CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Ekspert: Slik bruker du teknisk analyse

Slik bruker du teknisk analyse

Teknisk analyse er blant tradernes aller viktigste verktøy når de skal forutse og utnytte kursendringer. Med gode tekniske løsninger er metodene tilgjengelige for alle.

På plattformen til CMC Markets handler tusenvis av private tradere i CFDer (Contract for Difference). Dette er finansielle instrument der verdiutviklingen gjenspeiler prisendringene på børsene. CMC Markets er den eneste CFD-leverandøren med kontor i Norge, og tilbyr en handelsplattform med avanserte verktøy for teknisk analyse.
 

CFDer er skapt for teknisk analyse

– Felles for alle typer CFDer er at de er godt egnet for trading. Siden kjøp og salg som oftest er basert på bestemte kursmål, og at det er like enkelt å gå long som short, er det derfor populært å handle basert på teknisk analyse. Denne analysen er et sentralt verktøy for risikostyring av posisjonene. Teknisk analyse kan brukes både for å finne muligheter og redusere tap. Merk for øvrig at CFDer handles med giring slik at både gevinst og tap kan forstørres.
 
Det sier Ben Zrelli, analytiker hos CMC Markets. Han jobbet tidligere som aksje- og derivatmegler og hatt mye fokus på teknsik analyse. Miljøskadet eller ikke; Ben Zrelli sier at han kan sitte i timesvis foran tradingplattformen for å se på grafer, gjøre beregninger og utvikle strategier basert på Teknisk Analyse.
 
– Som en person som nok er minst litt over gjennomsnittet opptatt av teknisk og kvantitativ analyse, må jeg si at jeg er ekstremt imponert over den handelsplattformen som kundene våre har tilgang til. Ikke bare er mulighetene for tekniske analyse svært sofistikerte, men de er så brukervennlige at de aller fleste enkelt kan få stor nytte av verktøyene.
 

Dette er teknisk analyse

– Men hva er egentlig teknisk analyse?
 
– Teknisk analyse består enkelt sagt av tolkning av historiske kursdata for å ha en formening om videre utvikling. Verktøyene vi som teknisk analytikere har er tekniske indikatorer, formasjoner, støtte- og motstandsnivåer og price action. Nyheter i seg selv inngår ikke i teknisk analyse.
 
Se listen under for en enkel forklaring på de viktigste begrepene innen teknisk analyse.
 
Personlig foretrekker han å se på formasjoner, som han mener aller best reflekterer investor-psykologien. Det er fordi når vi handler på teknisk analyse ser vi investorpsykologien og implisitt hvordan markedet arbeider med å prise inn tilgjengelig informasjon. Tekniske formasjoner er et resultat av en drakamp mellom optimistene og pessimistene. Det er derfor mer nærliggende å se på denne utviklingen fremfor indikatorer som er matematiske beregninger basert på kursen og dermed et ekstra ledd fra faktisk underliggende årsak.
 
– I det korte bildet fluktuerer kursene i de fleste markeder mellom såkalte støttenivåer og motstandsnivåer, i henholdsvis nedre og øvre del av et prisintervall. Mellom disse nivåene er kursen en evig kamp mellom optimister og pessimister, og styrkeforholdet dem imellom er ofte forutsigbart.

Analytiker Ben Zrelli hos CMC Markets

Teknisk analyse kan redusere tap

– Du får det til å høres enkelt ut å slå markedet, men vi vet jo alle at mange tradere taper når de handler i CFDer. Hva er din kommentar til det?
 
– Til det vil jeg si at det er vanskelig å slå markedet over tid, men riktig bruk av teknisk analyse til risikostyring kan potensielt redusere traderens totale tapsside. Og nå er vi inne på nettopp hvorfor tradere skal bruke teknisk analyse; det er først og fremst et ypperlig verktøy for risikostyring. Du klarer aldri å forutsi alle kursbevegelser, ta posisjoner deretter og så ta gevinst på riktig tid.
 
– Men, med god teknisk analyse kan du veie sannsynlige utfall opp mot risk-reward. Altså, hvor sannsynlig er det at kursen går i den ene eller andre retningen, og hvor mye vil du tjene eller tape ved ulike utfall? Med et langsiktig perspektiv kan dette legge grunnlaget for hvorvidt du tjener på posisjonene du tar. Og så kommer du ikke unna stop-loss: Ingen teknisk analyse gir vanntett risikostyring alene.
 

Lær mer om teknisk analyse

Interessert i å lære mer om teknisk analyse og hva det kan gjøre for deg som trader? Ben Zrelli holder jevnlig seminarer og webinarer i teknisk analyse.
 

BEN ZRELLIS lille ordbok i teknisk analyse

Investorpsykologi: Kampen mellom optimistene og pessimistene er avgjø rende for å forstå kursendringer.
 
Formasjoner: Visse mønstre har en tendens til å gjenta seg i kursgrafer, disse kalles for tekniske formasjoner og viser drakampen mellom optimister og pessimister. Utfallet av gjentagende mønstre kan det føres statistikk på, og det er denne statistikken som blir lagt til grunn for handelen basert på tekniske formasjoner.
 
Price action: Hvilke egenskaper har kursbevegelsene? Er de brå, er de langsomme? Endrer de seg? Her ser vi på ting som volatilitet, endringen i volatilitet, trenden samt hvordan kursen reagerer for eksempel ved støtte- og motstandsnivåer.
 
Tekniske indikatorer: Dette er matematiske beregninger basert på kurshistorikk og/eller volum. Tekniske indikatorer måler typisk ulike faktorer som for eksempel momentum.
 
Trend: The trend is your friend - den langsiktige prisutviklingen for en aksje, en råvare, en valuta eller et annet finansinstrument.
Støttenivåer: Der hvor kursen normalt snur oppover igjen, når optimistene er i flertall etter at «den siste» pessimisten mener at kursen har falt nok.
 
Motstandsnivåer: Der hvor kursen normalt snur nedover igjen, når pessimistene er i flertall etter at «den siste» optimisten mener at kursen har steget nok.
 
Momentum: En anerkjent faktor til kursbevegelse i finans. Et uttrykk hentet fra fysikkens verden som snakker om den retningsbestemte bevegelsen. En aksje med høyt positivt momentum stiger raskt og dag etter dag. Den retningsbestemte bevegelsen er sterk og har en tendens til å vedvare.

 

 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app