Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Klimathot tvingar fram nya prissättningar

Flera fastighetsmarknader kan stå inför en dramatisk omprissättning till följd av klimatförändringarna - däribland några av världens mest exklusiva.

 
Mars i år var den tionde månaden i rad med rekordhöga temperaturer globalt sett, enligt en EU-rapport som släpptes i veckan.
 
Om denna trend fortsätter kan det få stora konsekvenser på många områden, däribland fastighetsmarknaderna - och exklusiva platser är inte på något sätt förskonade från klimatförändringarna.
 
Får vi nya semesterfavoriter?
Ett par vintrar i rad med prekär snöbrist i Alperna har skapat brutala klasskillnader mellan skidorterna - de som har och de som inte har när det gäller snösäkerhet. Gröna skidbackar i februari ger inte mycket klirr i kassan.
 
Under normala omständigheter kan de skandinaviska skidorterna inte konkurrera med de bästa i Alperna, men med stabila snöförhållanden och långa vintrar är det tänkbart att allt fler skidturister betraktar Hemsedal, Trysil eller Hafjell som attraktiva alternativ.
 
Längre söderut i Europa har det blivit så hett mitt i sommaren att många välbärgade nordeuropéer tycker att det är nästan outhärdligt att tillbringa semestern vid Medelhavet. Flera nordeuropeiska badorter kan komma att locka soldyrkande kunder, eftersom 20-25 grader är tillräckligt om alternativet är 40-50 grader.   
 
 
Brandförsäljning
Många av Hollywoods största stjärnor bor i de exklusiva kustområdena väster om Los Angeles, men inte ens de är skyddade från klimatförändringens effekter. Tvärtom: Vid flera tillfällen har rasande skogsbränder kommit farligt nära deras gigantiska villor, där swimmingpooler i gröna trädgårdar omges av knastertorra områden.
 
Efter det stora brandinfernot i Kalifornien 2020 uppstod en intressant effekt: I några av de hårdast drabbade stadsdelarna steg huspriserna dramatiskt. Ologiskt? Nej, eftersom de populära områdena redan hade mycket högre efterfrågan än utbud, och fick fler intresserade köpare i de som förlorat sina hem - man vill ju inte utan vidare flytta långt bort.
 
Men på längre sikt, om traumatiska naturkatastrofer blir mer regel än undantag, är det svårt att undvika att efterfrågan sjunker. Ingen vill behöva evakuera sitt hem varje år eller betala skyhöga försäkringspremier. I stadsdelar som drabbas särskilt hårt kan skadade hus snabbt tappa 70-100 procent i värde, men även oskadda hus i närområdet kan tappa 20-30 procent, enligt fastighetskonsulten Landmark Research Group. Priserna återhämtar sig heller inte över en natt: Efter en förödande brand kan det ta ett decennium för ett bostadsområde att återhämta sig, prismässigt.
 
I samband med bränderna 2020 beräknades det att enbart Kalifornien hade fler än 12 000 bostäder till ett sammanlagt värde på mer än 10 miljarder dollar, sårbara för naturkatastrofer. Detta enligt den ledande fastighetsmäklaren Realtor.com.
 
 
Ny prissättning för klimat
Under 2023 uppgick kostnaderna för extremväder i USA till minst 23 miljarder USD. Populära delstater som Kalifornien och Florida, som är kända för sitt behagliga klimat, är också bland de mest utsatta. Vissa försäkringsbolag har helt enkelt slutat med försäkringar i de mest riskfyllda områdena.
 
Enligt en analys från DeltaTerra Capital är 20 procent av de amerikanska bostäderna felprissatta på grund av risken för översvämningar. Företagets VD Dave Burt är en av dem som förutspådde kollapsen av den amerikanska bostadsmarknaden 2007-2009. Han varnar för att om olyckan är framme kan det få stora konsekvenser - inte bara i de drabbade stadsdelarna - utan även på finansmarknaderna. Han menar att en sådan omprissättning av delar av den amerikanska bostadsmarknaden skulle kunna få konsekvenser av en magnitud motsvarande en fjärdedel av finanskrisen.
 
Om risken utvidgas till att innefatta andra miljöhot som skogsbränder, extremvärme, kraftiga vindar och dålig luftkvalitet, är så många som 45 procent av de amerikanska bostäderna i farozonen, enligt Fortune. Detta motsvarar fastighetsvärden på totalt 22 biljoner USD.
 
 
Stor osäkerhet
Det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur klimatförändringarna påverkar fastighetsmarknaderna, och det är fortfarande stora skillnader mellan investerare när det gäller att ta hänsyn till denna typ av risk.
 
McKinsey-rapporten "Climate risk and the opportunity for real estate" från 2022 pekade på att den pågående klimatomställningen kommer att innebära både utmaningar och möjligheter för fastighetsbranschen.
 
I rapporten ges följande tre rekommendationer till aktörer i branschen som vill vara väl förberedda för den framtida utvecklingen:
 
  • Inkludera både direkta och indirekta risker relaterade till klimatförändringar vid värdering av fastigheter
  • Minska koldioxidutsläppen kraftigt från fastigheter
  • Skapa nya intäktsströmmar för investerare, hyresgäster och lokalsamhällen baserat på krav på klimatomställning.
För förstagångsköpare i centrala Oslo finns det kanske inte så mycket att tänka på, men om du investerar i en bostad eller ett fritidshus under de kommande 10-50 åren kan det vara värt att göra en grundlig bedömning vilket potentiellt hot som klimatet utgör.
 
Och kanske är det inte för sent att köpa en stuga i Hemsedal eller ett fritidshus i Sverige?


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.