Sverige (SV)
73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Handel med krypto-index

CMC Markets

Hos CMC Markets kan du handla CFD:er på kryptoindex. Vi erbjuder tre olika krypto-korgar: All Crypto Index, Major Crypto Index och Emerging Crypto Index. Våra krypto-index gör det möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt få exponering i flera olika kryptovalutor genom ett index. 

Vilka kryptoindex kan jag handla?

Vi har grupperat ihop flera olika typer av kryptovalutor och på så sätt skapat tre olika korgar som exponerar mot olika typer av krypto-korgar.

All Crypto Index

Detta index innehåller alla kryptovalutor som går att handla i vår plattform och ger en exponeringen mot hur krypto-marknaden utvecklas som helhet. 
Består av bitcoin (XBT), ethereum (ETH), bitcoin cach (BHC), litecoin (LTC), EOS (EOS), stellar lumens (XLM), cardano (ADA), tron (TRX), monero (XMR), dash (DASH) och NEO (NEO).

Major Crypto Index

Detta index följer utvecklingen av de största och mest likvida kryptovalutorna så som bitcoin (XBT), ethereum (ETH), bitcoin cash (BCH) och litecoin (LTC).

Emerging Crypto Index

Detta index består av så kallade altcoins (alternativa kryptovalutor), som skapades efter succén med bitcoin, för att ge dig en inblick och möjlighet att spekulera i hur de mindre, alternativa kryptovalutorna utvecklas. Indexet består av dash (DASH), NEO (NEO), stellar lumens (XLM), tron (TRX), monero (XMR), EOS (EOS) och cardano (ADA).

Mer information om våra krypto-index

I tabellen nedan ser du säkerhetskrav, spread och handelstider för våra krypto-index.

Produkt Säkerhetskrav fr. Minimum spread Handelstider
All Crypto Index 50% 80 00:00 söndag – 22:00 fredag
Major Crypto Index 50% 80 00:00 söndag – 22:00 fredag
Emerging Crypto Index 50% 60 00:00 söndag – 22:00 fredag

Fördelar med att handla krypto-index

Kryptovalutor kan vara väldigt volatila. Genom att sprida risken över flera valutor så kan volatiliteten minska. Spridningen medför också att du kan ta del av fler kryptovalutors potential snarare än att välja en enskild. Det blir en spekulation om sektorn i sin helhet.  Det kan också vara mer kostnadseffektivt eftersom en position ger dig exponering mot ett antal kryptovalutor istället för att du öppnar en enskild position i varje kryptovaluta. 

Hur fungerar krypto-index?

Våra index är sammansatta och grupperade av olika kryptovalutor som är viktade efter respektive marknadsvärde. Marknadsvärdet räknas ut genom att multiplicera antalet enheter av varje kryptovaluta med dess marknadsvärde gentemot USD. 

När värdet på kryptovalutorna som ingår i index stiger eller sjunker så påverkar det indexets värde. 

Hur är våra krypto-index viktade?

För Major crypto index har vi en övre gräns där ingen kryptovaluta får överstiga 40 % i indexet.  I dagsläget finns inte denna begränsning för Emerging crypto index men om det skulle bli nödvändigt kommer vi även införa en liknande begränsning i detta index. All Crypto index består till 60 % av de största kryptovalutorna och till 40 % av emerging (tillväxt-) kryptovalutor. Varje kryptovaluta har sedan lika stor vikt i respektive index. 

Vi ser kontinuerligt över sammansättningen i våra kryptoindex och ifall justeringar behöver göras vad gäller viktning.  Vi utvärderar även kontinuerligt möjligheter för att en hård respektive mjuk ”fork” inträffar, som kan kräva ytterligare justeringar i viktningen. I händelse av att vi justerar viktningen kommer vi även att ändra index divisor för att förhindra prisförändringar i index pga. justeringen. 

All Crypto Index - viktning

Produkt Kommande antal enheter1 Justerat viktning2
Bitcoin 171 15%
Ethereum 5,540 15%
Bitcoin Cash 18,724 15%
Litecoin 49,074 15%
EOS 893,937 5.71%
Stellar Lumens 9,454,777 5.71%
Cardano 2,948,495 5.71%
TRON 70,184,078 5.71%
Monero 16,187 5.71%
Dash 16,607 5.71%
NEO 85,062 5.71%

1Delningstalet för All Crypto Index är 4,520.90890993. Index skapades den 31 december 2018 med basvärdet 2000. Det ursprungliga indexvärdet var 10 miljoner USD.
2Senast justerat den 19 mars 2021
All Crypto Index methodology [pdf]

Major Crypto Index - viktning

Produkt Kommande antal enheter1 Justerat viktning2
Bitcoin 634 40%
Ethereum 20,613 40%
Bitcoin Cash 14,461 8.30%
Litecoin 53,400 11.70%

1Delningstalet för Major Crypto Index är 3,135.69904338. Index skapades den 31 december 2018 med basvärdet 3000. Det ursprungliga indexvärdet var 10 miljoner USD. 
2Senast justerat den 19 mars 2021
​​Major and Emerging Crypto Index methodology [pdf]

Emerging Crypto Index - viktning

Produkt Kommande antal enheter1 Justerat viktning2
EOS 1,493,127 9.67%
Stellar 
Lumens
31,441,808 19.24%
Cardano 20,380,765 40%
TRON 109,400,263 9.02%
Monero 27,422 9.80%
Dash 14,349 5%
NEO 106,816 7.27%

1Delningstalet för Emerging Crypto Index är 10,449.67040577. Index skapades den 31 december 2018 med basvärdet 1000. Det ursprungliga indexvärdet var 10 miljoner USD. 
2Senast justerat den 19 mars 2021
Major and Emerging Crypto Index methodology [pdf]

Live-konto

Här får du åtkomst till hela vårt utbud av produkter, handelsverktyg och funktioner.

Öppna konto

Demo-konto

Testa CFD-handel med fiktiva pengar i en riskfri miljö.

Öppna ett demo-konto

TOP
Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.