CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Enda hetere enn KI?

Enda hetere enn KI?

Boomen i skytjenester og kunstig intelligens har bragt cybersikkerhet til toppen av IT-budsjettene. 

 
Det er kunstig intelligens som har fått klart mest oppmerksomhet av alle teknologitrender i 2023, men for bedriftenes IT-avdelinger er det en annen undersektor som står enda høyere på agendaen.
 
I årets tredje kvartal økte utgiftene til cybersikkerhet mer enn noen annen kategori på IT-budsjettene, ifølge en ny rapport fra investeringsbanken Morgan Stanley. Mellom 2019 og 2023 har alle typer virksomheter i snitt økt cybersikkerhets-budsjettene sine med 70 prosent, ifølge en rapport publisert av Moody’s i september. For det private næringslivet var økningen 100 prosent.
 
Cyberkriminelle påfører næringslivet enorme kostnader. Ifølge den globale statistikkleverandøren Statista ventes skadeomfanget for næringslivet på verdensbasis å bli på 11,5 billioner dollar (trillion dollars) i år, og øke til 23 billioner dollar innen 2027.
 
Dermed øker også etterspørselen etter sikkerhetsløsninger. Det globale markedet for cybersikkerhet ble anslått å være på rundt 185 milliarder dollar i fjor. I år er det ventet å lande på 590 milliarder dollar, ifølge Emergen Research.
 
Hacker-drevet etterspørsel
Flere høyprofilerte hackerangrep den siste tiden, blant annet mot casino-gigantene MGM Resorts og Caesars Entertainment i Las Vegas, har for alvor satt cybersikkerhet på dagsordenen igjen.
 
De rammede selskapene er blitt stilt overfor et dilemma mellom å betale dyre løsepenger for ransomware eller å få et kraftig kutt i inntjeningen. De to selskapenes aksjekurser var på det verste ned 20-30 prosent etter at kompromitteringen ble kjent i september. I tillegg betalte Caesars 15 millioner dollar i løsepenger. Da kan man forstå at betalingsviljen er god for løsninger som kan hindre noe lignende å skje igjen.
 
Fremveksten av profesjonelle kriminelle hackernettverk og statssponsede cyberangrep har akselerert de siste årene. Utviklingen har avdekket enorme sårbarheter som det vil koste dyrt å utbedre.
 
Folk flest aksepterer at man bør ha boligalarm og diverse forsikringer. Slike abonnementstjenester kan gi svært gode marginer for tilbyderne. Hvis cybersikkerhet i økende grad oppnår en slik status, er det flere aksjer som er pent posisjonert for å nyte godt av økende etterspørsel. 
 
Sterk utvikling
Blant cybersikkerhetstilbyderne som i noen år allerede er blitt heiet frem av Wall Street som de mest spennende, er Palo Alto Networks og CrowdStrike. Hittil i år er aksjekursene deres opp henholdsvis 75 og 80 prosent.
 
Førstnevnte, med en markedsverdi på nesten 75 milliarder dollar, regnes av mange bransjeeksperter for å ha det bredeste produkttilbudet. Der man tidligere i stor grad kjøpte enkeltstående løsninger, gjerne utviklet av oppstartsselskaper, er trusselbildet i dag så komplekst at større virksomheter ønsker en «alt-i-ett» pakke det er lettere å håndtere.
 
Palo Alto Networks kan ikke matche kontantbeholdningene til de store teknologiselskapene som med tiden kan bli tøffe konkurrenter, men viser foreløpig tegn til å opprettholde sin imponerende vekst - og har fordelen av å ligge et stykke foran i løypen. 
 
CrowdStrike har på sin side lenge vært sterke på såkalt endepunktsikkerhet, men tar nå steg for å nærme seg bredden til Palo Alto Networks og muligheten for å kunne kryss-selge flere tjenester. Vekstreisen har kostet, og selskapet er ikke ventet å nå lønnsomhet før til neste år. CrowdStrike verdsettes bare til drøyt halvparten av konkurrenten.
 
Disse aktørene presses fra to kanter. På den ene siden av en rekke nye oppstartsbedrifter som tar markedsandeler i ulike nisjer, og på den andre siden av Microsoft.
 
Softwaregiganten regnes i praksis som verdens største aktør innenfor cybersikkerhet, med relatert virksomhet for rundt 20 milliarder dollar i 2022 – i tillegg til sine mange andre tjenesteområder. Microsoft har en fordel ved å kunne pakke sammen flere av sine produkter i rabatterte tilbud, og vil kunne gjøre strategiske oppkjøp av konkurrenter som vokser seg store og brysomme nok.  
 
Fragmentert marked
Cybersikkerhetsmarkedet er fortsatt mer fragmentert enn mange andre it-segmenter, og vekstpotensialet bør være stort for de aktørene som peker seg ut som enere på lengre sikt.
 
Trolig er mye av det kortsiktige kurspotensialet tatt ut i de mest profilerte kandidatene, og analytikerkorpset ser ut til å tro på mer oppside i mindre aktører som ikke har gått like bra hittil i år, for eksempel Okta og SentinelOne.
 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app