Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Złoty najtańszy od miesiąca. EUR/PLN przy kluczowym poziomie

Kurs dolara amerykańskiego wzrósł dziś o poranku do poziomu 4,43 złotego, co stanowi najwyższy poziom od 6 stycznia. Tym samym złoty jest najsłabszy w relacji do dolara od miesiąca, a skala ostatniego osłabienia i jego tempo ostatni raz była obserwowana we wrześniu i październiku 2022 r., gdy dolar przebijał poziom 5 złotych. Od 2 lutego kurs USD/PLN wzrósł o ponad 4 proc., co jest największym procentowym wzrostem w całym trendzie umocnienia PLN, który trwał od października. Tutaj warto dodać, że skala aprecjacji PLN wyniosła wtedy około 16 proc., zatem bieżąca korekta może być czymś normalnym po tak zdecydowanej wcześniejszej tendencji rynku. Kurs EUR/PLN z kolei jest bliski osiągnięcia najwyższego poziomu od 16 listopada. Aktualnie notowania euro znajdują się przy szczycie z 19 stycznia, który wyniósł 4,7514 PLN.

Z punktu widzenia rynku stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych czy strefie euro wciąż są oczekiwane dalsze podwyżki stóp, co może być korzystne dla tych walut. Tymczasem w Polsce na ostatnim posiedzeniu Narodowy Bank Polski utrzymał swoją referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie 6,75% po raz czwarty z rzędu. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się utrzymać stopę procentową na stałym poziomie pomimo gwałtownie rosnącej inflacji, sygnalizując, że nadal będzie priorytetowo traktować luźniejsze środowisko monetarne, ponieważ pogarszające się warunki gospodarcze hamują wzrost gospodarczy.

Ostatnie dane wskazywały, że polska gospodarka nadal spowalniała w IV kw. 2022 r., głównie z powodu szoków w dostawach energii w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę. RPP oceniła, że obecny poziom kosztów pożyczkowych jest na takim poziomie, że nadmiar popytu nie będzie powodował wzrostu cen konsumpcyjnych, a słabe warunki zewnętrzne i globalne zacieśnianie polityki pieniężnej powinny powodować dalsze spowolnienie inflacji.

Bank centralny stwierdził również, że będzie gotowy do interwencji na rynku walutowym, jeśli uzna to za konieczne. W międzyczasie stopa lombardowa i stopa depozytowa zostały utrzymane na stałym poziomie odpowiednio 7,25% i 6,25%.

Wskaźnik WIBOR 3M znajduje się przy poziomie 6,92% i spadł w ostatnim czasie ze szczytu na poziomie 7,61%. Rynek stopy procentowej zdaje się zakładać w tym momencie, że na koniec tego roku, RPP zdecyduje się obniżyć główną stopę procentową o 50 punków bazowych, do poziomu 6,25%. Decyzję RPP poznamy w środę.

Niemniej spadek dyferencjału stóp procentowych między USA i strefą euro wraz ze wzrostem awersji do ryzyka mogą być czynnikami, które złotemu mogę na tę chwilę nie sprzyjać.

 


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app