CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Full fart på robotene

Full fart på robotene

Vi har en skrikende mangel på arbeidskraft. Automatisering er veien frem. Også for investorer.

Ifølge Eurostat har 75 prosent av bedriftene i EU problemer med å finne kvalifisert arbeidskraft. Det er en viktig grunn til unionens lave økonomiske vekst. Når prognoser tilsier at vi i 2030 har 50 millioner færre arbeidere i Europa enn vi hadde i 2010, primært på grunn av demografiske endringer, må bedriftsledere og politikere tenke nytt. 
 
Reservebenken er klar: I 2022 kom det 72 000 nye industrielle roboter inn i europeiske bedrifter. Antallet vil bare øke. I følge Mordor Intelligence vil markedet for robotics øke med 17,6 prosent årlig fra 2023 til 2028. Denne sterke veksten drives ikke kun av mangel på arbeidskraft. Stadig flere bedrifter og organisasjoner ser hvordan robotene kan bidra til økte inntekter, høyere produktivitet og bedre kvalitet i driften.
 
Et vidt begrep
Automatisering er en sammensatt betegnelse som dekker programvare, fysiske enheter og teknologier til å utføre repeterende oppgaver for eller sammen med mennesker. Med den fremmarsj vi ser i kunstig intelligens og prediktiv analyse, er det nesten bare fantasien som setter grenser for hva som kan automatiseres i fremtiden.  
 
Men vi behøver ikke å vente på fremtiden. Allerede nå investeres det massivt i teknologi for å imøtekomme nye krav i markedet, effektivisere driften og avbøte mangelen på arbeidskraft. Ta eksempelvis den danske transport- og logistikk-giganten DSV. Selskapet har investert omkring en halv milliard danske kroner årlig i automasjon siden 2018. Førerløse gaffeltrucks står for varehåndtering i lagerhallen. En drone foretar vareopptelling om natten. Selskapet har også installert varehåndteringssystem fra norske Autostore og forventer å installere 25 flere anlegg i de kommende år, uttalte driftsdirektør Jens Lund til Dagbladet Børsen.
 
Snakk med roboten
Den nye generasjon roboter, de såkalte collaborative robots, eller cobots, har funksjoner for å kunne bli snakket til – altså motta muntlige instruksjoner. Dette gjør det langt enklere å samarbeide med robotene. Det er lenge siden robotene også inntok kontorene. Nå vinner roboter stadig større innpass i helsevesenet, selv på operasjonsstuene. Roboter kan til i økende grad utføre nye oppgaver, ikke bare til å erstatte mennesker, men også til å samarbeide med oss. I nærmest alle vestlige land er det store rekrutteringsproblemer i helsesektoren, og utnyttelse av ny teknologi vil være avgjørende for at vi også kan ha et godt helsevesen i fremtiden. Ikke minst i eldreomsorgen kan roboter og annen teknologi overta flere oppgaver.
 
Med solide vekstprognoser og utsikt til vedvarende mangel på arbeidskraft, blir automatiseringssektoren svært interessant. Men ikke alt er gull og grønne skoger. Autostore har tapt omkring halvparten av sin verdi siden børsintroduksjonen for snart to år siden. I Japan vokser robotgiganten Kuka med 25 prosent, men driftsmarginen (EBIT) er på magre 3 prosent. For andre går det bedre: Amerikanske Rockwell Automation leverer solide resultater og aksjen er steget med 20 prosent i år. ABB har solid vekst i både omsetning og fortjeneste i sin Robotics & Discrete Automation-divisjon. Et spennende selskap innenfor medisinske robotløsninger er Intuitive Surgical Operations som leverer en rekke robotløsninger til diagnose og pasientbehandling. Selskapet vokser raskt, har god inntjening og er også høyt verdsatt. Investorer som ønsker en større diversifisering kan vurdere ETF-fond som iShares Automation & Robotics UCITS eller L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS.
 
Veksten vil fortsette
Det er mange drivere som understøtter markedet for robotics & automation. Mangel på arbeidskraft, som også blir dyrere og dyrere, er viktig, og jakten på produktivitetsforbedringer er vedvarende. Problemene i forsyningskjedene legger ekstra press på logistikkfunksjonene, og online-handelen – som steg voldsomt under pandemien – stiller krav til rask levering og effektiv håndtering, også av returvarer. En befolkning som blir eldre og eldre og som krever pleie, omsorg og eller medisinsk behandling, legger et hardt press på offentlige budsjetter og sykehusene. Effektivitet i alle ledd blir mantraet om vi skal kunne opprettholde velferdsnivået.
 
Det er svært interessante investeringsmuligheter innenfor robotics & automation, og markedet forventes å være i sterk vekst i mange år. Det finnes også roboter som kan hjelpe deg med å velge spennende selskaper å investere sparepengene i.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app