CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Bråstopp i Europa

Tänk i generationer istället för kvartal

Blir det en sur vinter for Europas aksjemarkeder?

 
Veksten i toneangivende økonomier i Europa er gått i stå. I tredje kvartal falt veksten i euro-landene med 0,1 prosent fra forrige kvartal. Børsmarkedene har falt de siste månedene, selv etter oppturen i forrige uke. Sentralbanksjefene i England og EU sitter rolig i båten og lar foreløpig renten ligge. Det er politisk uro i flere land. Etterspørselen fra mange av Norges viktigste eksportmarkeder vil være svak.
 
Ingen seier over inflasjonen - ennå
En veldig god nyhet er at inflasjonen i eurosonen faller, fra 4,3 prosent ved målingen i september til 2,9 prosent i oktober. Arbeidsmarkedene er så sterke at sysselsetningen opprettholdes. Fallet i inflasjonstakten kan indikere at renten har nådd toppen, og det kan gi litt medvind på markedene. Det er dog verdt å merke seg at ingen av de store sentralbankene har erklært seier over inflasjonen, og ingen av dem lover at det ikke vil komme ytterligere rentehevinger.
 
Utviklingen i Europa er interessant, om enn ikke oppmuntrende. Jeg har tatt for meg fire land som er viktige for norske eksportbedrifter og investorer:
 
Sverige: BNP i andre kvartal: -0,8 prosent. I tredje kvartal var Sveriges BNP «nesten uendret» sammenlignet med forrige kvartal, viser den såkalte BNP-indikatoren fra det svenske statistikkbyrået SCB. Indikatoren gir et tidlig bilde på den reelle BNP-utviklingen. Det betyr at Sverige meget vel kan havne i teknisk resesjon når tredjekvartalstallene offentliggjøres. Stockholmsbørsen - OMX Stockholm PI-indeksen - er nå ca. 1 prosent høyere enn ved årsskiftet, men stigningen kom i årets første måneder og indeksen har falt med 6 prosent de siste seks månedene. Kronen har falt 6 prosent mot dollaren i 2023.
 
Storbritannia: BNP i andre kvartal: +0,4 prosent. Forventning om nullvekst i tredje kvartal. Bank of England valgte i forrige uke å fastholde renten på 5,25 prosent, som er det høyeste nivået på 15 år. Inflasjonen er på 6,75 prosent. Sentralbanken varslet bleke utsikter med nullvekst i 2024 og tror at inflasjonen først vil komme ned på 2-prosentsmålet i 2025. Pundet er styrket overfor dollaren i 2023 med 1 prosent, men har tapt høyde siden juli. Londonbørsen, målt ved FTSE 100-indeksen, er ned omkring 1 prosent i år. Det er stor politisk turbulens i Storbritannia, ikke minst på grunn av stigende levekostnader og mange politiske skandaler. Og alt tyder på et regjeringsskifte neste år. Brexit skaper store problemer for eksportører og er medvirkende til den lave økonomiske veksten.
 
Tyskland: BNP i tredje kvartal: -0,1 prosent mot pluss 0,1 prosent i andre kvartal. Tyskland sliter, og både IMF og OECD tror Tyskland vil prestere dårligst av de ledende økonomier i år. Problemene er dels strukturelle – en aldrende befolkning, lav digitaliseringsgrad, stigende lønninger og en infrastruktur som skriker etter investeringer – men også stigende energi- og kapitalkostnader og økt konkurranse på bilmarkedet medvirker kraftig. «Hjelp, vår økonomi er i krise» skrev Bild Zeitung i august. På børsen går det bedre. DAX-indeksen har steget nesten 9 prosent i år og var på «all-time high» i august. Siden den gang har indeksen falt 8 prosent, blant annet grunnet utsikt til lavere vekst i eurosonen og lavere etterspørsel i Kina. Politisk er forbundskansler Olaf Scholz’ koalisjonsregjering vaklende. For det liberale parti FDP er det et sterkt press på at de skal trekke seg fra regjeringen, etter meget svake delstatsvalg. Partiets leder, Christian Lindner, er også Tysklands finansminister. 
 
Frankrike: BNP i tredje kvartal: +0,1 prosent, ned fra +0,5 prosent i andre kvartal. Selv med høy sysselsetting er det nedgang i det private forbruket, og energi-intensiv produksjon er fallende. Frankrike har høy offentlig gjeld, og med stigende renter er betjening av gjelden nå statsbudsjettets største utgiftspost. Finansministeren varsler ytterligere innsparinger, men selv med det fremlagte budsjettet er underskuddet på hele 4,4 prosent av BNP. Det er ikke holdbart, og kredittbyrået Fitch har nedgradert Frankrikes kredittvurdering.
 
Etter forrige ukes sterke stigninger har Paris-børsen – ved CAC 40-indeksen - steget med omkring 9 prosent i år, men har så falt med drøye 6 prosent siden den toppet i mai. Politisk er det alltid uro i Frankrike. President Macron har tapt sitt parlamentariske flertall og har måttet tvinge igjennom pensjonsreformen via sitt veto. Han kan kun sitte ved makten til 2027, og det er ingen klare arvtagere. Frankrike står overfor nye reformer som kan kaste landet ut i nye demonstrasjoner og streiker.
 
Utover disse fire landene er det store utfordringer i Italia, som sliter med lav vekst og skyhøy gjeld. I Danmark er det positiv vekst kun takket være Novo Nordisk. Spania er et av få land som kan få en vekst i år på mer enn to prosent.
 
Vanskelig vinter?
Kontrasten mellom Europa og USA er stor. Europeiske aksjer – avspeilet i STOXX Europe 600 indeksen – er steget med 4,75 prosent i år, mens S&P 500 er steget 12 prosent og Nasdaq 100 med hele 36 prosent, sistnevnte drevet opp av de store teknologiselskapene.
 
Europeiske aksjer kan gå en vanskelig vinter i møte. Lav økonomisk vekst, et relativt høyt rentenivå og krig i Europa gir nedtrykt stemning også i markedene. Utsikt til høyere energipriser og stigende kostnader til renter og lønninger kan sette press på marginene. I tillegg er det usikkerhet på boligmarkedene og stor geopolitisk uro. Oppsiden kan ligge i en mild vinter og forventing om mer moderat inflasjon og et lavere rentenivå.
 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app