CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Med eller uten Kina?

Grønt regnestykke går ikke opp

Midtens rike har gått fra vekstvinner til «uinvesterbart».

Kinas økonomiske utvikling har i flere tiår vært en suksesshistorie som har spilt en avgjørende rolle for den globale veksten. Men nå ser det ut til at internasjonale investorer har fått nok. 75 prosent av utenlandske investeringer i det kinesiske aksjemarkedet gjennom årets syv første måneder er siden blitt trukket ut igjen, ifølge Financial Times. Totalt er det snakk om verdier for 25 milliarder dollar. 
 
Det er flere årsaker som ligger bak kapitalflukten. President Xi Jinpings stadig strammere grep om makten har økt den politiske usikkerheten. Den ventede økonomiske oppturen etter pandemien har uteblitt, 15 måneder etter at landet brått fjernet restriksjonene. Og det er bekymring rundt hvor dyp krisen i landets eiendomssektor faktisk er.
 
Mye tyder på at Kina må jobbe hardt for å overbevise internasjonal kapital om at det er både trygt og attraktivt å komme tilbake.
 
Fremvoksende markeder uten Kina
Som følge av denne trenden har det vært en kraftig økning i interessen for eksponering mot fremvoksende markeder eksklusive Kina.
For første gang noensinne er iShares MSCI Ex-China ETF, som utelukker Kina fra fremvoksende markeder, større enn ETFen som følger Kina. Forvaltningskapitalen i førstnevnte har opplevd en eksplosiv vekst fra 164 millioner dollar i 2020 til 6,8 milliarder dollar i dag. Flere kapitalforvaltere melder om lignende utvikling.  
 
Hittil i år er MSCI China Index ned rundt 8 prosent, mens en bredere indeks for fremvoksende markeder uten Kina er opp over 10 prosent i samme periode.
 
Samtidig melder spørsmålet seg: kan mye av nedsiden i Kina allerede være tatt ut, og er det for sent å trekke seg ut nå? Det er gode argumenter både for og imot å ekskludere Kina fra investeringsuniverset.   
 
Tiden er inne?
De proffe finansmiljøene er skeptiske til støtten fra den kinesiske regjeringen, og opplever at det finnes interessante alternativer andre steder i Asia. Det skjer mye spennende i land som Japan, India, Sør-Korea og Taiwan.
 
Der CSI 300-indeksen for Shanghai og Shenzhen er ned rundt 9 prosent hittil i år, har Taiwan, Sør-Korea og India gitt god avkastning. Disse tre landene utgjør til sammen over 40 prosent av indeksen for fremvoksende markeder, en andel som vokser til nærmere 60 prosent når Kina ekskluderes. 
 
Japan har derimot lenge vært ansett som et stort nok marked til å handles separat fra resten av Asia. Og kanskje er tiden inne for at Kina, verdens nest største aksjemarked med sine særegne risikofaktorer, i større grad skilles ut som en egen geografi. Kina vektes nå til rundt 30 prosent av indeksen for fremvoksende markeder.
 
Kina gir diversifisering
«Kinas problemer er alles problemer,» sies det, ettersom landet har enorm påvirkning på resten av verdensøkonomien. Ikke minst gjelder det for andre fremvoksende markeder i Asia, der Kina ofte er en dominerende handelspartner. Selv om man ekskluderer det kinesiske aksjemarkedet fra en portefølje, vil investorer ha betydelig indirekte eksponering mot den kinesiske økonomien gjennom andre markeder. 
 
Skal man ha bred eksponering mot fremvoksende markeder utenom Kina, er det heller ikke all verdens produkter å velge mellom. Det er tross alt snakk om en relativt ny investeringsstrategi. Da den aktuelle indeksen kom i 2017 var det nesten 30 år etter at den vanlige indeksen for fremvoksende markeder så dagens lys. 
 
Diversifisering er også verdt å merke seg. Det kinesiske innenlandsmarkedet har børsnoterte selskaper for totalt 11 billioner dollar, mer enn det dobbelte av India og Sør-Korea til sammen. I tillegg kommer kinesiske aksjer notert i Hong Kong og USA. Totalt tilbyr de kinesiske børsene mye bedre sektordiversifisering enn de teknologitunge markedene i andre asiatiske land.
 
Uklar vei videre
Det er stor uenighet om hvor god utvikling kinesiske selskaper vil få det kommende året. Investeringsbanken Goldman Sachs tror styrket inntjening vil gi seg utslag i en solid børsoppgang på rundt 17prosent fra dagens nivåer. Konkurrenten Morgan Stanley er mer forsiktig og anslår 7,5 prosent, med forbehold om bedring i den politiske støtten til næringslivet. 
 
Fra dagens utgangspunkt fremstår Kina relativt billig sammenlignet med andre fremvoksende markeder. Dersom man tror på såkalt «mean reversion», en justering tilbake til et langsiktig gjennomsnitt, er det dermed også en risiko forbundet med å stå utenfor Kina hvis landet får orden på sakene. Spørsmålet er hvor mye tålmodighet det vil kreve.
 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app