CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Et godt aksjeår kommer sjelden alene

Small cap

Men kan januar fungere som en predikator?

2023 må anses som et unormalt godt år for den toneangivende S&P 500 indeksen i USA: 24,2 prosent avkastning (26,3 prosent hvis man inkluderer utbytter) er langt over historisk snitt.
 
Da kan det være naturlig å frykte at fallhøyden er blitt i største laget, men hva sier historikken?
 
I 16 tilfeller der S&P 500 har gitt tosifret årlig avkastning, har det påfølgende kalenderåret gitt negativ avkastning. Det viser data sammenstilt av New York University.
 
Det kan høres urovekkende ut, men samme datasett viser at 26 år med tosifret avkastning er blitt etterfulgt av et nytt år med tosifret avkastning. I flere tilfeller har det kommet 3-5 slike år på rad, senest i perioden 2019-2021 der indeksen samlet steg nesten 80 prosent. 
 
Dette rimer godt med den gamle lærdommen om at man ikke skal undervurdere momentum i aksjemarkedet, og at de fleste år tross alt gir positiv avkastning: S&P 500 har gått i pluss i 71 prosent av årene siden 1946.
 
Mens alle år med positiv avkastning i snitt er blitt etterfulgt av et år med 6,9 prosent avkastning, har år med over 20 prosent avkastning i snitt blitt fulgt opp av et år med 10 prosent oppgang. Altså øker sannsynligheten for et godt år jo bedre fjoråret var, stikk i strid med hva man kanskje intuitivt ville trodd. 
 
God januar = godt år?
Hva med utviklingen i januar måned, kan den allerede nå fortelle oss noe om utsiktene for resten av inneværende år?
 
«As January goes, so goes the year,” er et gammelt jungelord på Wall Street. Med tre handelsdager igjen av årets første måned, kan det derfor være verdt å følge med. Foreløpig status er opp 2,54 prosent, så det lover godt.
 
Det er selvfølgelig litt kunstig å anta at markedet forholder seg slavisk til månedsskiftene i kalenderen, men samtidig er 22 handelsdager i januar nok til at historiske data kan tilskrives en del vekt.
 
Nettstedet The Stock Trader’s Almanac lanserte for en tid tilbake sitt såkalte «Januar-barometer», og hevder utviklingen i årets første måned kan forutsi årsutviklingen med 84,5 prosent nøyaktighet.
 
Når S&P 500 stiger i januar er avkastningen for resten av året i snitt 9,2 prosent. Mens når januar går i minus, faller de neste 11 månedene til 2,1 prosent samlet avkastning. Det viser markedsdata helt tilbake til 1928. Sammenhengen mellom januar og kalenderåret stemte godt i både 2023 og 2022, men det er slett ingen vanntett korrelasjon.
 
Ny toppnotering
Uansett er januar en viktig måned fordi mange investorer har justert og rebalansert porteføljene ved årsskiftet. Gevinster og tap er blitt realisert av skattemessige årsaker, og de fleste forvaltere starter året med blanke ark. Avkastningen sammenlignes gjerne med konkurrenter på årsbasis, og januar er tiden for å ta fornyet risiko som man kan få betalt for med 12 måneders horisont.
 
«Januar-baromeret» kommer i forlengelsen av andre populære indikatorer som nyttårsrally og årets fem første dager. Det store nyttårsrallyet uteble denne gangen, og S&P 500 startet deretter året med å gå i minus gjennom de fem første handelsdagene. Nervøsiteten begynte å melde seg, men siden har stemningen bedret seg. Nok til at indeksen sist uke nådde en ny historisk toppnotering på 4.906,69.
 
Bruk med omhu
Statistiske data kan gi en nyttig pekepinn, men var nok en mager trøst for investorene som opplevde 13 prosent oppgang i januar 1987, ti måneder før markedet kollapset på «Black Monday». Historikkens viktigste bidrag er kanskje å minne om at aksjemarkedet trender oppover over tid, til tross for mye turbulens på veien.
 
På kort sikt er det derimot ingen grunn til å se bort fra all usikkerheten verden står overfor, samt at S&P 500 indeksen tross alt er ganske høyt priset med en Forward P/E (forventet inntjening neste 12 måneder) på rundt 20 – mot 17 for et års tid siden.
 
Ikke minst derfor er den pågående resultatsesongen viktig, og så langt er signalene ganske tvetydige.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app