Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Hur man använder teknisk analys

Teknisk analys är en av traderns allra viktigaste verktyg när det kommer till att förutse och dra nytta av kursändringar.

En plattform designad för CFD-handel

Låga spreadar, konkurrenskraftiga kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

CFD:er är som gjorda för teknisk analys

Gemensamt för alla typer av CFD:er är att de är väl lämpade för handel. Eftersom köp och sälj ofta baseras på specifika kursmål, och det är lika lätt att gå lång som att gå kort, är det därför populärt att handla utifrån teknisk analys. Denna analys är också ett nyckelverktyg för riskhantering av positioner. Teknisk analys kan användas både för att hitta möjligheter och minska förluster. Observera också att CFD:er handlas med hävstång så att både vinster och förluster kan förstoras.

Som kund hos CMC Markets mottar du varjer dag en morgonrapport framtagen i samarbete med Carlsquare. I morgonrapporten hittar du dagligen, utöver information om vad som hände under gårdagen och den kommande dagen, ett antal grafer med kommentarer som utgår från teknisk analys.

Detta är teknisk analys

Men vad är teknisk analys egentligen?

Teknisk analys består, förenklat, av att tolka historisk kursdata för att få en uppfattning om framtida kursutveckling. De verktyg som tekniska analytiker använder sig av är bland annat indikatorer, formationer, volymindikatorer, stöd- och motståndsnivåer och price action. Nyheter i sig ingår inte i den tekniska analysen.

Se listan längst ner för en enkel förklaring av de viktigaste begreppen inom teknisk analys.

Vissa traders föredrar att titta på formationer, vilket de tror bäst speglar investerarpsykologi. Det beror på att när du handlar med teknisk analys bedömer du investerarpsykologin och implicit hur marknaden fungerar för att prissätta givet tillgänglig information. Tekniska formationer är resultatet av en evig kamp mellan optimisterna och pessimisterna. Det ligger därför mer nära till hands att titta på denna utveckling snarare än indikatorer som är matematiska beräkningar baserade på kursen och därmed ett extra steg från den faktiska bakomliggande orsaken.

På kort sikt svänger kurserna på de flesta marknader mellan så kallade stödnivåer och motståndsnivåer, i den nedre respektive övre delen av ett kursintervall. Mellan dessa nivåer är kursen en evig kamp mellan optimister och pessimister, och maktbalansen mellan dem är ofta förutsägbar.

Teknisk analys kan minska förlusterna

Vi vet att många traders förlorar när de handlar med CFD:er, men korrekt användning av teknisk analys för riskhantering kan potentiellt minska den totala nedsidan. Teknisk analys är ett utmärkt verktyg för riskhantering. Du klarar aldrig att förutsäga alla kursrörelser, ta position och sedan ta vinst vid rätt tidpunkt.

Med bra teknisk analys kan du väga sannolika utfall mot risk-reward. Alltså hur troligt det är att kursen kommer att gå i den ena eller den andra riktningen, och hur mycket du kommer att tjäna eller förlora baserat på olika resultat. Med ett långsiktigt perspektiv kan detta lägga grunden för om du tjänar på de positioner du tar. Men du kan inte undgå stop-loss: Ingen teknisk analys ger vattentät riskhantering på egen hand.

CMC Markets lilla ordbok i teknisk analys

Investerarpsykologi: Kampen mellan optimister och pessimister är avgörande för att förstå kursförändringar.

Formationer: Vissa mönster tenderar att upprepas i kursgrafer, dessa kallas tekniska formationer och visar den eviga kampen mellan optimister och pessimister. Utfallen av repetitiva mönster skapar statistik, och det är denna statistik som används som underlag för handel baserad på tekniska formationer.
 
Price action: Vad kännetecknar kursrörelserna? Är de plötsliga, är de långsamma? Förändras de? Här tittar vi på saker som volatilitet, förändringen i volatilitet, trend och hur kursen beter sig till exempel vid stöd- och motståndsnivåer.
 
Tekniska indikatorer: Dessa är matematiska beräkningar baserade på kurshistorik och/eller volym. Tekniska indikatorer mäter vanligtvis olika faktorer som momentum.
 
Trend: The trend is your friend – den långsiktiga kursutvecklingen för en aktie, en råvara, en valuta eller ett annat finansiellt instrument.


Stödnivåer: Där kursen normalt vänder uppåt igen, när optimisterna är i majoritet efter att den "sista" pessimisten anser att kursen har fallit tillräckligt.
 
Motståndsnivåer: Där kursen normalt vänder ner igen, när pessimisterna är i majoritet efter att den "sista" optimisten anser att kursen har stigit tillräckligt.
 
Momentum: En erkänd faktor för kursrörelser inom finans. Ett uttryck hämtat från fysikens värld som talar om riktningsrörelsen. Ett instrument med högt positivt momentum stiger snabbt och dag efter dag. Riktningsrörelsen är stark och tenderar att kvarstå.

Volymindikatorer: Identifiera momentum och bekräfta förekomsten eller fortsättningen av en trend genom att analysera de handlade volymerna parallellt med kursrörelserna i realtid. Du kan också titta tillbaka på historiska volymnivåer för att identifiera historiska trender och mönster.

Effektiv handel överallt

Önskar du att handla när du är på språng? Med vår prisbelönta tradingapp* kan du öppna och stänga positioner, sätta upp larm och analysera marknaden med mobiloptimerade grafer, plus mycket mer.

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app