Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 77 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Valutaindex

CMC Markets

Ta en CFD-position på någon av våra 12 olika valutaindex, inklusive CMC USD Index, CMC GBP Index och CMC EUR Index.

 

Våra valutaindex ger dig en unik möjlighet att handla en korg av valutor mot en primärvaluta vilket möjliggör en bred exponering i en och samma produkt.


Vilka valutaindex kan jag handla?

Vi erbjuder 12 olika valutaindex baserade på exempelvis USD, EUR, SEK eller GBP. Indexen ger dig en känsla för marknadens syn på primärvalutan. Exempelvis hur stora delar av valutamarknaden ser på den svenska kronan. 

Valutaindex översikt

CMC USD Index
Spread från: 0,25pkt
CMC GBP Index
Spread från: 0,3pkt
CMC EUR Index
Spread från: 0,25pkt
CMC AUD Index
Spread från: 0,3pkt
CMC CAD Index
Spread från: 0,3pkt
CMC CHF Index
Spread från: 0,3pkt
CMC CNH Index
Spread från: 0,3pkt
CMC JPY Index
Spread från: 0,5pkt
CMC NOK Index
Spread från 0,6 pkt
CMC NZD Index
Spread från: 0,5pkt
CMC SEK Index
Spread från: 0,6 pkt
CMC SGD Index
Spread från: 0,3pkt

Fördelar och risker med valutaindex

Det finns flera fördelar med att handlar valuta-index istället för individuella valutor. Om du vill få en bredare exponering så kan det göras på ett mer kostnadseffektivt sätt eftersom det räcker med att handla en produkt istället för en position i varje enskilt valutapar. 

Den bredare exponeringen gör också att du via en och samma produkt får en bred diversifiering. Du blir på så vis mindre känslig för exempelvis nyheter som påverkar ett enskilt valutapar kraftigt. Det kan också vara ett effektivt sätt skydda portföljen mot valutarisk i en eller flera primärvalutor. 

Det är viktigt att vara medveten om att CFD:er är högrisk- och spekulativa produkter. Hög volatilitet på marknaden i samband med hävstång kan leda till stora förluster. 

När du handlar med hävstångsprodukter är det viktigt att förstå att det är din exponering d.v.s. det totala värdet på din position/positioner som din vinst eller förlust baseras på. Din totala exponering kan vara större än värdet på din depå. Som med all handel är det viktigt att ha riskhanteringen på plats. Framförallt om du väljer att använda hävstång i din handel.

Hur fungerar valutaindex?

Våra valuta-index samlar olika valutapar med samma primärvaluta för att skapa en valutakorg. Indexet följer utvecklingen av de valutapar som ingår i korgen. Det samlade värdet på de underliggande valutorna i relation till primärvalutan styr i vilken riktning valuta-indexet rör sig.

Hur är våra valutaindex viktade?

Våra index har skapats med startnivå på 1,000 för USD, GBP, EUR, AUD, NZD, CAD, CNH, CHF, SEK, NOK och SGD.
För JPY-index är startnivån 20,000, 31 december 2018.

Den maximala vikten av varje valuta i index är 40 %. 

Detaljer om våra valutaindex [pdf]

Valutavikt i CMC Markets valutaindex


USD GBP EUR AUD CAD CHF CNH JPY NOK NZD PLN SEK SGD
CMC USD Index
5.11 26.79 1.85 22.58 4.51 26.90 9.00 - - - - 3.26
CMC GBP Index 21.51
40.00 - 4.20 5.63 18.89 3.20 3.83 - - 2.74 -
CMC EUR Index 21.38 15.96
1.40 2.33 9.03 23.19 4.49 3.04 - 11.14 6.24 1.80
CMC AUD Index 12.48 5.38 12.81
- 1.69 40.00 16.50 - 3.68 - - 5.98
CMC CAD Index 40.00 6.38 18.50 1.22
1.98 24.72 6.19 1.01 - - - -
CMC CHF Index 29.87 8.84 40.00 1.47 2.05
10.92 4.00 - - - - 2.85
CMC CNH Index 29.15 4.86 29.35 9.17 4.19 1.79
17.34 - - - - 4.15
CMC JPY Index 26.56 2.24 16.26 6.42 2.86 1.79 40.00
- - - - 3.87
CMC NOK Index 8.70 15.16 40.00 - 2.63 1.10 12.69 2.37
- - 17.35 -
CMC NZD Index 14.10 3.54 13.16 18.64 1.87 - 36.96 8.31 -
- - 3.42
CMC SEK Index 12.59 10.44 40.00 1.32 - 1.92 14.20 2.87 16.66 - -
-
CMC SGD Index 25.84 4.55 18.19 6.23 1.09 3.41 30.31 10.38 - - - -

Live-konto

Här får du åtkomst till hela vårt utbud av produkter, handelsverktyg och funktioner.

Öppna konto

Demo-konto

Testa CFD-handel med fiktiva pengar i en riskfri miljö.

Öppna ett demo-konto

TOP