Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Ännu hetare än AI?

Ännu hetare än AI?

Den kraftiga ökningen av molntjänster och artificiell intelligens har gjort att cybersäkerhet har blivit prio i företagens IT-budgetar.

AI är den tekniktrend i år som har fått överlägset störst uppmärksamhet, men för företagens IT-avdelningar finns det en annan underkategori som ligger ännu högre upp på agendan.
 
Under det tredje kvartalet ökade utgifterna för nätsäkerhet mer än någon annan kategori i bolagens IT-budgetar, enligt en ny rapport från investmentbanken Morgan Stanley. Mellan 2019 och 2023 ökade alla typer av organisationer sina budgetar inom nätsäkerhet med i genomsnitt 70 procent, enligt en rapport i september som Moody's står bakom. I den privata sektorn var ökningen 100 procent.
 
Cyberbrotten medför enorma kostnader för företag. Enligt den globala statistikleverantören Statista förväntas företag världen över ha åsamkats skador för 11,5 biljoner USD i år och öka till 23 biljoner USD år 2027.
 
Detta driver på efterfrågan för säkerhetslösningar. Den globala nätsäkerhetsmarknaden uppskattades i fjol ligga på omkring 185 miljarder dollar. I år väntas den rusa till 590 miljarder dollar, enligt Emergen Research.
 
 
Efterfrågan ökar med hackerattacker
Flera uppmärksammade hackerattacker på senare tid, bland annat mot kasinojättarna MGM Resorts och Caesars Entertainment i Las Vegas, har gjort att nätsäkerhet åter hamnat i fokus.
 
De drabbade företagen har ställts inför ett dilemma mellan att betala dyra lösensummor för ransomware eller att drabbas av kraftigt minskad lönsamhet. Aktiekurserna för de nämnda två bolagen var som mest ned 20-30 procent efter att en utpressning blev känd i september. Dessutom betalade Caesars en lösensumma på 15 miljoner dollar. Man kan förstå att betalningsviljan är god för lösningar som kan förhindra att något liknande händer igen.
 
Framväxten av professionella kriminella hackernätverk och statssponsrade cyberattacker har accelererat under de senaste åren. Denna utveckling har blottat en sårbarhet som är dyr att åtgärda.
 
De flesta människor accepterar att de bör ha ett hemlarm och olika försäkringar. Sådana prenumerationstjänster kan generera mycket goda marginaler för leverantörerna. Om nätsäkerhet i allt högre grad får en sådan status finns det flera aktier som är väl positionerade för att kapitalisera på den växande efterfrågan.
 
 
Stark utveckling
Bland de nätsäkerhetsleverantörer som Wall Street ser som de mest spännande på några års sikt finns Palo Alto Networks och CrowdStrike. Hittills i år har deras aktier stigit med 75 respektive 80 procent.
 
Det förstnämnda företaget, med ett börsvärde på nästan 75 miljarder USD, anses av många branschexperter ha det bredaste produktutbudet. Medan man tidigare i stor utsträckning köpte enskilda lösningar, ofta utvecklade av nystartade företag, är hotbilden idag så komplex att större organisationer vill ha ett paket där allt ingår, vilket är lättare att hantera.
 
Palo Alto Networks kan inte matcha de stora teknikföretagens kassor. Dessa företag kan komma att bli tuffa konkurrenter, men än så länge ser det ut som att Palo Alto tecken bibehåller sin imponerande tillväxt - och har fördelen av att ligga steget före.
 
CrowdStrike har å sin sida länge varit starka inom så kallad slutpunktsäkerhet, men vidtar nu åtgärder för att närma sig Palo Alto Networks bredd och förmåga att korsförsälja fler tjänster. Tillväxtresan har kostat på och bolaget förväntas inte nå lönsamhet förrän nästa år. CrowdStrikes värdering är drygt hälften av konkurrentens.
 
Dessa aktörer pressas från två håll. Å ena sidan från ett antal nystartade företag som tar marknadsandelar inom olika nischer, och å andra sidan från Microsoft.
 
Mjukvarujätten anses i praktiken vara världens största aktör inom cybersäkerhet, med en relaterad verksamhet vä rd omkring 20 miljarder USD i fjol. Detta utöver sina många andra tjänsteområden. Microsoft har en fördel av att kunna samla flera av sina produkter i rabatterade erbjudanden, och kommer att kunna göra strategiska förvärv av utmanande konkurrenter som växer sig tillräckligt stora.
 
 
Fragmenterad marknad
Marknaden för nätsäkerhet är fortfarande mer fragmenterad än många andra IT-segment och tillväxtpotentialen bör vara hög för de aktörer som på längre sikt blir ledande.
 
Mycket av den kortsiktiga kurspotentialen har sannolikt realiserats i de mest högprofilerade kandidaterna, och analytikerna verkar tro på mer uppsida i mindre aktörer som inte har presterat lika bra hittills i år, som Okta och SentinelOne.
 
 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.