CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Når er vekstaksjene billige?

Etter en betydelig korreksjon den siste måneden fikk teknologi- og grønne aksjer en liten revansj i uken som gikk. Ser vi en kjøpsmulighet eller bør man holde seg unna?

Etter en betydelig korreksjon den siste måneden fikk teknologi- og grønne aksjer en liten revansj i uken som gikk. Ser vi en kjøpsmulighet eller bør man holde seg unna?

Etter en formidabel start på året surnet det voldsomt på teknologiindeksen Nasdaq i måneden som gikk. 12 februar stod indeksen i drøyt 14.095 mens den mandag 8. mars var redusert til 12.609, ned 10,5 prosent. Innovasjonsfondet ARKK var på det meste ned 30 prosent på noen få uker, sterkt tynget av Tesla og Zoom som også falt med 30 prosent i perioden.
 
Økonomene forklarer nedgangen i disse aksjene med økningen i tiårsrenten, noe som tradisjonelt fører til en sektorrotasjon fra vekst- til verdiaksjer. Den samme tendensen så vi for grønne vekstaksjer som NEL, Aker Horizon, Kahoot! og Agilyx for å nevne noen. 
 
I løpet av den siste uken har imidlertid flere av disse aksjene hentet tilbake deler av fallet. Mange mener dette kan skyldes forventing om en noe senere gjenåpning enn først antatt og fortsatt ekspansiv finans- og pengepolitikk fra myndighetene. Flere peker også på at korreksjonen i vekstsektoren har fått flere til å spekulere i at disse aksjene nå er billige. 
 
Denne uken signerte president Joe Biden en krisepakke på totalt 1.900 milliarder dollar som skal stimulere økonomien. Den europeiske sentralbanksjefen Christina Lagarde besluttet (ikke uventet) å holde den europeiske styringsrenten uendret og uttalte at sentralbanken vil øke takten på verdipapirkjøpsprogrammet for å øke investeringsviljen i samfunnet og få økonomien tilbake på bena.
 
Selv om ekspansiv pengepolitikk på kort sikt øker pengemengden og investeringslysten i samfunnet, bør investorer huske at dette er et tveegget sverd. Økt kjøpekraft øker også etterspørselen etter varer og tjenester, hvilket igjen kan føre til økt inflasjon. Inflasjonsfare hever i sin tur renteprognosene hvilket igjen kan gi negativt utslag i aksjemarkedet, spesielt for vekstaksjer. Man bør derfor være svært varsom på konsumprisindeksen (inflasjon) i tiden som kommer.
 
Kjerneinflasjonen var i februar på 2,7 prosent i Norge, syv prosentpoeng over Norges Bank sitt inflasjonsmål. Hva Øystein Olsen tenker om det får vi høre torsdag i kommende uke når Norges Bank kommer med sin rentebeslutning og slipper sin Pengepolitiske rapport. Ingen venter at sentralbanken vil heve renten, men mange venter spente på hva sentralbanksjefen vil si om renteprognosene fremover. På forhånd venter Nordea Markets at Norges Bank vil heve renten to ganger allerede i år, og totalt syv ganger innen utgangen av 2023. 
 
I neste uke kan tradere også følge med på de ferskeste inflasjonstallene som slippes for både Sverige, Frankrike, Italia og Eurosonen som helhet. Tirsdag slippes også de ferskeste tallene for ZEW-indeksen i Tyskland som sier noe om sentimentet blant profesjonelle investorer og analytikere i Tyskland. 
 
Om inflasjonen er høyere enn ventet kan gjeninnhentingen i vekstaksjene bli kortvarig.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app