Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Långsiktiga satsningar eller framgång på kort sikt: en jämförelse mellan kvinnlig och manlig handel, försiktiga investerare och avvikarna

Finansmarknaderna har varit paradiset för en aggressiv Wall Street-stil tidigare och investeringsbranschen har traditionellt sett varit mycket mansdominerad. Det förekommer viss debatt kring huruvida kvinnlig handel skiljer sig från manlig handel, och huruvida kvinnor presterar bättre till följd av detta

En plattform gjord för CFD-handel

Låga spreadar, inga dolda kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Geraldine Weiss, till exempel, startade sin egen tidning med investeringsråd 1966. Hon bestämde sig för att underteckna med ”G. Weiss” för att undvika könsdiskriminering som hon hade upplevt medan hon, utan framgång, sökt anställning på flera olika investeringsbolag.

Med denna motgång i bagaget blev Weiss en av de första kvinnliga prominenta personerna inom finansvärlden, och hon visade att kvinnor kan bli framgångsrika investerare. Rekommendationerna i Weiss nyhetsbrev har konsekvent överträffat marknaden under mer än 30 år1.

Under de senaste 50 åren har antalet kvinnliga handlare ökat. I och med denna förändring har det forskats mer kring, och det finns en större förståelse för, de grundläggande skillnaderna mellan manligt och kvinnligt handelsbeteende och val av instrument. Vissa investerare har identifierat egenskaper som de beskriver som en ”kvinnlig inställning till handel” och det finns mer och mer argument för att dessa egenskaper har flera fördelar.

Övertro är en faktor som spelar roll

Se avhandlingen ”Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment‘ från University of California, Davis, och University of California, Berkeley-akademikerna Brad Barber och Terrance Odean. Denna publicerades först på sent 1990-tal och den beskriver en studie av 35 000 konton på ett stort värdepappersföretag.

Bland deras resultat finns slutsatsen att män handlade med 45 % högre frekvens än kvinnor, men med en minskad avkastning på 2,65 % per år. Från detta drog de slutsatsen att ju mindre en person handlar, desto mer sannolikt är det att handla bra2

Handelsmönstret som visar mäns högre frekvens beror på övertro. Om män har starkare tro på sin egen bedömning av marknaderna, kommer detta sannolikt leda till en ökning av deras handelsaktivitet. Övertro på kunskap och förmåga kan leda till att de impulsivt tar större risker, utan att se helhetsbilden. 

Kvinnor skapar ofta större ekonomisk vinst genom att investera mindre ofta och hålla kvar positionerna under längre tid. De tenderar oftare att fundera innan de placerar en affär, och köper inte förrän deras tro på affären är hög. De väntar ofta på flera pristapp innan de köper. I allmänhet använder inte kvinnor suboptimala handelslägen lika ofta som män gör, så de tenderar att ha högre vinstandel. Få inflytelserika manliga handlare använder sådan försiktig inställning, även om Warren Buffet avviker och är välkänd för sina långsiktiga strategier.

Att erkänna fel

Det sekellånga ordspråket att män inte kommer stanna för att fråga efter vägen när de har tappat bort sig stämmer när det gäller handel. Vägran att erkänna fel kan innebära att de oftare håller fast vid förlustaffärer längre än vad de borde, i hoppet att det ska vända. Kvinnor erkänner i allmänhet misstag snabbare, och är mer villiga att ställa frågor när de hamnar i situationer som de inte förstår. Detta innebär att de tenderar att hålla sig kvar vid en strategi och är bättre på att reducera förluster. 

Bevara lugnet trots press

Det har ofta antytts att kvinnor agerar mer förståndigt under volatila dagar, medan män oftare tenderar att få panik och sälja positioner efter stora marknadsfall eller ”korrigeringar”. Detta innebär stängning vid förlust, medan kvinnor oftare tenderar att stanna kvar och ge marknaden en chans att återhämta sig. År 2015 fann Catherine Eckel och Sascha Fullbrunn att på experimentella tillgångsmarknader, skapade mansdominerade marknader större spekulativa bubblor än kvinnligt dominerade marknader3. Kvinnligt beteende inom handel, som ofta är förenat med tålamod och analys, erbjuder en stabiliserande verkan på kapitalmarknaderna eftersom deras positioner kan balansera en avyttring. 

Undvika risk

Bevarande av kapital är väsentligt inom handel, och tillgängliga uppgifter antyder att kvinnor tenderar att vara mer obenägna att ta risker än män. De handlar mindre ofta och genomför strategier som är mindre extrema. Detta kan vara ett dubbeleggat svärd, dock, eftersom alltför konservativ inställning kan leda till lägre vinster.

Kvinnliga handlare tenderar oftare att inneha en liten koncentrerad portfölj (Weiss själv förespråkade en relativt fokuserad portfölj, och antydde att investerare inte borde ha mer än 10-20 aktier). Detta kan leda till bättre förvaltning av affärer med färre områden att bevaka. 

Att sätta mål

Män anses av vissa forskare vara mer tävlingsinriktade, medan kvinnor kan undvika att fastna i stundens adrenalinkick och fokuserar i stället på sina eventuella mål kring hur de ska spendera vinsten. På en mansdominerad arena är kvinnor som väljer en karriär inom handel fortfarande i minoritet, och kan därför vara mer fast beslutna om att lyckas. Detta kan inkludera att ägna tid åt att träna på strategier och att hitta en mentor vars råd de är bekväma att följa.

När det gäller att använda dessa teman för att förbättra din egen handel, verkar det som om läxan är: satsa på färre affärer med hög kvalitet/hög sannolikhet. Håll inte kvar förlorande positioner och ha en plan som du står fast vid.

Källor
1. https://moneyweek.com/475126/the-worlds-greatest-investors-5/
2. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=139415
3. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20130683 

Ansvarsfriskrivning

CMC Markets är en tjänsteleverantör som endast erbjuder automatisk orderexekvering. Materialet som finns på webbplatsen (oavsett om det innehåller åsikter eller inte) har endast lagts ut i allmänt informationssyfte och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Inget av innehållet i detta material är (eller ska anses vara) finansiella råd, investeringsråd eller någon annan typ av anvisningar som du ska sätta tilltro till. Inga åsikter som återfinns i detta material ska tolkas som rekommendationer från CMC Markets eller författarens sida om att en viss investering, ett visst värdepapper, transaktion eller investeringsstrategi är lämplig för en viss person.

CMC Markets står inte bakom och lämnar inte synpunkter på handelsstrategier som används av författaren. Deras handelsstrategier garanterar inte någon vinst och CMC Markets ansvarar inte för några eventuella förluster som du kan drabbas av, direkt eller indirekt, som uppkommer från några investeringar baserade på information häri.

Effektiv handel överallt

Vill du hantera farten? Vår prisbelönte tradingapp* kan öppnas och låsas, sätta upp varslingar och göra analysatorer med mobiloptimerade diagram och mer.

Vill du börja handla?

Prova CFD-handel med virtuella pengar helt riskfritt.

Få tillgång till alla våra produkter, handelsverktyg och funktioner.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app