CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

India innfrir!

India innfrir!

Indiske selskaper leverer høy inntjening i kjølvannet av landets sterke økonomiske vekst. Børsen stiger. Utsiktene for 2024 er lyse.

Det er tankevekkende hvor liten oppmerksomhet vi investorer har vist verdens mest folkerike land. Men etter flere år med imponerende avkastning på børsen i Mumbai, våkner investorene opp. I starten av desember rundet verdien av indiske aksjer 4.000 milliarder dollar, en stigning på 1.000 milliarder dollar på mindre enn tre år, ifølge Bloomberg.
 
I begynnelsen av året skrev jeg litt om hvordan den økonomiske utviklingen i India skyter fart og hvordan avkastningen på indiske investeringer utklasser kinesiske. Dette har fortsatt i 2023. Morgan Stanley Asset Managements direktør for Asia og Emerging Markets, Jonathan Garner, er ikke i tvil: Det er i India vi har vår største overvekt. Det er et marked vi har foretrukket de siste to årene, og vi går definitivt inn i 2024 med optimisme. Grunnet en imponerende vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP), forventer vi en nominell (ikke inflasjonsjustert) BNP-vekst på 12-13 prosent de neste par årene og en meget sterk vekst i inntjening per aksje.
 
Sammenligner vi MSCI India med MSCI Kina, så har India klart distansert seg de seneste årene. Riktignok er den kinesiske økonomien langt større, men det er de indiske aksjene som viser sterkest vekst. Fra starten av 2021 har MSCI India sin fortjeneste per aksje i amerikanske dollar økt med 61 prosent, sammenlignet med en nedgang på 18 prosent for MSCI China, ifølge en analyse fra Morgan Stanley. 
 
Valutakurs og vekst
Et annet forhold å merke seg er hvordan den indiske rupien har klart seg overfor dollaren. Det siste året har rupien kun tapt 1,3 prosent mot dollaren, sammenlignet med -4,3 prosent for den kinesiske yuan og -7,3 prosent for den japanske yen. På grunn av betydelig økning i utenlandske investeringer, forventes rupien å være relativt sterk mot dollaren også i 2024. 
 
Morgan Stanley forventer at India blir verdens tredje største økonomi innen 2027 og verdens tredje største børsmarked innen 2030. I rapporten «India’s Impending Economic Boom» estimeres BNP å doble seg fra 3,5 billioner dollar i 2022 til 7 billioner dollar i 2031. Veksten drives av tre megatrender; offshoring, digitalisering og energitransformasjon. Det forventes sterk vekst både i backoffice-funksjoner, produksjon og foredling i kraft av at et stigende antall multinasjonale selskaper flytter aktiviteter til India. Det skyldes blant annet gunstige skatteforhold og andre insentiver som den indiske regjering har etablert for å lokke utenlandske investeringer til landet. Det hjelper også at flere og flere selskaper vender Kina ryggen til fordel for andre lokasjoner i Asia.
 
Verdensbanken peker på at et høyere rentenivå og en relativ høy inflasjon vil være med på å bremse veksten i den indiske økonomien, og banken forventer en realvekst på 6 3 prosent i 2023/24, mot 7,2 prosent i 2022/23. Inflasjonen var på 5,5 prosent i oktober 2023.
 
Høy verdsettelse
Gode aksjer har sin pris, og målt i price/earnings (p/e) er aksjene i hovedindeksen BSE Sensex blant de dyreste i Asia. Indeksen har nå en p/e på omkring 24,7, mens Japans Nikkei er omkring 19 og Kinas CSI 300 ligger på 12. Ser man på pris/bokførte (P/B) verdier, så ligger indiske aksjer blant de høyeste i verden med P/B på 3,7 med en egenkapitalforrentning på 15 prosent. Kina har en P/B på kun 1,3, men her er egenkapitalforrentningen kun 10 prosent. P/B angir forholdet mellom markedsverdien og de bokførte verdiene i selskapets regnskapsbalanse, fratrukket eventuell gjeld.
 
Flere muligheter
Du kan investere i India på flere måter, gjennom aksjefond eller ETFer, CFDer (Contract for Difference) eller enkeltaksjer. Noen eksempler: JPM India A (dist) (USD) har i år gitt en avkastning på 21 prosent, DNB India (i NOK) på 30 prosent og Nordea India (NOK) på 27 prosent. Det finnes en rekke andre. Du kan også investere i Asia-fond som har en andel indiske aksjer. Husk å legge til handels- og administrasjonskostnader og vurder hvilken risikopremie du vil kreve for å investere i indiske aksjer. Som vi ser, kan avkastningen være god, men aksjene er ikke billige og passer nok best for investorer med en langsiktig horisont.
 
I 2024 er det parlamentsvalg i verdens største demokrati  Alt tyder på at statsminister Narendra Modi vil bli gjenvalgt, så det forventes ikke vesentlig dramatikk omkring valget, som trolig blir holdt i april-mai. India synes å være på stø kurs, med god økonomisk vekst og solide selskaper som leverer imponerende resultater.
 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app