CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Reality check i oljemarkedet

Oljeprisen har skutt opp som en rakett siden bunnivået i 2020, men torsdag så den ut til å gå tom for drivstoff. Har oljeprisen blitt for høy?

Oljeprisen har skutt opp som en rakett siden bunnivået i 2020, men torsdag så den ut til å gå tom for drivstoff. Har oljeprisen blitt for høy?

I april 2020 kunne man kjøpe et fat nordsjøolje til under 20 kroner. Siden den gang har oljeprisen tilnærmet uforstyrret steget med godt over 200 prosent.
 
Bakgrunnen for oljeprisoppgangen er todelt. For det første har Opec+ landene med Saudi Arabia i spissen gjennomført et betydelig produksjonskutt på nesten ti millioner fat per dag siden april i fjor (8,1 millioner fat nå). Dette som et tiltak for å utjevne noe av etterspørselssjokket som har fulgt av koronapandemien.  For det andre er etterspørselen etter olje ventet å ta seg betraktelig opp etter hvert som flere blir vaksinert og verden åpner opp for mer varetransport og flytrafikk.
 
Dersom Opec+ ikke øker produksjonen i takt med den økte etterspørselen vil vi kunne få et etterspørselsoverskudd i oljemarkedet. Forventinger om en slik supersyklus har sendt oljeprisen over 70 dollar per fat flere ganger den siste måneden, over nivåene vi så før koronakrisen.
 
Onsdag denne uken satt det internasjonale energibyrået IEA en midlertidig stopper for den euforiske optimismen. I sin ferskeste oljemarkedsrapport skriver de at lagerbeholdningen i OECD-landene fortsatt ligger på litt over 3 milliarder fat, 110 millioner fat høyere enn for et år siden da krisen slo ut for alvor, tilsvarende ca. en måned med verdens forbruk. På bakgrunn av dette rapporterer de at det er «nok til overs».
 
I rapporten skriver de riktignok også at etterspørselen etter olje er ventet å stige med 5,5 millioner fat per dag i løpet av året – men selv med denne etterspørselsveksten er markedet avhengig av at Opec+ holder betydelig igjen på produksjonen sin.
 
Som et resultat av rapporten falt oljeprisen torsdag med over 7 prosent til 62 dollar per fat, samme nivå som for en drøy måned siden. Det kan virke som mange fikk seg en «reality check» på at vi tross alt fortsatt lever under en pandemi med reiserestriksjoner, og at dagens oljepris utlukkende hviler på de avgjørelser som fattes av et oljekartell i Midtøsten. Dynamikken i OPEC+-samarbeidet ser enn så lenge ut til å være god, men vi skal ikke lenger tilbake enn et drøyt år siden at Saudi-Arabia og Russland var så uenige at de utløste en priskrig på olje ved å oversømme markedet.
 
Denne priskrigen resulterte i en oljepris som de amerikanske skiferoljeprodusentene ikke kunne leve med. Mange så seg derfor nødt til å legge ned sin produksjon. Produksjonen av skiferolje er imidlertid forholdsvis fleksibelt, og med en oljepris tilbake på over 60 dollar per fat, er det grunn til å tro at mange skiferoljeprodusenter vil finne det attraktivt å gjenoppta produksjonen igjen. Dette vil Opec med stor sannsynlighet gjerne unngå.
 
Med dette som bakteppe finnes det gode argumenter for at Opec gradvis vil øke produksjonen i takt med at etterspørselen tar seg opp. Økt etterspørsel og gjenåpning av verden er derfor isolert sett ikke lenger et argument for økt oljepris. I hvert fall ikke på disse prisnivåene.
 
Opec+ møtes igjen 1. april for å forhandle om tiltakene for mai måned. Dersom de nok en gang bestemmer seg for å forlenge dagens produksjonskutt er det kort vei tilbake til 70 dollar per fat. Om de derimot starter prosessen med å øke produksjonen igjen kan prisen fort gå i motsatt retning.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app