Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Handel med säkerhetskrav

Handel med säkerhetskrav ger traders möjlighet att öka sin exponering mot olika finansiella instrument, som till exempel index, valutor, råvaror och aktier. Det ger möjlighet att göra större affärer utan att avsätta hela positionens värde. Handel med säkerhetskrav kan även kallas för hävstångshandel.

Avsättningen som görs (en procentandel av positionens fulla värde) kallas för säkerhetskrav.

En plattform designad för CFD-handel

Låga spreadar, inga dolda kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Vad är handel med säkerhetskrav?

När du handlar med säkerhetskrav kan du investera mer pengar på marknaden än vad du har på ditt handelskonto. Man kan säga att du lånar pengar av mäklaren för att öka din exponering mot marknaden. Detta kan leda till att du får högre avkastning om handeln går din väg.

Det är viktigt att komma ihåg att om du handlar med säkerhetskrav kommer vinster och förluster att baseras på det fulla värdet av handeln du gör. Handel med säkerhetskrav kan alltså öka din vinst, men kan också öka förlusten avsevärt om handeln inte går din väg och kan leda till att hela insättningen går förlorad.

Ett exempel på handel med säkerhetskrav

Om säkerhetskravet för ett instrument är 5 procent och du vill ta en position till ett totalt värde på 100 000 SEK behöver du bara göra en insättning på 5 000 SEK för att kunna öppna denna position. Handel med säkerhetskrav är tillgängligt på ett stort utbud av finansiella instrument, inklusive valutor, råvaror, index, aktier, räntepapper och kryptovalutor.

Hur räknas säkerhetskravet ut?

Olika CFD-leverantörer kan ha olika säkerhetskrav för vissa instrument. En generell regel är att ju mer volatilt ett instrument är, desto större är sannolikt säkerhetskravet.

Den som handlar med CFD:er ska vara säker på att det finns tillräckligt med pengar på handelskontot för att kunna täcka säkerhetskravet. Det är viktigt att förstå hur man beräknar säkerhetskrav.

Hur påverkar säkerhetskravet potentiell vinst och förlust?

Som nämnt tidigare kommer handel med säkerhetskrav att både öka vinsten och förlusten. Hög volatilitet på marknaden kan leda till att värdet på din position kan växla stort. Det kan sluta med att en trader förlorar hela insättningen på kontot om marknaden rör sig i motsatt riktning än vad man satsat på.

Vad betyder «margin call»?

Om du handlar med säkerhetskrav kan du komma att få ett meddelande om att kontot likvideras, även känt som ett "marginal call", om värdet på din position går under säkerhetskravet. Mäklaren kräver då att en insättning görs på kontot för att bibehålla säkerhetskravet eller att positionen minskas. Om detta inte görs stängs positionerna automatiskt. Vi kallar detta för en kontolikvidering.

Läs mer om risker och likvidering av konton här.

Egenskaper för handel med säkerhetskrav

Den största skillnaden mellan handel med säkerhetskrav jämfört med handel utan säkerhetskrav är möjligheten att öka din exponering på finansmarknaderna. Det är ett effektivt sätt att använda ditt kapital eftersom du inte behöver göra en insättning på hela värdet av den position du vill öppna. Eftersom alla dina pengar inte är bundna i en transaktion kan du använda dem för andra investeringar.

Handel med säkerhetskrav kan också minska risken i din totala investeringsportfölj. En populär strategi är hedging. Hedging är en strategi som kan hjälpa dig att minska risken i din portfölj. Ett exempel på en strategi för att skydda sig mot nedgång kan vara en investerare som har en lång portfölj av aktier, men som är oroad över makroförhållanden som kan påverka aktiemarknaden som helhet negativt. Investeraren kan då ta investeringsbeslutet att minska sin totala portföljrisk genom att korta ett aktieindex.

Läs mer om CFD-trading strategier här.

Handelsplattform för handel med säkerhetskrav

Hos oss handlar alla kunder med säkerhetskrav på de positioner som de tar. Detta ökar exponeringen mot marknaden med möjligheten att få högre avkastning. Tänk dock på att förlusterna kan öka i samma utsträckning om handeln inte lyckas. Därför rekommenderar vi att du använder en strategi för riskhantering innan du börjar handla.

Om du önskar att öva dig på handel med säkerhetskrav och få möjlighet att handla helt riskfritt med 100 000 SEK i fiktiva pengar kan du öppna ett kostnadsfritt demokonto. Du får då möjlighet att lära känna plattformen innan du öppnar ett livekonto och handlar med dina egna pengar.

Effektiv trading överallt

Vill du handla på språng? Vår tradingsapp låter dig öppna och stänga positioner, ställa in varningar och utföra analyser med mobiloptimerade grafer plus mycket mer.

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app