CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Fete gevinster i fedme

Markets

Fedme er et stort og stigende problem over hele verden. Behandlingen av overvekt er allerede en gullgruve. Bli med på en tur til Danmark.

 

I Bagsværd, litt nord for København, finner vi hovedkontoret til Novo Nordisk. Det er et gigantisk farmasøytisk selskap som innehar verdensherredømmet på insulinmarkedet med en global markedsandel på nesten 47 prosent. Insulin brukes primært til behandling av diabetes. Det globale diabetes-markedet har en anslått verdi på omkring 490 milliarder norske kroner. Novo Nordisk har, med en global markedsandel på 32 prosent på diabetes-markedet, vokst fra konkurrentene. Den nest største aktøren i markedet, Eli Lilly, har omkring 20 prosent markedsandel.
 
Mer verdt enn Equinor
Noen tall belyser selskapets størrelse. Novos omsetning i årets ni første måneder var omkring 180 milliarder norske kroner, og bunnlinjen var omkring 59 milliarder. Børsverdien er på utrolige 2 971 milliarder kroner. Det er verdt langt mer enn Equinor, som har en børsverdi på 1 158 milliarder kroner. Danskenes gamle flaggskip, Maersk, er verdt 379 milliarder. Ved inngangen til 2020 kostet en Novo-aksje 391 danske kroner. I januar i år kostet aksjen 663 danske kroner. I skrivende stund koster den 925 danske kroner, vel og merke i et meget surt år på aksjemarkedet. På tre år har aksjen steget 141 prosent. Men aksjonærenes glede stopper ikke der. Novo har vært en penge- og utbyttemaskin. I årets ni første måneder har selskapet hatt frie kontantstrømmer på 62,5 milliarder danske kroner, og hele 42 milliarder er sendt til aksjonærene.
 
En global epidemi
Hva har så dette med fedme å gjøre? En hel del, faktisk. Novo Nordisk lever på patenter, og disse utløper. Derfor er forskning og utvikling helt avgjørende for langsiktig vekst. Selskapet er gode til å lansere nye patenterte legemidler. Novo Nordisk har sett at blodsukker-regulerende preparater har medvirket til vekttap, og det er mange år siden selskapet startet satsingen på preparater som skal hjelpe overvektige personer. Det har et klar strategisk rasjonale.
 
Fedme er en global epidemi som berører omkring 765 millioner mennesker. Fedme inntreffer når kroppsmasseindeksen (BMI) når 30 eller høyere. Myndigheter over hele verden retter et skarpt søkelys på utviklingen. Forskningsrapporter viser at fedme kan ha omkring 200 følgesykdommer, og økonomiske analyser fra blant andre McKinsey estimerer at omkring åtte prosent av helsebudsjettene går til fedmerelaterte behandlinger. Fedme regnes som en ledende årsak til for tidlig død. Estimater fra Novo Nordisk peker imidlertid på at kun 10 prosent av de berørte personer søker hjelp, og at kun to prosent får behandling. Ved å gjøre behandling tilgjengelig for en større andel av disse svært overvektige personene, kan markedet virkelig sette fart.
 
Markedet tar av
Det er allerede stor aktivitet på dette området hos Novo Nordisk. Preparatet Wegovy, som er basert på molekylet semaglutid, solgte for beskjedne 800 millioner danske kroner i 2021. Det ventes å omsette for 5,4 milliarder danske kroner i 2022, en vekst på 575 prosent! Semaglutid er et såkalt GLP-1-molekyl som blant annet virker appetitthemmende. Dette bruker Novo Nordisk også i diabetes-legemidlene Ozempic og Rybelsus. Norske medier har i den seneste tid skrevet om hvordan nettopp salget av Ozempic har eksplodert i Norge, da mange har oppdaget at preparatet virker slankende.
 
Novo Nordisk sitter tungt på dette markedet som er i eksplosiv vekst. Noen analytikere anslår at salget av Wegovy vil nå omkring 45 milliarder danske kroner i 2025, over åtte ganger høyere enn dagens nivå, og vil derfor bidra til at Novo Nordisk kan opprettholde tosifret omsetningsvekst. Leveranseproblemer i verdikjeden har medført at selskapet ikke har kunnet tilfredsstille etterspørselen etter produktet i 2022, men nå produseres det døgnet rundt, og produktet relanseres i USA, hvor det er over 100 millioner svært overvektige personer. I tillegg til Wegovy har Novo Nordisk også preparatet Saxenda som også er et GLP-1 preparat, men dette skal inntas daglig mens Wegovy kun krever én ukentlig dose.
 
Sprek hundreåring
Amerikanske Eli Lilly står unektelig litt i skyggen av den store danske konkurrenten, men i 2023 satser selskapet på å utfordre Novo Nordisk i høyere grad. Injeksjonspreparatet Mounjaro, som er glukose-hemmende, ble godkjent i 2022 og vil i første omgang utfordre Ozempic-preparatet til Novo Nordisk. Ely Lilly satser på at Mounjaro også godkjennes som preparat for vekttap i 2023, slik at de for alvor kan utfordre Novo Nordisk.
 
Skal man tro tallene fra Novo Nordisk, så dominerer selskapet et marked som vokser kraftig. Fra august 2021 til august 2022 hadde Novo Nordisk en vekst i fedme-segmentet på 148 prosent. Markedsandelen steg i samme periode fra 70 prosent til 86 prosent. Med en markant forbedret leveransesituasjon kan salget eksplodere. I USA har selskapet fått avtaler med forsikringsselskaper og helseforsikringsordninger som kan bety at 30 millioner amerikanere kan få tilskudd til behandling med Wegovy. Inntil videre er 125 000 kommet under behandling, skriver Dagbladet Børsen.
 
Det er i år 100 år siden Novo Nordisk ble etablert. I 1921 lyktes forskere i Canada å utvinne insulin fra bukspyttkittelen i en hund, og året etter ble det første barn med diabetes behandlet med insulin. August og Marie Krogh tok teknikken med til Danmark og stiftet Nordisk Insulinlaboratorium i 1923. I dag, 100 år senere, er situasjonen for Novo Nordisk bedre enn noen gang, med en dominerende posisjon i et marked som aldri har vært større og som fortsatt vokser. Nå starter kampen mot fedmen og aksjonærene slikker seg om munnen.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app