Prissättning av digital 100

Digital 100 är prissatta mellan noll (0) och hundra (100) och priset beror på sannolikheten för en händelse att inträffa. Om priset är närmare 100 är det en hög sannolikhet för att en händelse ska inträffa men om priset däremot är närmare noll så är det en låg sannolikhet att händelsen inträffar. 

Resultatet av en digital 100 utfall, dvs. om en viss händelse har inträffat eller inte bestäms mot referenspriset, det så kallade avräkningspriset. Avräkningspriset är endast relevant för att avgöra om det är en vinst- eller förlustaffär.

Index

Cash-kontrakt

Med hjälp av underliggande terminskurser och underliggande indexkurser (justerat för eventuella utdelningar, finansieringskostnader samt återstående löptid) beräknar vår automatiska prissättningsmodul i Next Generation plattformen fram det teoretiska priset för respektive digital 100 löptid. Det teoretiska cash priset, referenspriset, återstående löptid, effektiv ränta samt våra förväntningar kring volatilitet är de faktor som vi tar hänsyn till i samband med prissättningen av digital 100. CMC Markets i egenskap av marknadsgarant ställer sedan köp- och säljkurser på digital 100 i syfte att upprätthålla likviditeten samt marknaden. 

Vinstavräkningspriserna baserar på underliggande indexkurserna. (Grunden för avräkningspriset för respektive digital 100 förfall framgår av vår Next Generation plattform.)

Notera: Representation av respektive pris källa kan komma att variera i samband med prissättning av digital 100 samt komma att skilja sig från den prissättningsmodell som används för prissättning av CFD:er samt Countdowns. Detta då priser på digital 100 reflekterar förändringar på både kort och mellanlång sikt mellan underliggande terminskurs och underliggande indexkurs vilket i sin tur varierar beroende på respektive digital 100 löptid.

Valuta, Guld och Silver

Cash-kontrakt

Genom att använda priser som kommer från flera stora likviditetsleverantörer för OTC FX & råvarumarknaden (* Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, UBS, Citi och HSBC) beräknar vår automatiserade prissättningmodul fram aggregerade priser för USD valutapar t.ex. USD/CHF eller GBP/USD genom att vikta priserna tidsmässigt samt på dess mitt-pris och spread. Alla icke USD valutapar är syntetiskt framtagna från tillgängliga USD valuta par, i vissa fall kan dessa dock vara framtagna på samma sätt som för USD valutapar enligt ovan. Det teoretiska cash priset, avräkningspriset, återstående löptid, effektiv ränta samt våra förväntningar kring volatilitet är de faktor som vi tar hänsyn till i samband med prissättningen av digital 100. CMC Markets i egenskap av marknadsgarant ställer sedan köp- och säljkurser på digital 100 i syfte att upprätthålla likviditeten samt marknaden.


*Dessa likviditetsleverantörer användes vid tidpunkten för skapandet av detta innehåll. 

Vinstavräkningspriserna baseras på de underliggande indexpriserna. (Grunden för avräkningspriset för respektive digital 100 förfall framgår av vår Next Generation plattform.)

Räntepapper & råvaror (exklusive Guld & Silver)

Forward-kontrakt

Med hjälp av underliggande terminskurser beräknar vår automatiserade prissättningsmodul i Next Generation plattformen digital 100 pris, referenspriset, återstående löptid, effektiv ränta samt förväntat kring volatilitet. CMC Markets i egenskap av marknadsgarant ställer sedan köp- och säljkurser på digital 100 i syfte att upprätthålla likviditeten samt marknaden.

Vinstavräkningspriserna baserar på de underliggande terminskurserna. (Grunden för avräkningspriset för respektive digital 100 löptid framgår av vår Next Generation plattform.)

Demo-konto

Öppna ett demo-konto och prova på CFD-handel.

Live-konto

Ansök om ett kostnadsfritt live-konto och få tillgång till alla våra produkter och funktioner.

TOP

Denna webbplats använder cookies för bästa kundupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du cookies. Besök vår Cookie Policy om du vill ändra dina inställningar för cookies. Mer info

Stäng
Investeringar i CFD:er kan utvecklas såväl positivt som negativt, eventuell förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital.