Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Funderar du på att korta marknaden? Här är nio tips

Även privata investerare kan utnyttja möjligheterna när marknaden faller. Här är nio tips för att komma igång med blankning (även benämnt gå kort/shorta/sälja).

Blankning är inte bara för hedgefonder. Med CFD-handel kan du som privat investerare öka avkastningen på fallande marknader. En CFD (Contract for Difference) är ett derivat som speglar prisutvecklingen på ett underliggande finansiellt instrument. De flesta CFD:er går att blanka, det vill säga att du säljer en CFD vid en given tidpunkt med förväntan att värdet ska falla. Allt från aktier, valutor, råvaror, räntepapper och index kan blankas.

Vi har samlat nio tips för dig som vill investera i fallande marknader.

En plattform designad för CFD-handel

Låga spreadar, konkurrenskraftiga kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

1. Analysera fundamentalt på samma sätt som om du skulle “gå lång"

När du köper ett instrument som du förväntar dig att stiga i värde, till exempel en aktie, baseras detta ofta på analyser som visar att marknaden just nu prissätter aktien för lågt. När man gör sådana investeringar tenderar man att ha en relativt lång tidshorisont, eftersom det kan ta tid innan de fundamentala variablerna kommer att påverka aktiekursen.

På samma sätt som en aktie, råvara, valuta, räntepapper eller index kan ses som för lågt värderat, kan det ses som för högt värderat– i dina ögon eller enligt analytiker som du litar på. Med CFD:er kan du enkelt positionera dig för fallande kurser och på CMC Markets-plattformen får du tillgång till analyser från Morningstar som visar vad deras modeller anser en aktie är värd utifrån kvantitativ data.

2. Använd teknisk analys

Du behöver inte tro att det finns ett fundamentalt fel i prissättningen av ett finansiellt instrument för att "blanka" det. Den aktiva tradern skördar vinster på långt mer kortsiktiga fluktuationer, såsom kortsiktiga tillbakafall efter kraftiga prisrörelser – när något exempelvis är överköpt.

Detta är en mycket mer krävande trading, som förutsätter högre närvaro hos den som handlar. Hos CMC Markets kan du enkelt ange kursnivåer där du vill köpa och sälja instrument.

3. Se skillnaden mellan en trend och en korrigering

Den första delen på vår lista var relaterad till trender och fundamental analys. Den här delen handlar om korrigeringar och teknisk analys. Du kan handla på båda, men det är viktigt att vara medveten om vilken av de två metoderna du använder i varje affär.

4. Ha en trygghet att stå emot avvikelser från den prisutveckling du satsar på

Säkerhetskrav är en självklar del av blankningshandel. Enkelt uttryckt behöver du en buffert mot förluster, i händelse att priserna stiger istället för att falla. Ju högre risk du tar, desto större säkerhetskrav. Automatisk tvångsförsäljning (likvidation) när säkerhetskravet inte längre uppfylls kan bli verklighet när du blankar.

Om man till exempel tycker att det breda amerikanska aktieindexet Standard & Poor's 500 (US SPX 500 i plattformen) är överprissatt, och så visar dagens nyheter om månadssiffrorna för arbetsmarknaden att sysselsättningen stiger mer än väntat, är det sannolikt att indexet kommer att stiga.

I vår plattform kan du hålla koll på hur stort säkerhetskrav du har vid varje given tidpunkt, du får varningar och du kan enkelt anpassa din egen förlustbuffert. Du kan också följa relevanta nyheter som påverkar prisutvecklingen på de affärer du gjort.

5. Bestäm en prisnivå där du är villig att gå in för invänta en nedgång

När du har gjort analyserna och satt in säkerhetskravet för din önskade positionsstorlek så bestämmer du vilken prisnivå du ska gå in på och sedan väntar du på att priset ska falla. I handelsplattformen kan du ställa in till vilket pris du vill öppna positionen, så att handeln sker automatiskt när önskad prisnivå nås.

6. Använd hävstång om du kan, använd ännu mer om du vågar

Att använda hävstång innebär att du lånar pengar för att investera mer än ditt eget kapital. Det är med andra ord som en turbo för investeringen. Nackdelen och den negativa risken med hävstång är att det kan förstora den potentiella förlusten.

Icke-professionella CFD-traders har tillgång till hävstänger på mellan två och 30 gånger, beroende på instrument. Hävstången är lägst för kryptovaluta och högst för de mest likvida instrumenten. I handelsplattformen ser du vilket säkerhetskrav vi kräver för den specifika affären.

7. Ha en plan för när du ska ta hem vinst – och en plan för stop loss

Det här är ett tips som gäller långt mer än blankningshandel. I det långa loppet är det viktigt att sätta gränser för sig själv för när man tappat tillräckligt och när man tycker att det är lämpligt att ta hem en vinst.

Du kan för all del inte förlora mer än din insättning (gäller icke professionella-investerare), men du bör bestämma dig för när det är dags att stänga positionen.

8. Välj en handelsplats med maximala öppettider

Handel där man kortar instrument är riskabel och priserna kan svänga mycket på kort tid. Ett sätt att hantera risk är att välja en handelsplattform där du alltid kan köpa och sälja så länge marknadsplatsen eller börsen där de underliggande värdepapperen är noterade är öppen.

9. Träna innan du handlar första gången

Låter blankning spännande men farligt? Hos CMC Markets kan du träna på att "gå kort" utan risk genom att öppna ett demokonto.

Effektiv trading överallt

Vill du handla på språng? Vår tradingsapp låter dig öppna och stänga positioner, ställa in varningar och utföra analyser med mobiloptimerade grafer plus mycket mer.

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app