CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hvordan finne aksjer for daytrading

Utforsk hvordan du finner daytrading-aksjer du kan legge til i porteføljen din for kortsiktige trading muligheter.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Hvorfor daytrade aksjer?

Noen aksjer har hyppige intradag bevegelser, noe som gir mange kortsiktige handelsmuligheter hver eneste dag. Disse aksjetypene kan også være attraktive for swing-tradere og investorer, men daytradere søker utelukkende etter å utnytte de intradag bevegelsene. Her vil vi ta for oss egenskapene du bør være på jakt etter og verktøyene du kan ta i bruk for å finne aksjer du kan daytrade.

Hos CMC Markets tilbyr vi mer enn 10 000 aksje-CFDer fra børser over hele verden. Det finnes alltid en åpen børs et sted, så det vil alltid finnes aksjer som tilbyr muligheter for daytrading.

På grunn av det brede utvalget av aksjer vil det alltids finnes noe for alle. Noen daytradere foretrekker aksjer som handler innenfor et intervall, mens noen foretrekker aksjer som trender. Noen foretrekker høy volatilitet og store kursbevegelser, mens andre gjør ikke det. Basert på preferanser kan du som daytrader finne aksjer som passer din individuelle handelsstil.

Vår daytrading-guide dekker mer om daytrading av aksjer og andre markeder.

Hvilke egenskaper ved aksjer bør daytradere se etter?

Avhengig av en den enkeltes preferanser kan man se etter alle egenskapene listet under, eller fokusere på noen utvalgte. Tradingstrategier kan utvikles basert på preferansene og egenskapene man velger selv. Nøkkelegenskaper inkluderer volatilitet, likviditet og volum. Fremgangsmåten for å skaffe seg denne innsikten kan enten være teknisk analyse så vel som gjennomgang av kvartalstall og markedssentiment.

Volatilitet

Volatilitet er et fagbegrep på svingninger, og de årvåkne og mulighetssøkende vil ofte anse høy volatilitet som en mulighet. Store kursbevegelser kan tiltrekke tradere med kort horisont som ønsker å kapitalisere på store svingninger. Volatilitet henger ofte sammen med graden av usikkerhet, en hendelse i den globale økonomien kan gi store svingninger.

Et eksempel på dette så man i første og annen kvartal av 2020 der usikkerhet forbundet med den globale pandemien førte til store kursutslag. Andre eksempler kan være valg og avstemninger som øker usikkerheten rundt det rammeverket næringslivet opererer etter.

For de aktive daytraderne kan selektering på volatilitet være en del av strategien, mulighetene kan finnes i usikkerhet ved høy volatilitet, men det fordrer god risikohåndtering og verktøy som stop-loss vurderes.

Likviditet og volum

Volum og likviditet tillater vanligvis daytradere å gå inn og ut av sine korttidsposisjoner med enkelhet. Høyere volum vil vanligvis tilsvare en lav spread eller forskjell på kjøps- og salgskurs, noe som kan være til fordel for daytradere, og derfor bør tradere vurdere å fokusere på aksjer som er svært likvide.

Volumtopper kan brukes til å finne aksjer som opplever stor interesse. Listen over «Aktuelle produkter» i produktbiblioteket vårt fremhever aksjer som handles med et høyere handelsvolum enn normalt. Daytradere holder et øye med disse aksjene siden det økte volumet kan gi muligheter til å komme seg inn og ut raskt. Et høyere enn normalt volum og volatilitet har en tendens til å bli sett sammen.

Hvordan kan daytradere få best mulig innsikt i aksjene?

Fremgangsgmåten for å skaffe seg innsikt om egenskapene til aksjer kan enten være teknisk analyse så vel som gjennomgang av kvartalstall og markedssentiment.

Teknisk analyse

Teknisk analyse legger til grunn at all kjent informasjon allerede finnes i kursgrafen og atferden har en tendens til å gjenta seg. For daytradere som ofte er opptatt av intervaller i et instrument kan teknisk analyse-prinsipper som støtte og motstand fungere som referansepunkter i en graf.

For eksempel når den nærmer seg støttenivået kan det gi en kjøpsmulighet hvis den snur opp fra det nivået igjen eller en salgsmulighet dersom den fortsetter fallet og kursen bryter under støttenivået. Hvis en aksje nærmer seg motstandsnivået kan det gi en salgsmulighet hvis den snur ned fra nivået, og en kjøpsmulighet dersom kursen bryter gjennom motstandsnivået.

Daytradere kan være på utkikk etter mønstre i kursgrafene som sammen med tekniske verktøy kan bidra til å se mulighetene i en aksje.

Kvartalstall

De fleste børsnoterte selskaper legger frem sine resultater en gang i kvartalet, samtidig guider de markedet for hvordan fremtidig inntjening kan bli.

Aksjer har en tendens til å være svært volatile etter resultatslipp. De høyeste volumdagene for mange aksjer er de fire dagene per år hvor et selskap leverer driftsresultatet.

Daytradere kan ønske å trade i kjølvannet av en slik kunngjøring. Er resultatene bedre eller dårligere enn analytikerestimatene tilsier kan det gi noen ledetråder om kursretningen til aksjen. Kjøp på rykter og selg på fakta er et kjent fenomen enhver daytrader bør ha i mente. Hvis en aksje har gått bra i forkant av resultatfremleggelse kan selv ikke gode resultater nødvendigvis gi ytterligere kursoppgang.

Å utføre en handel før kunngjøringen kan være risikabelt, da kursene kan åpne på et nytt nivå etter nyhetene, enten høyere eller lavere. En vanlig stop-loss vil i et slikt tilfelle ikke god beskyttelse og den enkelte kan vurdere å benytte Garantert stop-loss eller avvente til åpning.

Trender og hype i sosiale media

Svært aktive daytrading-aksjer har ofte mye hype rundt seg i sosiale media. Såkalte meme-aksjer som GameStop og AMC Entertainment er eksempler på dette. Det er til og med nettsteder som sporer hvor ofte aksjenavn/tickere blir nevnt på sosiale media eller av Reddit-subgruppen kalt WallStreetBets.

Google Trends gir også data om nettsøk som kan fortelle hvilke aksjer som mottar størst oppmerksomhet, og som derfor kan være verdt å ta i betraktning for daytrading.

Hvordan finne aksjer for daytrading

Listene over «Største vinnere», «Største tapere», «Aktuelle produkter» og «Price movers» oppdateres jevnlig i vår Next Generation-plattform, og kan gi en pekepinn på interessante aksjer for daytrading. Disse listene er forhåndsbygde overvåkningslister som gir et innblikk i de mest volatile, handlede og omtalte aksjene. Listene oppdateres jevnlig på times- eller dagsbasis.

I tillegg tilbyr vi tekniske verktøy som pattern recognition som kan brukes til å finne mønstre og muligheter i aksje-chartene.

Lyst å handle på over 12 000 instrumenter?

Populære norske aksjer å daytrade

SelskapBeskrivelse
Equinor ASADet største og mest likvide selskapet på Oslo Børs. Aksjen er tett korrelert med oljeprisen.
Kahoot ASAEt vekstselskap med tilhørende usikkerhet rundt fremtidig inntjening som fører til store svingninger.
Norwegian Air Shuttle ASAEt norsk flyselskap som flyr både høyt og lavt kursmessig.
NEL ASALeverer løsninger innenfor hydrogen. Spenningen er om det det blir en del av vår fremtidige energimiks, og usikkerheten bidrar tidvis til store svingninger.
Frontline Ltd.Verdens største tankbåtrederi med store deler av flåten i spotmarkedet. Dette markedet skifter fort karakter som betyr store svingninger i aksjen.

Populære amerikanske aksjer å daytrade

SelskapBeskrivelse
TESLA Inc.Et av de største el-bil selskapene i verden målt i markedsverdi. En profilert toppsjef og usikkerhet rundt forretningsmodell fører til tidvis store svingninger i aksjen.
Meta Platforms Inc.Selskapet står bak Facebook og er et av verdens største selskaper.
Apple Inc.Den ikoniske produsenten av mobiler og øvrige produkter tiltrekker daytradernes oppmerksomhet ulikt noen annet selskap.
AMC Entertainment Holdings Inc.Vil kinoene finnes i fremtiden? Denne aksjen fikk sin renessanse under meme-bølgen i 2021 og er fortsatt en favoritt.
Robinhood Markets Inc.En aktør som har fanget oppmerksomheten til millennial-generasjonen i deres inntreden i aksjemarkedet.

Hva mer bør jeg vite om daytrading?

Å finne de riktige aksjene å daytrade er bare en del av det hele. En trader må først også vite hvordan man handler aksjer. Å handle aksjer effektivt krever en inngang- og utgangsstrategi (stop-loss, gevinstsikring, og/eller trailing stop-loss) så vel som en risikostyringsstrategi og aktivt forhold til posisjonsstørrelse.

Daytradere som handler CFDer kan gå long eller shorte en aksje etter eget ønske. Dette betyr også at det ikke er noen finansieringskostnad over natten dersom posisjonen er stengt før markedet stenger. Noen strategi-idéer inkluderer:

  • Trend trading – å trade i den i samme retningen som trenden.
  • Gap trading – å spekulere i at et "gap" skal reverseres. Hvis en aksje, som følge av nyheter, har åpnet vesentlig lavere enn forrige handelsdag kan man spekulere i at den bevegelsen reverseres.
  • Trade etter nyhetene – å trade aksjer basert på store nyhetsannonseringer eller kvartalstall.
  • Pair trading – å gå long på en aksje og short på en annen som vanligvis er høyt korrelert, men hvor avstanden, av ulike årsaker, har økt. Man kan også spekulere i at avstanden øker, for eksempel to selskaper i samme sektor, der den ene mister markedsandeler til den andre.​

Hvordan starte å daytrade aksjer

  1. Øv deg på trading og bli vant til vår Next Generation-plattform ved å bruke en en risikofri demokonto med 100 000 virtuelle kroner. Vær oppmerksom på at demokontoen ikke viser kurser for aksje-CFDer i mer enn en måned.
  2. Bestem deg for hvordan du vil finne og skanne for daytrading-aksjer
  3. Bestem deg for en strategi du vil gå for å øve deg på å utføre denne
  4. Konverter til en livekonto for å handle med ekte penger
  5. For å konvertere en demokonto til en livekonto, klikk på «Søk om Livekonto»-knappen i hjørnet, øverst i Next Generation-plattformen vår.
Effektiv trading overalt

Ønsker du å handle på farten? Vår prisbelønte tradingapp* lar deg åpne og lukke posisjoner, sette opp varslinger og gjøre analyser med mobil-optimaliserte charts pluss mye mer.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.