CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Penger blir gratis en stund til

Penger blir gratis en stund til

Mange mener Øystein Olsen var litt av en hauk da han på sviktende grunnlag huket inn topp-forvalteren Nikolai Tangen til sjefsstolen i oljefondet. Under rentemøtet denne uken derimot, så vi en langt mer «duete» sentralbanksjef. 

Torsdag denne uken var det rentemøte i Norges Bank. Det kan ikke ha kommet som en overraskelse på noen at sentralbanken valgte å holde styringsrenten endret på null prosent. Men rentebanen var nok litt mer forsiktig enn mange hadde sett for seg.

Rentebeslutningen settes på bakgrunn av en vurdering av den finansielle stabiliteten i landet, og i verden for øvrig. Dette er vurderingen som oppsummeres i Pengepolitisk rapport, som slippes en gang i kvartalet. Torsdag kom den tredje rapporten i år.

Gjeninnhentingen har en pris

Rapporten slår fast at aktiviteten hos mange av Norges handelspartnere har steget mer enn banken la til grunn i forrige rapport som ble sluppet i juni. Lettelser i smittevernstiltakene har økt den økonomiske aktiviteten, og har samtidig bidratt til økt spredning av viruset. På grunn av økt smittefare, høy arbeidsledighet og fortsatt utsikter til lav lønnsvekst, mener banken det er sannsynlig med lav internasjonal inflasjon fremover. Dette taler for å holde renten på et lavt nivå en god stund fremover. I hvert fall frem til 2022.

Joda, det er «inflasjon»

Når Olsen snakker om lav inflasjon snakker han om konsumpriser, altså prisen på kinobilletter, gensere og bananer. 12-måneders-veksten for disse type varene var som Olsen påpeker, på forholdsvis lave 1,7 prosent i august. Men selv om konsumprisene i samfunnet ikke stiger nevneverdig, stiger prisen på aktivaklasser som eiendom og aksjer.

Merkur Markets har hatt en drøss av noteringer allerede i år og flere står i kø. Noen fellesnevnere for noteringene er IT eller ESG-profil, overtegning og astronomisk kursoppgang fra start. Pexip, Salmon Evolution og Quantafuel har alle hatt kursoppganger på mellom 40 og 100 prosent den siste tiden, og onsdag står gjenvinningsselskapet Agylix for tur. Der samfunnets restriksjoner ikke gir befolkningen anledning til å kjøpe varer og tjenester som før, strømmer det penger inn i markedet. Resultatet er «asset-inflation»

Større tålmodighet blant investorene

Den grønne bølgen har også ført med seg en ny og moderne investeringsfilosofi hvor selskaper i større grad prises på bakgrunn av forventing og håp om fremtidig inntekt. Denne filosofien har vært avgjørende for veksten i selskaper som Tesla og Amazon, og er nødvendig for at vi skal lykkes med den grønne omstillingen.

Investorer med litt mindre tålmodighet kan uansett trade på kortsiktige kursutvikling, og den grønne bølgen har vist seg å by på både høye topper og bunner.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app