Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Vad är EU Volatility Index och hur kan man handla med den?

EU Volatility Index är ett europeiskt benchmark som avspeglar volatilitetsförväntningarna på den europeiska aktiemarknaden på kort sikt. Den är utformad för att återspegla sentimentet hos investerarna och den övergripande ekonomiska osäkerheten genom att mäta den 30-dagars implicita volatiliteten hos Euro Stoxx 50-indexet.

En plattform designad för CFD-handel

Låga spreadar, inga dolda kostnader och tillgång till över 12 000 instrument med mera.

Futures på EU Volatility Index ger potentiella handelsmöjligheter, med ett noggrant och kostnadseffektivt sätt att ta en position på europeisk volatilitet. Dessutom kan det vara det mest precisa sättet för en trader att skydda existerande exponering mot volatiliteten på den europeiska aktiemarknaden.

EU Volatility Index är den europeiska motsvarigheten till den mer kända amerikanska varianten – VIX-indexet – (CBOE Volatility Index), som återspeglar investerarnas syn på volatiliteten de kommande 30 dagarna på den amerikanska aktiemarknaden, genom S&P 500-indexet.

Huvudpunkter:

 • “EU Volatility Index” mäter förväntad volatilitet på den europeiska aktiemarknaden de kommande 30 dagarna.
 • Indexet ger en indikation på kortsiktig risk och osäkerhet på marknaden.
 • Du kan handla CFD:er på EU Volatility Index forwards.
 • Långsiktigt har EU Volatility Index en negativ korrelation med Euro 50-indexet.
 • Att handla med EU Volatility Index kan vara en bra hedge, eftersom indexet ofta stiger när marknaderna sjunker.

Hur man handlar EU Volatility Index

Beroende på den det rådande sentimentet på marknanden så finns det några potentiella möjligheter för hur man kan handle EU Volatility-indexet.

Om du förväntar dig att aktiemarknaderna ska falla kan du ta en lång position i “EU Volatility Index”. Då skyddar dig samtidigt mot nedgångar på den europeiska aktiemarknaden då EU Volatility Index har en negativ korrelation med Euro 50-indexet på lång sikt. Generellt sett stiger vanligtvis volatiliteten när indexen faller.

Det är viktigt att notera att volatilitetsfutures kan stiga betydligt mer än det underliggande indexet faller. Till exempel, från den 1 augusti till den 30 september 2022, sjönk Euro 50-indexet med 12%, medan EU Volatility Index ökade med 60 %. I mars 2023 sjönk Euro 50 med 8%, medan EU Volatility Index ökade med 77%.

Att skydda sig vid nedgångar i marknaden

På grund av denna korrelation tenderar EU Volatility Index att stiga när alla andra tillgångsklasser sjunker. Därför har den visat sig vara ett skydd både under globala kriser, som under finanskrisen 2008 och börskraschen den 24 augusti 2015, samt EU-relaterade kriser, som den grekiska skuldkrisen 2015, Brexit 2016 eller början av kriget mellan Ryssland och Ukraina 2022.

Vill du handla över 12 000 instrument?

Hur fungerar EU Volatility Index?

Ett volatilitetsindex mäter förväntningarna på framtida rörelser i ett aktieindex, och EU Volatility Index mäter förväntad volatilitet i Euro 50-indexet de kommande 30 dagarna.

Indexvärdet speglar väntad ”årlig standardavvikelse”,´. Detta innebär att om EU Volatility Index är 20:

 • Förväntar sig marknaden att det är ca 65 % chans (1 standardavvikelse) att Euro 50-indexet kommer att vara inom ett 20 % intervall om ett år, och
  • Ungefär 95% chans (2 standardavvikelser) att Euro 50-indexet kommer att vara inom ett 40% intervall om ett år.
   • Tidsramarna för standardavvikelse (även känt som volatilitet) förändras med kvadratroten av tid. Så för att översätta ett EU Volatility Index-värde på 20 till hur mycket marknaden förväntar sig att Euro 50 kommer att röra sig under de kommande 30 dagarna (ungefär 1/12 av ett år), delar vi med kvadratroten av 12, vilket är cirka 3,5. Det betyder att när EU Volatility Index är 20, förväntar sig marknaden:

    • Att det är ungefär 65% chans att indexet kommer att vara inom ett 5,7% (20 / 3.5) intervall om en månad, och
      • Att det är ungefär 95% chans att indexet kommer att vara inom ett 11,4% (5.7 x 2) intervall om en månad.
       • Standardavvikelse är ett mått på spridningen för en serie med värden. En låg standardavvikelse indikerar att värdena tenderar att vara nära medelvärdet (eller det förväntade värdet) av serien, medan en hög standardavvikelse indikerar att värdena har en större spridning.

        Genom att öppna graferna för Euro 50 - Cash och EU Volatility Index kan du titta på korrelationen mellan de två indexen, liksom den jämförbara volatiliteten.

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app