USA og Europa

Det var svake markeder igjen i Europa med nedgang over hele linjen. Fortsatt frykt rundt handelskrig og avtagende positivitet preget handelsdagen. Det kom ok sentiment tall ut av eurosonen og inflasjonstallene fra Tyskland var på forventning.
DAX endte 1,39 prosent lavere, men i USA var det noe bedre utvikling, med høyere markeder over hele linjen. Foreløpig ser USA ut til å vinne handelskrigen hvis man ser på indekser, og det var en positiv dag med markedene opp rundt 0,7 prosent.
Oljeprisen løftet seg på positivt momentum mens man så renter stige marginalt.

Asia

Asiatiske markeder stiger ledet an av Kina som løfter seg med rundt 2 prosent. 
oppmykning i forhold til regler for utenlandske investorer bidrar, men mange kommenterer at det er en mere teknisk rekyl etter mange tunge dager.

Dagen i dag

Europeiske markeder er ventet høyere fra start etter positive markeder i USA og Asia. DAX har falt 8 av ti handelsdager, så man begynner å bli ganske oversolgt også her. Euroen løfter seg på bedret risikoappetitt idet markedene ser ut til å ihvertfall starte risk-on.  Dagen i dag ser arbeidsledighetstall fra Tyskland og Norge før vi får private inntekter fra USA. Ingen veldig store tall og det forventes ikke store bevegelser etter man har hatt en ganske heftig uke i markedene.

Dagens finanskalender

Dagens kundesentiment