CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Investere som en politiker?

India innfrir!

Nå kan du investere som demokratene og shorte republikanerne, eller omvendt. De to partiporteføljene reflekterer ulike verdenssyn.    

En av årets store snakkiser og politiske problemsaker her hjemme har vært politikeres og nærståendes aksjehandler. Selv om gevinstene skal ha vært beskjedne, har det naturlig nok satt i gang en debatt om hvilke regler som skal gjelde for våre folkevalgte og deres nærstående.
 
De mektigste politikerne har i teorien store muligheter til å påvirke utviklingen i næringslivet direkte eller indirekte, og ikke minst er det naturlig å anta at de har tilgang til viktig informasjon før den blir kjent for allmennheten. 
 
Men lønner det seg å investere som politikerne? I USA skal dette nå testes i praksis.
 
Amerikanske tilstander
Det er mange grunner til at vi stadig ser til USA, verdens største økonomi og aksjemarked. Den jevne amerikaner er nok mye mer opptatt av aksjemarkedet enn Ola og Kari Nordmann, fordi de i større grad er avhengige av egen sparing til helseutgifter, pensjon og barnas utdanning.
 
Og amerikanske hobbyinvestorer vet at det lenge har vært tette bånd mellom den politiske eliten i Washington DC og den finansielle eliten på Wall Street. Hele 81 prosent av amerikanere mener det bør innføres forbud mot aksjeeierskap for Kongressmedlemmer, ifølge en undersøkelse nylig gjennomført av University of Maryland’s Program for Public Consultation. Flere versjoner av et slikt lovforslag har dratt ut i tid, og det er kanskje ikke så overraskende med tanke på hvem som skal behandle det. Et poeng som trekkes frem er hvordan et aksjeforbud vil kunne svekke rekrutteringen til Kongressen. 
 
Det eksisterer riktig nok et regelverk som forbyr å handle på innsideinformasjon, men det har i praksis vist seg vanskelig å håndheve. For eksempel ble det avdekket at flere sentrale politikere solgte unna aksjene sine i starten av 2020, kort tid etter å ha blitt briefet om den kommende pandemien - og rett før implikasjonene sendte aksjemarkedene i grøften.
 
Men som ordtaket sier: “if you can’t beat them, join them.” Interessen for toppolitikernes investeringsvalg har gitt seg utslag i nye idéer i fondsmarkedet, markedsført som «Kongressens kollektive visdom».
 
Subversive Capital lanserte tidligere i år Unusual Whales Democratic ETF (med tickeren NANC) og Unusual Whales Republican ETF (KRUZ). De to ETFene følger, som navnene antyder, aksjeinvesteringene til de to partienes kongressmedlemmer og ektefeller, og er vektet etter beløp fordelt på henholdsvis 750 og 500 aksjer. 
 
Fremtid versus nåtid
Siden de to alternativene ble lansert i starten av februar i år, har demokratenes portefølje gitt rundt 19 prosent avkastning, mens republikanerne har måttet nøye seg med 8 prosent. Den brede S&P 500-indeksen er opp rundt 16 prosent i samme periode. 
Historikken er foreløpig altfor kort til å trekke noen konklusjoner, men det er interessant å se på de store forskjellene i porteføljeinnehav mellom de to politiske leirene. Det er ikke bare abort, innvandring og skatter de er uenige om.
 
Demokratenes topp 10 aksjer er for tiden Microsoft, Amazon, Apple, Salesforce, Alphabet, Nvidia, Disney, Crowdstrike, Tesla, og API Group. Omtrent som å ramse opp de største teknologiselskapene, de som har drevet mye av børsoppgangen i år på en sky av AI-optimisme. På kort sikt vil trolig denne porteføljens utvikling være prisgitt renteutviklingen og hvorvidt litt av luften siver ut av AI-boblen.
 
Republikanernes favoritter har en tyngre vekting mot energi: ConocoPhillips, Shell, Accenture, NGL Energy, Philip Morris International, Fedex, Comfort Systems, Intel, United Therapeutics, and PayPal. Denne porteføljen kan nok sies å være bedre diversifisert på sektorer, men det har hjulpet lite i et teknologioptimistisk børsår. Oljeprisutviklingen veier tyngre for dette alternativet. 
 
Det mest sannsynlige er kanskje at det vil gå i perioder hvilket alternativ som fungerer best, men er man sterk av overbevisning kan man satse på den ene og shorte den andre. 
 
Flere forbehold
Det er verdt å merke seg at samme utfordring gjelder her som med alle andre bjellesauer, nemlig en forsinkelse i informasjonsflyten. Kongressmedlemmene har 45 dager på seg til å rapportere inn alle aksjehandler som overgår 1.000 dollar, og i mellomtiden kan mye av kurspotensialet bli tatt ut. 
 
Publisert forskning viser tvetydige resultater for politikernes investeringsvalg: en studie fra 2004 (Ziobrowski et al.) viste at de fleste senatorene slo markedet over en femårsperiode, mens nyere studier har vist mindreavkastning. Disse studiene har også hatt varierende konklusjoner når det gjelder hvilket parti som gjør det best. 
 
Det er verdt å merke seg at forvaltningsselskapet Subversive Capital foreløpig har en «Below Average» rating hos Morningstar, begrunnet med kort historikk og uerfarent team. Inntil man eventuelt kan slå i bordet med langsiktig meravkastning relativt til indeks, bør dette investeringsalternativet sees på som en kuriositet, muligens litt krydder i porteføljen. Om ikke annet kan det gi en pekepinn på hva de ulike partiene er opptatt av, noe som kan være av særlig interesse i presidentvalgåret 2024.
 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app