CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

På tide å tenke smått?

Small cap

Småselskapene har hengt etter, men kan få en ny glansperiode.  

Det er kjedelig å ikke bli invitert med på festen der deltakerne storkoser seg. Slik har investorene i de fleste mindre bedrifter, såkalte small caps, følt det en stund.
 
Og sjelden mer enn i 2023. Fjoråret ble som kjent dominert av «the magnificent seven», de syv amerikanske teknologikjempene Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla. De bidro til at de brede aksjeindeksene, bestående av verdens største selskaper, ga betydelig bedre avkastning enn den store underskogen av små bedrifter.
 
Nå kan det være på tide å vurdere de mindre selskapene mer seriøst.
 
Sterkt momentum 
Small cap aksjer har hatt en rivende utvikling de siste ukene gjennom årsskiftet, og nå kaster flere analysemiljøer seg på og spår et sterkt 2024 for dette segmentet. I et år der mange ser begrenset oppside for de virkelig brede indeksene, er det nettopp slike taktiske allokeringer som kan gi meravkastning.  
 
Faktisk kan Russell 2000-indeksen, bestående av 2000 små bedrifter i USA, gå så mye som 50 prosent i år, ifølge analysesjef Tom Lee hos Fundstrat Global Advisors. De fleste av disse selskapene har en markedsverdi i sjiktet 0,5-2 milliarder dollar.
 
Goldman Sachs er mer edruelige i sine anslag, men spår 15 prosent oppgang for Russell 2000 kommende år – mot syv prosent for S&P 500.
 
Renteeffekten
De mindre selskapene er gjerne mer rentesensitive, fordi de i større grad prises etter fremtidige vekstforventninger. I snitt har de mer kortsiktig gjeld, med høyere innslag av flytende rente enn de store selskapene. 
 
De mest belånte av dem er derfor blitt truffet spesielt hardt av den amerikanske sentralbankens (FED) 11 rentehevinger de siste to årene, fra rundt null til intervallet 5,25-5,5 prosent – det høyeste nivået på 22 år.
 
Wall Street tror nå på hele seks rentekutt i inneværende år, og de mest tyngede småbedriftene vil da kunne få størst effekt av taktomslaget.  
 
Historisk avkastning
Nettopp forventninger om rentekutt, samt avtagende inflasjon, har spilt en avgjørende rolle i den økende optimismen rundt småselskapene. 
 
Der S&P 500 ga hele 26,3 prosent avkastning i 2023, gikk Russell 2000 «bare» 16,9 prosent. Men sistnevnte skjøt opp 24 prosent i fjorårets to siste måneder, og det er dette momentumet stadig flere analytikere har troen på at kan fortsette gjennom 2024.
 
Mye av oppgangen har riktig nok skjedd på lave volumer i volatile aksjer, og det har vært mye indirekte handel i indekser heller enn i enkeltaksjer, men det kan være i ferd med å endre seg dersom større investorer ser bevis på en sterk trend.   
 
Mens S&P 500 er omtrent tilbake på toppnoteringen fra januar 2022, er Russell 2000-indeksen fortsatt rundt 20prosent under sin toppnotering fra november 2021. Det kan love godt for tiden fremover. Historikken for sistnevnte viser en årlig avkastning på 14,9 prosent i rullerende femårsperioder etter en dårlig femårsperiode, mot 10,4 prosent årlig for alle slike perioder siden indeksen ble etablert i 1984.
 
Verdsettelsesgapet
Det kan nevnes flere trender som taler i favør de mindre selskapene, deriblant deglobalisering som skaper større lokal etterspørsel. Og der S&P 500 er omtrent likt fordelt mellom produkter og tjenester, har Russell 2000 rundt 2/3 av inntjeningen fra tjenester. Ved tidligere økonomiske nedturer har det vist seg at forbruket på nettopp tjenester har hentet seg raskere inn.
 
Amerikanske small caps er nå historisk billige. Selv etter to måneders rally har Russell 2000 en forward P/E, estimert inntjening over neste 12 måneder, på rundt 15. Det er tre prosent under historisk snitt, ifølge Bank of America. Til sammenligning ligger large caps hele 27 prosent over historisk snitt. 
 
Verdsettelsesgapet kan tale for økt M&A-aktivitet, der større aktører ser det som mer attraktivt å kjøpe opp mindre selskaper enn å vokse organisk. Og oppkjøp kommer som regel med fine premium i aksjekursen for den som kjøpes. 
 
Følg med nå
Kanskje er verdsettelsen for de mindre bedriftene nå så lav at fallhøyden er begrenset, en type asymmetrisk risiko som er attraktiv for investorer. Å kjøpe litt i Russell 2000-indeksen eller lignende kan være et fint tilskudd til mange porteføljer. For den mer aktive investor gir mangelen på analysedekning blant småselskapene en mulighet til å finne skjulte juveler.
 
Risikoen ligger i at selskapenes inntjening svekkes, eller at den økonomiske landingen blir i hardeste laget. Small caps underpresterer gjerne i første halvdel av en resesjon. En del synes å være priset inn allerede, men en hard landing vil kunne gi mer nedside på kort sikt.
 
Resultatsesongen sparkes i gang i disse dager, og da kan det være verdt å følge med for å gjøre seg opp en mening om den positive trenden kan fortsette. Ikke minst gjelder det guidingen for kommende kvartaler.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app