Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Att lära sig känna igen trender och andra viktiga indikatorer

Igenkänning av trender är en absolut avgörande faktor för att en handelsplan ska fungera, oavsett vilken typ av plan det rör sig om. Många investeringsstrategier försöker skapa vinster från trendande marknader. Tanken är att man ska gå in på marknaden när en ny trend startar och sedan hålla sin position öppen tills det kommer signaler om att trenden är på väg att upphöra.

En plattform gjord för CFD-handel

Låga spreadar, inga dolda kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Primära indikatorer

Tekniska analytiker använder en uppsättning av verktyg som hjälp under denna process. Vissa verktyg talar om vilken den nuvarande trenden är, andra kan vara användbara för att hjälpa dig att avgöra om den nuvarande trenden håller på att förändras. Dessa verktyg inkluderar kursformationer samt även indikatorer och undersökningar. Men för att kunna använda dessa verktyg på ett effektivt sätt måste du dock först förstå vad en trend är.

Vad exakt är en trend?

En trend är helt enkelt den allmänna riktning som en kurs tenderar att röra sig i. Teknisk analys använder en snävare definition. Det är naturligtvis relativt enkelt att se vilken den allmänna riktningen för ett pris var när man tittar tillbaka på prishistoriken men det det är inte lika lätt att förstå hur det påverkar den nuvarande situationen. Genom att tillämpa en snävare definition kan vi få hjälp med detta.

En uppåtgående trend
En uppåtgående trend är när kursen uppvisar en serie av högre högstanivåer (eller toppar) och högre lägstanivåer (bottnar). Se figur 1.1 för en teoretisk framställning av detta. En uppåtgående trend anses vara intakt så länge som kursnedgångarna i trenden stannar på högre nivåer än de föregående nedgångarna.

I figur 1.3 visas ett praktiskt exempel på detta. Den uppåtgående trenden visar ett stabilt förlopp med högre toppar och högre bottnar. I slutet av grafen kan man dra slutsatsen, rent tekniskt sett, att den uppåtgående trenden är intakt.

En nedåtgående trend
En nedåtgående trend är när kursen uppvisar en serie av lägre högstanivåer (eller toppar) och lägre lägstanivåer (bottnar). Se figur 1.2 för en teoretisk framställning av detta. En nedåtgående trend anses vara intakt så länge prisrallyna (stigande priser) mot den rådande nedåttrenden stannar på lägre nivåer än de föregående uppgångarna, som visas i figur 1.2.

Grafen i figur 1.4 visar en marknad med nedåtgående trend och en annan med uppåtgående trend, den ena efter den andra. Inga trender varar för evigt och ett annat tillvägagångssätt måste användas om förändringar i marknadskursen antyder att trenden håller på att förändras.

Stöd och motstånd

Stöd är, som namnet anger, en prisnivå eller ett område av grafen under den nuvarande marknadskursen där köpintresset är tillräckligt starkt för att överträffa säljtrycket. Resultatet blir att prisfallet stannar upp vid stödet och att priset sedan vänder upp igen.

Bottnarna och topparna i trendlinjer brukar även kallas för stödnivåer och motståndsnivåer. Förmågan att kunna identifiera dessa nivåer utgör en av de viktigaste färdigheterna i den tekniska analysen.

Motstånd är motsatsen till stöd. Motstånd är en prisnivå eller ett område ovanför den aktuella marknadskursen där säljtrycket kan överträffa köpintresset och få kursen att vända om och sjunka istället för att fortsätta den uppåtgående trenden. Det bör understrykas att en tidigare högstakurs inte är en indikation på att alla efterföljande rallyn kommer att stanna precis vid den nivån eller strax under med exakt precision. Det innebär snarare att det finns ett motstånd i ett visst område.

Praktiska tips för att hitta stöd och motstånd

För att kunna hitta stöd och motstånd måste man fastställa de kritiska kursnivåer som definierar trenden (eller intervallet) och de är viktigare över och under andra kurser. Det finns riktlinjer och regler för att fastställa en prisnivås legitimitet och styrka, oavsett om det gäller stöd eller motstånd. Dessa inkluderar:

 • Gånger som den testats: I de fall där en prisnivå har "testats" (handlats) vid eller nära den nivån flera gånger kan det hända att deltagande handlare kommer ihåg detta. Till exempel så kanske handlarna inte säljer in i en låg nivå eller botten om det har visat sig vara oklokt vid tidigare tillfällen.
 • Handlade volymer: Detta är en fortsättning på ovanstående punkt. Om stora volymer har handlats vid eller nära en viss nivå så brukar detta tas med i beräkningarna och noteras av deltagande handlare.
 • Nyligen gjorda affärer: Ju "färskare" handeln är på en viss nivå, desto mer relevant är nivån för en analys av marknadskursen.
 • Jämna siffror: Av skäl som handlar mer om psykologi än något annat, så tenderar handlare (och människor i allmänhet) att lättare komma ihåg "runda tal".

Handelsstrategier med hjälp av stöd och motstånd

Ett av de bästa sätten att använda stöd och motstånd på, är för att gå in eller ur positioner. Detta är även starkt förknippat med en effektiv riskhanteringsmiljö. Några av de praktiska användningsområdena inkluderar:

 • Take profit. Detta är priset vid vilket man tar hem den vinst som finns tillgänglig i en viss position. Det vill säga, när kursen närmar sig ett stöd (uppifrån) kan handlare som blankar ta hem vinster, eller take profit, från sina positioner. Omvänt kan handlare som ligger långt ta hem priser när kursen närmar sig ett motstånd (underifrån).
 • Ta en ny position nära en nivå där inget utbrott skett. När kursen närmar sig stödnivån skulle en tekniskt driven investerare tendera att sätta upp limit buy-ordrar till en nivå som ligger nära eller ovanför ett fastställt stöd. På motsatt sätt tenderar samma investerare att skjuta gränsen för säljordrar till en nivå som ligger nära eller precis under motståndsnivåerna.
 • Ta en ny position när en nivå bryts. När ett stöd bryts kan man ta en kort position mot bakgrund av den tekniska förväntan att kursen sedan ska fortsätta nedåt till nästa (lägre) stödnivå. I det motsatta fallet, om ett motstånd bryts, skulle man kunna köpa med förväntningen att kursen kommer att fortsätta uppåt till nästa (högre) motståndsnivå, om det finns en sådan.
 • Inställning för stop loss. Ett nivåbrott kan också användas för att begränsa förlusten. Istället för att använda ett utbrott i en stöd- eller motståndsnivå som en möjlighet för att ta en ny position kan du även använda det för att minimera förlusten. Du bör genast gå ur en förlustposition. Signalen för att göra det kommer från utbrottet i en stöd- eller motståndsnivå.

När de väl har brutits igenom får stöd- och motståndsnivåerna ombytta roller. Detta är en nyckelaspekt för identifiering av stöd och motstånd: när en nivå väl har brutits (oavsett om det är stöd eller motstånd) blir nivåns tekniska egenskap den motsatta. Det vill säga, ett stöd som brutits igenom blir nu ett motstånd och ett motstånd som brutits igenom blir nu ett stöd. Du kan se detta i figur 2.4.

Teknisk analys i intervall

En av de mest använda tekniska formationerna är en sidledstrend, eller ett intervall. Denna trend gör att man kan följa en enkel och mekanisk strategi som vi förklarar nedan.

Det första steget består i att identifiera det stöd och motstånd som skapade den aktuella kursrörelse som du precis har observerat. När man har detta klart för sig är sedan teorin att man ska skjuta gränsen för köp- och säljordrar till rätt nivåer. Dessa ligger nära eller ovanför stödnivåerna samt nära eller just under motståndsnivåerna. När detta är klart är det en förnuftig praxis att tillämpa stop loss (dvs. stängningsordrar) på köpordrarna (eller säljordrarna).

Ett exempel:
Ett grundläggande exempel på en handelsplan, med en planerad och begränsad risk (t.ex. skillnaden mellan våra ordrar och stängningen) för en förväntad avkastning. Det finns två möjliga scenarier som kan inträffa efter att man har valt denna plan:

Om handelsplanen som visas i figur 3.2 används och man går in i en säljposition kommer en av två händelser att inträffa. Dessa återges i figurerna 3.3 och 3.4. Figur 3.3 visar det idealiska scenariot. Man gick in i en kort position (sälj) längst upp i intervallet, nära den högsta nivån och motståndsnivån, med en stop loss på andra sidan av motståndet.

Från säljpunkten faller kursen tillbaka mot den undre delen av intervallet och take profit-ordern (nära stödet) triggas. Positionen stängs med vinst.

Figur 3.4 visar det scenario som man bör undvika men som du ändå måste vara förberedd på. Man gick in i en kort (sälj) position längst upp i intervallet, nära den högsta nivån och motståndsnivån, med en stop loss på andra sidan av motståndet. Från säljpunkten stiger kursen tillbaka, och genom den övre delen av intervallet, istället för att falla. Om den gör det så kommer den att bryta igenom och trigga stop loss. Denna position kommer därför att stängas med förlust. OBS! Tänk på att detta endast är en väldigt grundläggande och grov översikt över en möjlig handelsplan. Du bör aldrig sluta att öva på det här området för att lära dig nya saker.

 1. Detta är ett teoretiskt exempel på en handelsplan, en plan som drivs av identifieringen av stöd och motstånd;
 2. tillämpning av köp- och säljordrar som grundas på punkt 1);
 3.  tillämpning av stop loss-åtgärder för att begränsa risken och skydda kapitalet. Nedan har de schematiska metoder som visas i figurerna 3.3 och 3.4 tillämpats på en praktisk (men historisk) handelsplan och marknad.

Skissera en plan, ett praktiskt exempel

I detta exempel har ett stöd brutits igenom och kursen har fallit mycket lägre. Efter en tid har kursen återhämtat sig och ligger precis under den gamla stödnivån. Man förväntar sig nu att stödet har förvandlats till en motståndsnivå.

Det finns två alternativ. Det första alternativet är att blanka precis under motståndet med en stop loss på andra sidan eftersom man förväntar sig att kursen ska falla. Det andra är att vänta och se om det kan komma ett tekniskt utbrott (där kursen bryter igenom motståndet). Då kan man lägga en köporder precis ovanför utbrottet med ett stop loss som ligger en liten bit under det gamla motståndet (som nu förväntas fungera som stöd).

Här är några andra viktiga formationer att hålla koll på:
Formationen i figur 3.6 kallas för en ”dubbeltopp”. Det är en intervallformation (går i sidled) där det uppstår två tydliga tester av motståndet. Dessa följs sedan av en sjunkande kurs ända ner till stödnivån i det avgränsade intervallet och som sedan bryts. Observera att namnet på formationen inte är viktigt. Det viktiga här är att en huvudsaklig och väl identifierad nivå (i detta fall ett stöd) har brutits igenom. Det finns även varianter på dessa formationer. Om den övre nivån (motståndet) till exempel skulle ha testats tre gånger, följt av ett kursfall som faktiskt bryter intervallets stöd, så skulle detta kallas för en ”trippeltopp”.

En formation ”bekräftas” så snart stöd- eller motståndsnivåerna bryts igenom. Annars är det endast en möjlig eller en tillfällig formation.

Effektiv handel överallt

Vill du hantera farten? Vår prisbelönte tradingapp* kan öppnas och låsas, sätta upp varslingar och göra analysatorer med mobiloptimerade diagram och mer.

CMC Markets är en tjänsteleverantör som endast erbjuder automatisk orderexekvering. Materialet som finns på webbplatsen (oavsett om det innehåller åsikter eller inte) har endast lagts ut i allmänt informationssyfte och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Inget av innehållet i detta material är (eller ska anses vara) finansiella råd, investeringsråd eller någon annan typ av anvisningar som du ska sätta tilltro till. Inga åsikter som återfinns i detta material ska tolkas som rekommendationer från CMC Markets eller författarens sida om att en viss investering, ett visst värdepapper, transaktion eller investeringsstrategi är lämplig för en viss person.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app