Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Złoto & GDX – czy średnioterminowe dna zostały osiągnięte?

Od szczytu z marca br. do lipcowego minimum cena złota spadła o niemal 19 % i był to jeden z największych ruchów w dół ostatnich lat, dodatkowo dokonany w wyjątkowo niestabilnym otoczeniu rynkowym. 21 lipca cena kruszcu testowała okolice minimów z 2021 roku i póki co wsparcia te zostały w dość dobrym stylu obronione. Czy to odbicie to tylko lokalna korekta czy może zapowiada się coś więcej ? Rozważania dotyczące tej kwestii są przedmiotem niniejszej analizy.

Złoto - korekta płaska dobiegła końca ?

Patrząc na ostatnie spadki cen złota w nieco szerszej perspektywie, a konkretnie od szczytu z sierpnia 2020 roku, można doszukać się w tej całej, rozbudowanej strukturze tzw. korekty płaskiej, która posiada strukturę 3-3-5. Kluczem do takiego oznaczenia jest z jednej strony impuls spadkowy rozwinięty od marcowego szczytu, a dodatkowo duża formacja trójkąta, która budował się od maja 2021 do stycznia 2022, która nakazuje nam uznać wzrosty od marca 2021 do marca 2022 jako korekcyjną trójkę w górę. Odpowiednie oznaczenia zostały przedstawione na poniższym wykresie.

 Jeśli takie oznaczenia są poprawne, to w lipcu br. duży, średnioterminowy ruch korekcyjny uległby na rynku złota wypełnieniu.  Przy takich założeniach trwające na ostatnich sesjach odbicie nie byłoby lokalną korektą ale conajmniej nową falą w obrębie długoterminowego trendu bocznego (wariant pesymistyczny) lub nową falą wzrostową, która mogłaby poprowadzić cenę tego kruszcu na nowe, historyczne maksima (wariant optymistyczny). Oczywiście po drodze zarówno dla jednego jak i drugiego scenariusza są „punkty wskaźnikowe” czyli lokalne opory, których ewentualne przełamywanie lub też nie, pokazywałoby jaka jest siła tego rynku. Najbliższe takie opory znajdują się w okolicach 1795 USD/ozt, a ich genezę pokazałem na powyższym wykresie.        

GDX – cena dotarła do ważnych wsparć ale przed nim równie ważne opory

Jako instrument „wskaźnikowy”, który  może potwierdzić lub zanegować sygnały występujące na wykresie cen złota użyłem CFD na ETF Vaneck Vectors Gold Miners (ticker: GDX), który grupuje akcje spółek wydobywających złoto. Jeśli ceny złota miałyby rzeczywiście ustanowić średnioterminowe dno, to powinno mieć to w średnim terminie pozytywny wpływ na spółki wydobywające ten kruszec. Przy takich założeniach na omawianym ETF-ie powinniśmy zobaczyć podobne sygnały możliwego ustanowienia przez jego cenę średnioterminowego dna.

Po analizie GDX (patrz poniższy wykres) można wyciągnąć następujące wnioski.

 Od szczytu z sierpnia 2020 roku kurs tego ETF-a wykonał rozległą strukturę korekcyjną, która przybrała postać klasycznego zygzaka (3-3-3). Lipcowe minimum wypadło niemal dokładnie na poziomie, na którym dwie struktury spadkowe tego zygzaka są równe. Dodatkowo wsparcie to wzmacniała jedna z projekcji Fibonacciego wyliczona z rozpoczętych w kwietniu br. spadków. Jak widać jednak na powyższym wykresie, kurs GDX w czasie ostatnich spadków pokonał ważne wsparcia tworzone przez dolne ograniczenie średnioterminowego kanału oraz poziome wsparcia z okolic 28,86 USD za ETF. Wsparcia te są obecnie ważnymi oporami (czerwone strzałki) i dopiero ich pokonanie byłoby dla mnie sygnałem, że duży korekcyjny zygzak budujący się od sierpnia 2020 uległ wypełnieniu. Te opory znajdują się na 27,0  oraz 28,86 USD/ETF.  Jeśli zostałyby one pokonane, to z punktu widzenia analizy technicznej droga w kierunku 33 USD za ETF lub 40 USD za ETF zostałaby otwarta.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższej analizy ceny złota ale i cena ETF-a grupującego akcje spółek wydobywających ten kruszec dotarły w drugiej połowie lipca br. do ważnych wsparć, które mogą zakończyć trwające od kilku miesięcy spadki. W wariancie optymistycznym wypełnieniu mogły ulec długoterminowe struktury spadkowe budujące się od 2020 roku. Jeśli takie tezy okażą się prawidłowe, to w perspektywie miesięcy czy nawet kwartałów obydwa instrumenty mogłyby kontynuować „marsz na północ”. Aby jednak tak się stało, moim zdaniem pokonane musiałyby zostać najbliższe istotne dla obu instrumentów opory, które wskazałem w tej analizie.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app