonsobjekt som falt mye i 2018 var oljeprisen. Etter å ha nådd en toppnotering for 2018 på 86 dollar fatet i begynnelsen av oktober, gikk det i strak utforbakke resten av året, og i romjulen var prisen helt nede på 50 dollar per fat brent olje. Med det hadde oljeprisen falt med over 40 prosent fra oktober og 25 prosent for året som helhet. Den siste uken har imidlertid oljeprisen vist sunnere tegn og lå fredag ettermiddag på drøyt 57 dollar fatet. Mange spekulerer nå i om oljeprisen skal videre opp. Argumenter som understøtter dette er at Opec helst ønsker en oljepris opp mot 70 dollar fatet og med stor sannsynlighet vil opprettholde en kutt-politikk som styrker oljeprisen. På den andre siden hevder enkelte analytikere at Opec med Saudi-Arabia i spissen faktisk vil ha en langsiktig fordel av å opprettholde en høyere produksjon enn å manipulere oljeprisen opp med ytterligere produksjonskutt. Utover dette vil den generelle utviklingen i verdensøkonomien i 2019 være avgjørende for oljeetterspørsel og dermed oljeprisen fremover.  

2018 ble heller ikke et godt år for den norske kronen. Målt mot dollar svekket norske kroner seg med 6,5 prosent gjennom året og svekket seg ytterligere med 1,5 prosent mot et allerede lavt nivå målt mot euro. At kronekursen ikke har vært svakere på flere år er for mange i seg selv et argument for at NOK har et stort oppsidepotensiale og argumentet svekkes ikke akkurat av at analytikere fra både Nordea og Arctic venter ytterligere tre rentehevinger fra Norges Bank gjennom året. At boligprisene for desember viste en sesongkorrigert oppgang på 0,7 prosent er også med på å understøtte dette. På den annen side må det nevnes at verdensøkonomien er i en usikker periode der mange frykter en nært forestående resesjon. Skulle dette inntreffe vil det kunne bety rentekutt snarere enn rentehevinger og flukt fra ilikvide valutaer til fordel for USD og Euro. I så fall vil vi kunne se enda svakere kronekurser.

Ved inngangen til helgen var majoriteten av CMC Markets tradere posisjonert for oppgang i både Bitcoin, olje og norske kroner.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app