Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

FATCA

Med FFI (utländskt finansiellt institut) avses följande:

  1. Ett finansiellt institut som tar emot insättningar inom ramen för ordinarie verksamhet såsom kreditinstitut eller liknande verksamhet.
  2. Ett finansiellt institut vars förvaring av finansiella tillgångar, för annans räkning, utgör en väsentlig del av verksamheten (mäklarhus, förmyndare).
  3. Ett finansiellt institut som i sin näringsverksamhet, eller om den förvaltas av en annan enhet som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera av följande verksamheter för en kunds räkning: handel med penningmarknadsinstrument, valuta, valuta-, ränte- eller indexinstrument, överlåtbara värdepapper eller råvarufutures, individuell och kollektiv portföljförvaltning eller annan förenlig verksamhet som innebär att pengar eller andra medel investeras, administreras eller förvaltas.

Enligt villkoren i Modell 1 IGA skall ett s.k. professionellt förvaltningsbolag anses antingen vara ett förvaringsinstitutet eller en investeringsenhet (där 50% eller mer av förvaltningsbolagets bruttoinkomst är hänförlig till handel med penningmarknadsinstrument, fond administration etc). Enbart ett s.k. professionellt förvaltningsbolag kommer att betraktas som en investeringsenhet. Förvaltningsbolag vars verksamhet främst består i att investera i andra företag kategoriseras som en FFI, i enlighet med punkt 3 ovan.

Med icke-finansiell utländsk enhet (NFFE) avses ett utländskt institut som inte är en FFI och kan som sådant antigen vara aktivt eller passivt.

En aktiv NFFE ska uppfylla ett av följande kriterier:

  1. Mindre än 50 procent av enhetens bruttoresultat för föregående kalenderår, eller annan lämplig rapporteringsperioden, utgörs av passiva inkomster och mindre än 50 procent av de tillgångar som innehafts av NFFE, under föregående kalenderår eller annan lämplig rapporteringsperioden, utgörs av tillgångar som hållits tillgängliga för generering av passiva inkomster.
  2. Enhetens aktie handlas regelbundet på en etablerad värdepappersmarknad.
  3. Enhet vars verksamhet består av att förvara (helt eller delvis) de utestående aktierna av, eller tillhandahålla finansiering och tjänster till, en eller flera dotterbolag som bedriver annan verksamhet än verksamheten som normalt utövas av ett finansiellt institut.
  4. Enhet som i sin näringsverksamhet i huvudsak finansierar/utövar hedning med eller för närstående dotterbolag som dock inte är finansinstitut, och därmed sagt att enheten inte tillhandahåller motsvarande tjänster dvs finansiering eller ”hedgning” till andra bolag som inte är dotterbolag inom samma grupp. Detta under förutsättning att gruppen är huvudsakligen verksamt i en annan verksamhet än verksamhet som den finansiella institutet bedriver.

En passiv icke-finansiell utländsk enhet NFFE är en NFFE som inte är en aktiv NFFE.

Global Identification Number (GIIN) tilldelas till en enhet (vanligen FFI) som har registrerats för FATCA.

Demokonto

Öppna ett demokonto och prova på CFD-handel.

Livekonto

Ansök om ett kostnadsfritt konto och få tillgång till alla våra produkter och funktioner.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app