Vårt formationsverktyg hjälper dig att identifiera tekniska formationer genom att scanna våra produkter. Du kan bland annat se teoretiskt målområde samt historisk träffsäkerhet.