CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Elektrisk 2024

Elektrisk

Elektrifiseringen skyter fart og byr på spennende investeringsmuligheter.
 
Elektrifisering, overgang fra tradisjonelle energikilder til elektrisk kraft, er en av tidens såkalte megatrends. Det er det flere grunner til. Elektrifisering er en viktig del av den globale innsatsen for å redusere klimagassutslipp og bekjempe klimaendringer fordi elektrifisering bidrar til å redusere luft- og støyforurensning sammenlignet med konvensjonelle drivstoffteknologier. Dette gjør elektriske løsninger attraktive for både myndigheter, klimaforkjempere, forbrukere og industrien.
 
Det er ikke lenge siden FNs klimakonferanse, COP28, ble avsluttet, hvor de deltagende landene omsider nådde frem til en vag forpliktelse til å redusere klodens CO2-utslipp. Å gjennomføre dette vil bety økt grad av regulatoriske tiltak fra regjeringer rundt om i verden. Elektrifisering er en sentral del av slike klima- og miljøtiltak. Det er kommet strenge krav til dokumentasjon av utslipp i hele verdikjeden. Nettopp sammenhengen mellom disse lovbestemte kravene og ønsket om å redusere utslipp, gjør elektrifisering til en megatrend, hevder CTO i norske Kitron, Stian Haugen. Hos Kitron er elektrifisering et stort satsningsområde og et av de områder hvor selskapet venter sterkest vekst. Kitron-aksjen steg nesten 20 prosent i 2023, selv om den har falt en del siden den nådde toppen i juni. Den omsettes nå til en p/e på omkring 12.
 
Store investeringer venter
Et annet forhold som understøtter elektrifisering, er energi-effektivitet. Elektriske motorer kan være mer energieffektive enn tradisjonelle forbrenningsmotorer, og det er langt flere kjø retøyer enn bare biler som elektrifiseres. Båter, store anleggsmaskiner, motorsykler, busser og til og med fly elektrifiseres, og dette skaper et sterkt voksende marked. Samtidig er det sterk vekst i robotisering og automatisering, som i utstrakt grad drives av elektriske motorer og elektroniske komponenter.
 
"Elektrifisering kan være en av de største vekstmulighetene i den industrielle økonomien når man vurderer antall områder som vil måtte utvikles, utvides eller moderniseres," sier Joshua Pokrzywinski, aksjeanalytiker for Morgan Stanley Research.
 
2023 var også et godt år for mange leverandører av elektriske komponenter, systemer og løsninger. ABB, som satser stort innenfor elektrifisering, robotisering og automatisering, så aksjen stige 43 prosent i 2023. Konkurrenten Siemens steg 34 prosent mens Schneider avsluttet året 40 prosent over kursen i januar 2023. Mitsubishi Electric steg 58 prosent. Alle tallene er inklusive utbytte.
 
For små marginer i elektriske biler?
Den mest omtalte aksjen innenfor elektriske biler, Tesla, fikk fordoblet sin aksjekurs i 2023. Oppgangen følger imidlertid en sterkt fallende aksjekurs i 2022, og derved svake sammenligningstall. Ved inngangen til 2024 er aksjen fortsatt verdsatt lavere enn ved starten av 2021 og 2022, og aksjen har kun steget litt over tre prosent på tre år.  Fortjenestemarginen er markant redusert. Med en p/e på omkring 80 er det en risikabel investering. 
 
Kinesiske BYD passerte Tesla som verdens største elbilprodusent i fjerde kvartal 2023, men aksjen sluttet året på nivå med åpningskursen. En annen kinesisk fabrikant, NIO har hatt et turbulent år med sterkt svingende aksjekurs og avsluttet fjoråret nesten seks prosent ned. Amerikanske Rivian Automatic, som du kanskje husker fikk en helt vanvittig høy vurdering ved børsnoteringen, opplevde et ras i aksjekursen i 2022 og har ikke på langt nær kommet tilbake til tidligere nivå (selv om aksjen steg 35 prosent i 2023). Selskapet er ikke profitabelt, men ser ut til å nå et produksjonstall på 50 000 kjøretøyer i 2023. Aksjen representerer nok en svært risikabel investering, men har oppside. De tyske bilprodusentene har generelt klart overgangen fra forbrenningsmotorer til elektrisitet særdeles dårlig og har for det meste vært dårlige investeringer, med unntak av BMW.
 
Glem bilene
Investorer kan gjøre klokt i å se bort fra bilmarkedet og heller se på leverandører av elektrifiseringens underliggende infrastruktur, hvor marginene typisk er mye høyere. Ladestasjoner, energilagring, energioverførsel, elektriske drivlinjer, vann- og varmepumper og solenergi er eksempler på markedssegmenter i sterk vekst. Morgan Stanley spår at markedet kan vokse seks prosent årlig de neste 20 årene, dobbelt så raskt som sektoren har vokst historisk. Det bør gi spennende muligheter til den langsiktige investor da intet tyder på at elektrifiseringsbølgen vil avta.
 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app