Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Trading vs investering

I den här artikeln sammanfattar vi de största skillnaderna mellan investering och trading, samt hur längden på en investering och en trade skiljer sig åt, vilka strategier som kompletterar varandra och när den ena kan användas istället för den andra.

En plattform designad för CFD-handel

Låga spreadar, inga dolda kostnader och tillgång till över 12 000 instrument med mera.

Vad är skillnaden mellan trading och investering?

Investering och trading är olika metoder för att försöka utnyttja hur priserna på olika finansiella tillgångar rör sig. Att investera innebär ofta att man placerar på lång sikt, medan trading främst innebär att man köper och säljer tillgångar på kort sikt - men det finns fler skillnader än så.

Investering och trading skiljer sig på flera sätt, bland annat val av strategi, längd på positionen, kostnader, hur aktiv man är, med mera. Här är en uppdelning av några av de största skillnaderna mellan trading och investering.

Användning av hävstång

Tradingens kortsiktiga karaktär gör att den ofta används med hävstång. Daytraders som handlar CFD:er på aktier, valuta, index eller något annat finansiellt instrument använder ofta hävstång eftersom de är ute efter att göra snabba vinster på kort sikt. De tenderar att övervaka sina positioner noga och använder sig ofta av stop-loss för att minska risken för respektive position.

Swingtraders använder sig även de ofta av hävstång, men det är inte lika vanligt som hos en daytrader, eftersom deras positioner är tänkta att hållas över en längre tidshorisont.

Investerare kan använda hävstång, men det är mindre vanligt eftersom investerare vanligtvis har positioner på längre sikt och måste kunna hålla sig genom marknadens naturliga upp- och nedgångar på vägen mot att göra en vinst på lång sikt. Att inte använda sig av hävstång gör det lättare. Att hålla i positionen i en period av nedgång är svårare med hävstång, eftersom förlusten ökar med mängden hävstång som togs när positionen öppnades.

Strategi

Investerare och traders använder sig av olika strategier för att gå med vinst på marknaden. Några kortsiktiga tradingstrategier är följande:

  • Daytrading och scalping-strategier används för att göra vinster inom några minuter eller timmar, ibland till och med sekundrar.
  • Swingtraders försöker dra nytta av ett momentum som kan vara mellan några dagar och några veckor.
  • Inom nyhetsbaserad trading försöker man dra nytta av utfallet av ekonomiska nyheter från bolagen, som kvartalsrapporter och oväntade nyheter.

Investerare har även de flera strategier till sitt förfogande, inklusive:

  • Fundamental investering, som är inriktad på att hitta företag med starkt eller tilltagande resultat eller starka finanser. Dessa investerare använder fundamental analys, som går ut på att studera företagets historiska och förväntade finansiella resultat.
  • Värdeinvesterare letar företag som handlas till ett lågt pris i förhållande till deras finansiella värde. Detta upplevda värde för pengarna kan uppstå på grund av negativa sektorsutsikter för en viss bransch eller som ett resultat av att företaget får dålig publicitet, men om börsen kraschar kan även bra företag falla, vilket innebär en potentiell värdebaserad köpmöjlighet.
  • Investerare som anammar en köp- och behållstrategi är villiga att hålla i sina positioner genom kortsiktiga upp- och nedgångar för att till slut dra nytta av en långsiktig potential och värdet när ett företag växer över tiden.

Längd på innehavet

Längden på en position är kortare för en trader än för en investerare. En investerare kommer ofta att köpa och behålla en tillgång under flera år, medan en trader kan kommat att köpa och sälja en tillgång inom några månader, veckor, dagar eller till och med sekunder. En daytrader, kan till exempel anamma en tradingstrategi med många köp- och sälj under en och samma dag.

Antal avslut

En trader kan göra lika många affärer på en dag som en investerare gör under ett helt år. Det finns ett brett utbud av hur aktiva handlare och investerare är, där tidsramen för investeringarna skiljer sig stort åt.

Daytraders gör flera affärer varje dag, medan swingtradern kan göra flera affärer under en vecka eller en månad. Vissa investerare tar position med några månaders mellanrum eller mer.

Medan en investerare kan göra ett par affärer per år, kommer vissa att vara mer aktiva och andra mindre. Vissa kan låta det gå flera år utan att ta en ny position eller sälja av en gammal. Andra kanske vill ombalansera sin portfölj årligen eller fortsätta att diversifiera sina innehav, vilket resulterar i fler affärer.

Vill du handla över 12 000 instrument?

Risk/avkastningsprofil

Traders och investerare vill båda tjäna pengar för den risken de tar, men hur de mäter risk och avkastning kan skilja sig åt.

En kortsiktig trader kan definiera en exakt nivå för att stänga en position som de går med förlust på eller en nivå för att ta hem vinst på en position som går bra. Till exempel kan de vara villiga att förlora 5 procent men kommer att ta hem vinsten om de går 15 procent plus. Detta är ett exempel på ett precist och gynnsamt förhållande mellan risk och uppsida.

En investerare har ofta inte satt specifika kursmål initialt. Istället kan de hålla i innehavet länge, tills de behöver ta ut pengarna eller tills anledningen för investeringen inte längre är giltig. Med det sagt kan de fortfarande ha en profil för risk i förhållande till uppsida i sin portfölj som förväntas generera en genomsnittlig procentuell avkastning över många år i utbyte mot vissa perioder där portföljens värde kan sjunka.

Långa och korta positioner

Investerare köper i första hand tillgångar som de räknar med kommer att stiga under året eller på längre tidshorisont än så. Detta kallas för “long-only”. Fallande priser används vanligtvis för att bygga på sina långa positioner istället för att försöka “korta” marknaden och tjäna pengar på att det går ner.

Traders kan välja att ta så väl långa positioner som att gå kort och därmed göra affärer oavsett om priserna går upp eller ner. Sjunkande priser gör det möjligt att gå med vinst för traders som går kort och vill dra nytta av det klassiska talesätt att "marknader tar trappan upp och hissen ner", som syftar på de skarpa och plötsliga nedåtrörelser som ofta kan ses i tillgångspriser under tider av panik.

Agera på volatilitet

Investerare kanske inte agerar på volatilitet på marknaden eftersom det är okänt hur länge svängningarna kommer att fortsätta, och investerare tenderar att vara mindre oroade över kortsiktiga upp- och nedgångar. Om volatiliteten skapar stora fall eller rally i vissa tillgångar, kan investerare välja att köpa en tillgång eller sälja en befintlig. Andra investerare kan helt strunta i att handla på volatilitet och förbli fokuserade på sin långsiktiga strategi och mål.

Traders ökar ofta aktiviteten vid volatila marknader eftersom större upp- eller nedåtrörelser skapar tradingmöjligheter. Alla traders är dock inte likadana. Vissa föredrar att handla när marknaden är lite lugnare, medan andra föredrar att agera när marknaderna svänger stort. Hitta de mest volatila instrumenten i plattformen genom att se på listan ”Marknadsrörelser”. Denna listan uppdateras i realtid och hämtar data från de senaste 30 dagarna.

Att använda sig av ETF:er

Att köpa ETF:er (exchange traded funds) kan hjälpa dig att diversifiera portföljen eftersom innehavet kan innefatta råvaror, aktier, statsobligationer, valutor eller andra tillgångar. Genom att äga en ETF kommer investeraren att äga en andel av de innehav som utgör fonden.

Traders kan också använda sig av ETF:er, men vanligtvis bara de med hög volym och stora rörelser. Den höga volymen gör det möjligt för traders att enkelt komma in och ut ur positionen, medan rörelsen ger vinstmöjligheter.

Våra aktiekorgar kan även de vara ett effektivt sätt för en trader att spekulera i prisrörelserna hos ett större antal aktier med endast en position.

Kostnader

Vid öppning och stängning av positioner tillkommer ofta kostnader. Därför tenderar traders att ha högre kostnader än investerare, eftersom de handlar oftare och gör flera transaktioner under en dag. Däremot kommer investerare som har positioner i fonder eller ETF:er vanligtvis att betala en årlig förvaltningsavgift till fonden, och de tenderar också att utsättas för courtage och avgifter till mäklaren.

Klicka här för att se en översikt av våra handelskostnader.

När ska jag välja den ena strategin före den andra?

Huruvida en person både tradar och investerar, eller bara väljer en av strategierna, beror på deras mål och andra personliga faktorer som tid, pengar och personlighet.

Om ditt huvudsakliga mål är att få en portfölj att växa för att sedan realisera längre fram i tid, då kan du överväga att investera, eftersom detta har fördelar som att få regelbundna utdelningar från bolagen och dra nytta av ränta-på-ränta-effekten över tid.

Om du vill vinster relativt snabbt och dra nytta av din marknadsanalys inom potentiellt några dagar (förutsatt din analys är korrekt), kan trading vara ett bättre alternativ. Detta beror dock på varje enskild trader och du bör utforska detta ordentligt först och överväga din riskhantering innan du fattar ett beslut. Många kommer att bestämma sig för att de vill både investera och handla på kort sikt med olika tidshorisonter.

Effektiv trading överallt

Vill du handla på språng? Vår tradingsapp låter dig öppna och stänga positioner, ställa in varningar och utföra analyser med mobiloptimerade grafer plus mycket mer.

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app