CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Kjære investor: Nå skal du følge med!

Trading på et nettbrett

Krigen i Ukraina og store internasjonale sanksjoner mot Russland skaper rystelser i finansmarkedene. Som investor må du være våken.

 
Vi er vitne til nærmest uvirkelige bilder fra krigen i Ukraina. Vi forferdes og fortviler. Tapet av menneskeliv ryster oss, men er slett ikke det eneste vi mister. Illusjonen om et fredelig Europa brast med Putins invasjon. Nå er alt i spill.
 
Selv om det nok ikke primært er aksjekurser og fremtidige pensjonsutbetalinger som opptar oss i disse dager, så er det nå hektisk aktivitet i ledelseskorridorer og styrelokaler. Næringslivet må forholde seg til nye realiteter og problemstillinger.
 
Her får du et lite utplukk av meldinger i uken som gikk:
 • BP, Equinor, KLP og det norske oljefondet selger ut av sine aktiviteter i Russland
 • Maersk og flere andre rederier stopper transport til og fra Russland
 • Apple, Dell og norske firmaer som Jotun og Swix stopper alt salg i Russland
 • McKinsey vil ikke betjene den russiske staten
 • Carlsberg stopper produksjonen i Ukraina
 • Abramovich vil selge Chelsea FC, Manchester United stopper sponsoravtalen med Aeroflot og Schalke 04 gjør det samme
  med Gazprom
 • FIFA og IOC forbyr Russland å delta i mesterskap
 • EU, Canada og USA forbyr alle russiske fly i sine luftrom
 
Råvareprisene skaper dønninger 
For bare å nevne noen. Men det stopper ikke her. Med stor usikkerhet rundt fremtidig tilgang på olje og gass i Europa, hvor Russland er en meget betydelig leverandør, skyter energiprisene i været. Brentoljen handles nå til 112 dollar fatet, det høyeste nivået på ni år. Markedet frykter embargo mot russiske leveranser. Russland står for 30-40 prosent av gassforsyningene til Europa. Det er syltynt med alternativer. Equinor, som er Europas nest største leverandør, produserer allerede for fullt. Uteblir gassen, kan det ikke unngå å ramme veksten i økonomien.
 
Energiprisene forsterker en pågående kostnadsspiral. Andre råvarepriser har også steget markant. Russland og Ukraina står for 25 prosent av verdens hveteproduksjon og Russsland er også en av verdens største leverandører av aluminium. Prisen på hvete er på det høyeste nivået på 13 år. Aluminium er steget omkring 25 prosent siden nyttår og omkring 60 prosent det siste året. Den voldsomme stigningen i råvareprisene gir bedrifter store problemer. Hempel, som produserer maling til blant annet skip og vindmøller, skriver i sitt seneste kvartalsregnskap om en stigning i innkjøpsprisene på 40 prosent. I gjennomsnitt!
 
Nye realiteter
Alt dette vil påvirke resultatene, så nå er det viktig å følge med. Her er noen av effektene vi ser:
 
Direkte negative effekter av Ukraina-krisen:
 • Tap på omsetning i og til Ukraina og Russland
 • Tap på salg av aksjer og andre investeringer (nedskrivninger)
 • Valutatap (rubelkollaps)
 • Effekt av nedstengninger og sanksjoner (leveranseproblemer, forsinkelser etc.)
 • Økte kostnader forbundet med alternativer, som for eksempel nye seilruter, lengere flyruter, nye leverandører
 • Kompleksitet omkring eierstruktur og samarbeidsavtaler
 
Indirekte effekter:
 • Stigende priser og mangel på energi og råvarer
 • Tid og kostnader forbundet med å identifisere alternativer (energi, leverandører etc.)
 • Lavere vekst i økonomien
 • Veldig vanskelig å foreta kapitalutvidelser
 
Positive effekter:
 • Utvalgte sektorer som sol- og vindkraft kan få høyere priser og flere investeringer
 • Mange råvareprodusenter ser økt omsetning og fortjeneste 
 • Bedrifter som kan kompensere økte kostnader med tilsvarende prisstigninger får omsetningsfremgang (men ikke bedre inntjening)
 
Vi forventer at mange bedrifter vil justere tidligere kommuniserte fremtidsutsikter. Regjeringer og EU justerer fortløpende sanksjonene mot Russland og støtten til Ukraina. Inflasjonen vil tilta og er allerede et stort problem. Sentralbanksjefene vurderer rentejusteringer i et noe annet lys enn for en måned siden, men FED har i denne uken fastholdt at renten skal økes. ECB vil trolig vente. Russiske selskaper styrer mot kollaps, og børsen er fortsatt stengt. Londonbørsen har også stoppet handel med russiske aksjer. Den russiske rubelen har kollapset.
 
Tross dette er det ikke blodbad på de vestlige børsene. Oslo Børs er opp omkring en prosent den siste måneden, mens de amerikanske indeksene kun er nede med fem til seks prosent. Men det er nervøst, og det er store utsving mellom sektorene. Inflasjonsspøkelset er bare forsterket. Som investorer må vi holde fingeren på pulsen.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app