CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Kan Xi sparke liv i veksten?

Kina skulle sparke liv i verdensøkonomien etter pandemien. Det holdt i ett kvartal.

Det var store forventninger til den kinesiske økonomien etter at Beijing løsnet koronarestriksjonene. Tallene for første kvartal var gode, men allerede i annet kvartal var veksten lavere enn forventet. Riktignok viste kvartalet en vekst på 6,3 prosent mot samme periode året før. Det var imidlertid mye på grunn av svake sammenligningstall, og veksten var lavere enn markedet forventet. Veksten fra første til annet kvartal var på bare 0,8 prosent. Estimatene for 2023 ligger nå i intervallet mellom 4,5 til 5,5 prosents vekst ifølge de store finanshusene.
 
Svakt aksjemarked
Investorer har også vært tilbakeholdne med å investere i Kina. Mens S&P 500-indeksen har steget over 16 prosent i år, har CSI 300 – primært kinesiske aksjer – steget kun omkring 1 prosent. Hang Seng-indeksen i Hong Kong har falt med et par prosent i samme periode. Skuffelsen over relativt lav vekst i år har understøttet den rådende pessimismen i markedet. Noe måtte skje for å få tilliten til å vende tilbake. Det var spenning i markedet da de 24 medlemmene i politbyrået den 24. juli satte seg rundt bordet for å diskutere mulige tiltak for å få fart på økonomien.
 
Markedet reagerte positivt på de noe uklare signalene som kom ut av møtet. Resolusjonen understreket at regjeringen vil yte sterk kontra-syklisk støtte for å få sving på økonomien. Spesielt ville den støtte opp om en sterkt forgjeldet eiendomssektor og yte mer støtte til lokalregjeringer rundt omkring i Kina. Det vil også komme andre tiltak for å stimulere etterspørselen i økonomien. Videre ble det gitt løfter om flere offentlig subsidierte boliger og renovering av mange «mindre» landsbyer. Ellers var det sparsomt med detaljer.
 
Snur trenden?
CSI 300-indeksen steg neste dag med 2,9 prosent, den største stigningen siden november. Hang Seng-indeksen steg nesten 4 prosent. Det var spesielt store stigninger for eiendomsselskapene (13 prosent) og teknologiaksjene (5 prosent). Dette er to særdeles viktige sektorer for den kinesiske økonomien og to sektorer som har underprestert i lang tid. Teknologiselskapene har vært presset av mange begrensende inngrep fra Beijing, og eiendomsselskapene har blitt regulert med begrensninger om lånefinansieringsgraden av prosjekter.
 
Eiendomssektoren er den desidert største sektoren i den kinesiske økonomien og står for omkring en tredjedel. Den spiller en sentral rolle i hele verdikjeden. Etterspørsel etter sement og stål på «oppstrømsiden», utbygging og renovasjon skaper betydelig sysselsetning, og kjøpere som trenger møbler og inventar styrker privatforbruket på «nedstrømsiden». I tillegg lever utallige designere, arkitekter, banker, eiendomsmeglere og forsikringsselskaper av denne sektorens enorme aktivitet. Når en stor eiendomsaktør som Evergrande befinner seg i en dramatisk overlevelseskamp, vakler tiltroen til den kinesiske økonomien. Frykten har blant annet vært at enorme banktap som følge av en mulig konkurs, kan utløse en ny finanskrise. Nettopp derfor forsøker myndighetene i Beijing å støtte sektoren, for Evergrande er langt fra den eneste aktøren som er i problemer.
 
Neppe nok
Selv om Xi Jinping lykkes med å gi aksjemarkedet et løft med regjeringens varslede tiltak, er tiltroen til den kinesiske økonomien dempet. Det er bekymringsfullt at eksporten, som utgjør omkring en femtedel av økonomien i Kina, falt med 7,5 prosent i mai og 12,4 prosent i juni. Spesielt markant var fallet i eksporten til USA. Veksten i utenlandske investeringer er stoppet opp, og investorer har fått kalde føtter av økt politisk risiko og geopolitiske spenninger. Mange utenlandske investeringer kanaliseres nå til andre land i regionen, ikke minst India. Ungdomsledigheten er på over 20 prosent, og det er sterkt urovekkende.
 
Kina er verdens nest største økonomi og har i mange år vært vekstmotoren i verdensøkonomien. Nå sitter investorene på gjerdet og venter på at lokomotivet skal komme opp i fart. Mye tyder på at det kan ta tid.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app