CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Norge mot strømmen

Norges Bank hevet styringsrenten denne uken og signaliserte ytterligere to rentehevinger i 2019. Samtidig nedjusteres renteprognosene i USA. Dette får tradere til å se muligheter i valutamarkedet.

Torsdag denne uken besluttet sentralbanksjef Øystein Olsen å sette opp den norske styringsrenten fra 0,75 til 1 prosent. Dette er andre gangen Norges Bank hever renten etter at renten ble hevet for første gang på syv år i september i fjor. Selv om denne ukens rentebeslutning var ventet av de fleste, ble mange overrasket over signalene om at vi potensielt kan få to rentehevinger til i år. Sentralbanken forsvarer endringen i rentebanen med at nøkkeltallene for norsk økonomi har vist seg å bli bedre enn ventet. I den pengepolitiske rapporten spår Norges Bank en vekst i fastlands-Norge på 2,7 prosent, opp fra 2,3 prosent i den forrige prognosen, og kutter samtidig arbeidsledighetsprognosen fra 3,8 til 3,6 prosent. I tillegg trekkes et høyere inflasjonspress frem, med kjerneinflasjon på 2,3 prosent i 2019, mot tidligere forventinger på 2.0.

Flere analytikere mener imidlertid Norges Bank er i overkant optimistiske i sine anslag. De mener den globale situasjonen, med stor økonomisk og politisk usikkerhet, samt «duete» rentemøter fra både FED og ESB, gjør det vanskelig å heve renten i den lille, åpne norske økonomien. Handelsbanken mener eksempelvis at vi maksimalt kan vente oss én renteheving til i år og at renten topper ut på 1,25 prosent, noe markedet syntes å være enig i.

Noe av bakgrunnen for analytikernes synspunkt er at sentralbanken i USA besluttet å holde styringsrenten uendret på 2,25-2,50 prosent under onsdagens rentemøte. Beslutningen inneholdt heller ingen plan om noen renteheving senere i 2019, hvilket står i kontrast til signalene Fed-sjef Jerome Powel ga så sent som november i fjor om tre rentehevinger i 2019. 

Som en respons på rentebeslutningene styrket kronen seg mot dollar i uken som gikk, fra 8,55 kroner per dollar i starten av uken til 8,45 fredag ettermiddag. Denne styrkingen er imidlertid ikke nødvendigvis ferdig, spesielt ikke hvis den norske økonomien fortsetter å styrke seg sammenlignet med den amerikanske, slik Kjetil Olsen forventer. Dette er en analyse CMC Markets sine tradere virker å støtte. Ved inngangen til helgen er ni av ti av traderne som er eksponert for USD/NOK, posisjonert for at kronen skal styrke seg. 

Et annet tema som interesserer traderne er Brexit. Torsdag fikk britene to ukers utsettelse på å komme til en Brexit-løsning og unngikk dermed den opprinnelige utmeldingsdatoen som var 29. mars. Spenningen bygger seg derfor nå opp mot den nye fristen som er 12. april. Uansett hva som blir utfallet denne datoen vil både børsene og valutamarkedet påvirkes.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app