CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Blir rentemarkedet hot?

Blir rentemarkedet hot?

Aksjemarkedet har historisk sett prestert bedre en rentemarkedet. Men i enkelte perioder kan det lønne seg å investere i renter likevel. Er det på tide med en rebalansering av porteføljen?

Det har vært mye stakk om «Bonds» de siste ukene, og det skyldes ikke utelukkende at 007 igjen ruller over kinolerretene. Sentralbankene varsler nedtrapping av sin ekspansive pengepolitikk over hele linja, og mange spekulerer derfor i om vi går inn i en periode med stigende renter og fallende aksjekurser. I så fall kan det være en idé å omstrukturere litt på porteføljen.
 
Dersom et tvillingpar ble døpt for 50 år siden og den ene fikk 1000 kroner i et amerikansk aksjefond, mens den andre fikk samme beløp i et rentefond, ville «aksjespekulanten» i dag hatt ca. 45000 kroner, mens, «rentespekulanten» villa hatt ca. 40000. Dette svarer til en total avkasting på henholdsvis 4400 prosent og 3900 prosent. Det var først i mars 2020 at aksjemarkedet fikk en bedre totalavkasting enn rentemarkedet over 5o år, men ser vi på 70 års horisont, eller kun på de ti siste årene er forskjellen langt større.
 

Siste 50 år

Siste 10 år

Kilde: longtermtrends

Men selv om fordelen aksjer har vært betydelig over tid, presterer det ikke alltid bedre enn rentemarkedet. I figuren under ser man forholdstallet mellom avkastingen til den amerikanske hovedindeksen SP500 sammenlignet rentemarkedet for de siste 70 å rene. I perioder hvor grafen er stigende lønner det seg relativt sett å investere i aksjer fremfor renter, mens det i perioder med fall har vært relativt bedre prestasjon i rentemarkedet:

Som man ser av grafen har man i perioden etter finanskrisen ikke overraskende hatt betydelig bedre avkasting i aksjemarkedet enn i rentemarkedet. Mens det for eksempel under dotcom-boblen, og under finanskrisen var betraktelig bedre å sitte på statsobligasjoner som heller ikke er så overraskende.
 
Oppgangen i aksjemarkedet de siste ti årene kan i stor grad tilskrives ekspansiv pengepolitikk. I kjølvannet av finanskrisen i 08, ble styringsrenten satt ned og det ble ført massive kvantitative lettelser for å presse ned yielden (renten) på stats- og selskapsobligasjoner. Pengemengden økte og aksjer ble relativt mere attraktivt.
 
Nå er vi ferd med å se motsatte tiltak. Norges Bank satt startskuddet for heving av styringsrenten i forrige uke, og sentralbanken i USA har varslet fremtidige rentehevinger og reversering av den ekspansive pengepolitikken. Som et resultat av dette har den amerikanske tiårige statsobligasjonen (tiåringen) steget betraktelig, mens stemningen på wallstreet har surnet. Og mange tror dette kun er begynnelsen.
 
Flere og flere tar til orde for at det er duket for en høst-korreksjon i aksjemarkedet, mens blant annet DNB predikerer tiåringen til over 2 prosent det neste året.
 
I det korte løp kan det derfor være en ide å vurdere en rebalansering av porteføljen At aksjemarkedet presterer bedre enn renter er ikke en selvfølge.
 
Hos CMC Markets har mange den siste tiden tatt posisjon i CFD’er som er eksponert for stigende ti-årsrenter. 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app