73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

FATCA

Med utenlandsk finansinstitusjon (FFI) menes følgende:

1. En finansiell institusjon som mottar innskudd som ledd i ordinær bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet (innskuddsinstitusjon).
2. En finansinstitusjon som innehar finansielle aktiva for andres regning som en betydelig del av sin virksomhet (forvaringsinstitusjon). Verdipapirkonto i verdipapirregister  som føres av ekstern registerfører, anses å være innehatt av registerfører, og ikke av verdipapirregisteret.
3. En finansinstitusjon som driver forretningsvirksomhet (eller som styres av enhet som driver som forretningsvirksomhet) omsetning av pengemarkedsinstrumenter, porteføljeforvaltning eller annen form for investering på vegne av kunde, administrasjon eller forvaltning av midler eller penger på vegne av andre personer (investeringsenhet).
 
Under vilkårene i IGA modell 1, kan forvaltningsformue (trust) anses være enten en forvaringsinstitusjon eller en investeringsenhet (dersom 50% eller mer av forvaltningsselskapets brutto inntekt er knyttet til handel med pengemarkedsinstrumenter, fondsadministrasjon, etc.).
Det er imidlertid  bare en profesjonell forvaltningsformue som betraktes som en investeringsenhet. Slik et forvaltningsselskap hvis virksomhet består i hovedsak av å investere i et selskap vil bli kategorisert som en FFI, i samsvar med punkt 3.
 
Dersom virksomheten er en juridisk enhet eller innretning, men ikke driver virksomhet som faller inn under ovenfor angitte kategoriene, anses enheten som en "Non-Financial Foreign Entity" (NFFE).

En NFFE kan enten være aktive eller passive.

En aktiv NFFE er en utenlandsk ikke-finansielle institusjon som oppfyller følgende kriterier:

1. Mindre enn 50 prosent av enhetens bruttofortjeneste for foregående kalenderår, eller annen rapporteringsperioden, er passive inntekter og mindre enn 50 prosent av verdiene i NFFE i løpet av foregående kalenderår eller annen rapporteringsperiode, er eiendeler som holdt tilgjengelig for opparbeidelse av passiv inntekt.
2. Enheten hvis aksjer omsettes regelmessig på en etablert verdipapirmarkedet.
3. Virksomheten består i å yte finansielle tjenester til ett eller flere datterselskaper som ikke driver virksomhet som finansiell institusjon, unntatt når formålet er å erverve eller finansiere selskaper og deretter beholde eierinteressene for investeringsformål,
4. Virksomheten driver hovedsakelig med finansierings- og sikringstransaksjoner med eller for nærstående enheter som ikke er finansielle institusjoner, og yter ikke finansieringseller sikringstjenester overfor noen enhet som ikke er en nærstående enhet, forutsatt at gruppen bestående av alle slike nærstående enheter hovedsaklig driver en annen forretningsvirksomhet enn virksomhet som finansiell institusjon.

Slik er en passiv ikke-finansielle utenlandsk enhet ( NFFE) en NFFE som ikke er en aktiv NFFE.

Globalt identifikasjonsnummer (GIIN) er tildelt en enhet (vanligvis FFI) som er registrert hos amerikanske skattemyndigheter for FATCA rapportering.

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

TOP
Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.