CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Frykter handelskonflikten mellom USA og Kina kan eskalere

Ord ble til handling da Donald Trumps varslede tolløkning på kinesiske varer trådte i kraft fredag. Fryktindeksen, VIX, var fredag 50 prosent høyere enn for en uke siden. Nå spør tradere seg om handelskonflikten mellom USA og Kina vil eskalere ytterligere.  

Søndag for en uke siden kunne en hel verden lese følgende twitter-melding fra Donald Trump:

«For 10 months, China has been playing Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billion Dollars….”

Fredag trådte den nye tollsatsen i kraft.

Hvorvidt de økte tollinntektene fra Kina har vært avgjørende for den økonomiske veksten vi har sett i USA kan i beste fall diskuteres. Handelskrigen med Kina i andre halvdel av 2018 bidro ikke bare til økte tollinntekter, den bidro også til økte eksportkostnader, økonomisk usikkerhet og børsfall på 20 prosent. 

Oppgangen i aksjemarkedet kan forklares av mange faktorer, blant annet redusert selskapsbeskatning, selskapenes omfattende tilbakekjøp av utestående aksjer (corporate buybacks) og et skift fra ekspansive til kontraktive signaler fra sentralbanken Fed. I tillegg vil mange hevde den betydelige oppgangen vi har sett på verdens børser i 2019 delvis er et resultat av redusert geopolitisk usikkerhet etter at handelskonflikten mellom USA og Kina så ut til å ebbe ut i starten av året. Trumps ferske tolløkning ser imidlertid ut til å blåse nytt liv i usikkerheten, og mange følger nå spent med på mottiltakene fra Kina.

Den oppblomstrende usikkerheten ble en kostbar lærdom for mange tradere. Ved inngangen til måneden lå volatilitetsindeksen («fryktindeksen») VIX, på sitt laveste nivå (13) på over et år. Likevel hadde rekordmange tradere posisjonert seg for at den skulle falle ytterligere. Som følge av Trumps twittermelding hoppet imidlertid indeksen til 22 og ligger ved inngangen til helgen fremdeles på ca. 20. Dette er det høyeste nivået VIXen har vært siden korreksjonen i fjerde kvartal av 2018. 

Mange vil hevde det er større oppsidepotensial i å posisjonere seg short volatilitet i dag, ettersom indeksen har steget betraktelig. Dersom handelskrigen mellom USA og Kina igjen ebber ut vil det kunne være en lønnsom strategi. Man skal imidlertid da ha i mente at mottiltak fra Kina kan føre til at konflikten eskalerer, og man trenger ikke gå lenger enn 5 måneder tilbake før indeksen målte over 36.

Andre faktorer kan også være med å bidra til større usikkerhet i verden. Til tross for en overraskende god resultatsesong (kvartalstall) ser vi tydelige tendenser til avtagende inntjeningsvekst for mange selskaper. Nordea er blant aktørene som mener denne utviklingen vil fortsette og at vi snart må forvente å se en inntjeningsresesjon. Andre trekker frem faren for strengere reguleringer mot «corporate buyback» som et potensielt risikomoment. I tillegg øker gjeldsgraden betraktelig i USA, hvilket gjør selskapene stadig mer sårbare for høyere renter. 

Norges Bank virker imidlertid ikke å være nevneverdig redd for svakere verdensøkonomi. Under rentemøtet denne uken signaliserte Øystein Olsen at sentralbankens vurderinger fra den pengepolitiske rapporten er forlenget, og at vi potensielt kan vente oss en renteheving allerede i juni. Det kan bety en sterkere krone fremover.

Ved inngangen til helgen er majoriteten av CMC Markets sine tradere posisjonert for oppgang i NOK sammenlignet med USD. Andelen som er posisjonert long/short volatilitetsindeksen er forholdsvis jevnt fordelt.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app