Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

WIG Games – przesilenie właśnie następuje?

Producenci/twórcy gier, to jeden z ciekawszych, rozwijających się w ostatnich latach segmentów rynku ale również jeden z największych beneficjentów obecnej fali światowej hossy trwającej od minimów z marca minionego roku.

Spółki z tej branży są bardzo bogato reprezentowane na różnych parkietach naszego rodzimego rynku kapitałowego i z całą pewnością mogą być jednym z ciekawszych celów inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym. Warto zdawać sobie jednak sprawę, że ten segment rynku to ponadprzeciętna zmienność, a co za tym idzie ryzyko. Ta duża zmienność nie tylko towarzyszy spółkom z New Connect, ale i tym największym z podstawowego parkietu, co pokazały ostatnie miesiące czy nawet lata. Podczas obecnej fali światowej hossy spółki „gamingowe” tworzące WIG-Games wzrosły średnio ok. 240 % licząc od dna do szczytu tej fali, choć jak wszyscy wiemy ostatnie miesiące były trudne dla notowań spółek z tej grupy i to nie tylko w wyniku spektakularnych spadków akcji CD Projekt. Od listopada 2020 do połowy maja br. ww. indeks stracił ponad 42% swojej wartości i to pomimo, że wyniki większości spółek były generalnie dobre czy bardzo dobre. W tej analizie przyjrzę się indeksowi WIG-Games oraz głównym, wchodzącym w jego skład spółkom, szukając sygnałów być może zakończenia trwających przez ostatnie miesiące spadków.

Indeks WIG Games – wybicie z klina mało dynamiczne

Spoglądając na poniższy, średnioterminowy wykres ww. indeksu widzimy sporą strukturę spadkową, w której druga fala w dół była wyraźnie wydłużona w stosunku do pierwszej zarówno w czasie jak i przestrzeni.

Po tej drugiej fali indeks ten zaczął budować trend boczny, który z obecnej perspektywy wygląda na formację klina korekcyjnego. Te formacje zazwyczaj są przerwą w kontynuacji trendu, w tym przypadku spadkowego, a sygnałem do takiej kontynuacji jest pokonanie jej dolnego ograniczenia. Wybicia takie są w większości przypadków gwałtowne, a trend po takim wybiciu zazwyczaj przyspiesza. W naszym przypadku pomimo wybicia z owego klina dołem nie mamy opisanych wyżej zachowań rynku, co jest ostrzeżeniem, że być może nie jest on tak słaby jak to powierzchownie można ocenić. Póki co nie zostały pokonane majowe minima i dopóki to nie nastąpi, ów klin może być inną formacją, występującą stosunkowo rzadko ale bardzo zwodniczą. Myślę tutaj o tzw. klinie początkowym (ang. leading diagonal), który jest pierwszą falą w nowym trendzie, w tym przypadku wzrostowym. Jego „zwodniczość” polega na tym, że przypomina formacje korekcyjną, co powoduje np. otwieranie przez inwestorów krótkich pozycji po wybiciu z niej dołem w oczekiwaniu na kontynuację trendu czyli dalsze spadki. Jeśli jednak wybicie nie zbliży się do minimów, a rynek zawróci do szczytu owego klina i go pokona, to zazwyczaj uruchamia to lawinę zamykania krótkich pozycji czyli tzw. short sqeeeze. W ostatnim czasie na niektórych spółkach wchodzących w skład omawianego indeksu „meldowali” się inwestorzy instytucjonalni po krótkiej stronie rynku, więc być może u podstaw ich działania było sprzedawanie słabych spółek na słabym rynku. A co jeśli to jest tzw. klin początkowy? Technicznym potwierdzeniem takiego wariantu byłoby pokonanie okolic 25400 pkt. gdzie znajduje się szczyt omawianego klina. Dopóki to nie nastąpi, powyższy wywód jest tylko jedną z wielu mniej lub bardzie prawdopodobnych historii. Jak widać jednak, czwartkowa sesja głównie dzięki spektakularnym wzrostom CD Projekt przyniosła przełamanie średnioterminowej linii trendu spadkowego i to na dużych obrotach. Ten ruch jest moim zdaniem poważnym argumentem, że wariant z klinem początkowym może się na tym indeksie realizować.

Zobaczmy jak prezentują się kluczowe spółki tworzące omawiany indeks, którymi pod postacią CFD można handlować w CMC Markets.

CD Projekt

To największy składnik omawianego indeksu (udział ok. 38%) i moim zdaniem spółka, która może zmienić sentyment do tego sektora. CD Projekt opublikował 1 września lepsze od oczekiwań rynku wyniki za II kwartał br. co spowodowało spektakularne wzrosty jej kursu i pokonanie luką znajdujących się w okolicach 178 zł ważnych oporów. Na spółce mamy czy mieliśmy spory nawis krótkich pozycji, co jak pokazuje historia ostatniego roku jest raczej zaletą niż wadą.

Z technicznego punktu widzenia pokonanie ww. oporu otwiera drogę w kierunku 195 zł gdzie znajduje się górne ograniczenie prezentowanego wyżej kanału spadkowego. W przypadku jego pokonania droga do 230 zł, a być może i wyższych poziomów mogłaby zostać otwarta. Na uwagę moim zdaniem zasługują mocno zaawansowane fazy spadkowe cykli liczonych z siły relatywnej do WIG20, ale również układ cykli na samym CD Projekt, o czym pisałem w jednej z ostatnich analiz. Te narzędzia wspierają co najmniej średnioterminowe wzrosty ale i średnioterminowe umocnienie tych akcji względem rynku.

TEN Square Games

To drugi duży składnik indeksu WIG Games (udział ok. 35%), który w ostatnich miesiącach jest jego silnym elementem. Dobre wyniki finansowe za I półrocze już opublikowane. Z punktu widzenia analizy trendu duża korekta trwająca od października 2020 do maja 2021 (ok. -44%) wydaje się zakończona, a trwające przez trzy ostatnie miesiące wzrosty mają charakterystykę nowego trendu. Najbliższe opory znajdują się w okolicach 576-600 zł, a ich genezę pokazałem na poniższym wykresie.

11 Bit Studios

To spółka z ok. 15 % udziałem w branżowym indeksie, która zaskoczyła dobrymi wynikami za II kwartał br.. Z technicznego punktu widzenia, oglądany od 20 sierpnia wzrost może być sygnałem zakończenia budowania rozległej struktury korekcyjnej trwającej od czerwca minionego roku (-31%).

Potwierdzeniem takiego scenariusza byłoby pokonanie okolic 500 zł, gdzie znajdują się ważne opory. Ich geneza została pokazana na powyższym wykresie.  

Play Way

Udział spółki w indeksie to ok. 8,7%. Obecnie czekamy na wyniki za I półrocze br. (30 wrzesień) i ten okres wyczekiwania póki co nie wygląda najmocniej. Po dużym spadku z okresu styczeń – maj 2021 (ok. -42%), kurs wszedł w trend boczny o szerokości ok. 85 zł i na ostatniej sesji sierpnia przetestował jego dolne ograniczenie. Odbicie od tego wsparcia należy interpretować pozytywnie jednak nie zmienia ono zbyt wiele w szerszym obrazie tych akcji.

Generalnie czekamy na przebicie jednego z ograniczeń prezentowanego wyżej trendu bocznego (510 lub 425 zł), co powinno pokazać dalszy kierunek trendu. Najbliższe opory znajdują się w okolicach 480 zł za akcje, gdzie biegnie wewnętrzna linia trendu kreślona w obrębie ww. konsolidacji.

Podsumowanie

Indeks WIG Games i tworzące go spółki na przestrzeni ostatnich miesięcy zanotowały poważną korektę wcześniejszego, dynamicznego trendu wzrostowego. Jak starałem się pokazać w powyższej analizie obecnie znajdujemy się w swego rodzaju oknie, w którym branża ta może ponownie zyskać zainteresowanie inwestorów. Spektakularny wzrost akcji CD Projekt po kwartalnych wynikach oraz przebicie średnioterminowej linii trendu spadkowego na indeksie branżowym, mogą być zapowiedzią lepszych czasów dla tego ciekawego segmentu rynku. 

 


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app