Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Towary rolne – trend wzrostowy ma się dobrze

Ostatnie kilkanaście miesięcy, to okres hossy na rynku towarów rolnych, która z jednej strony wpisuje się w globalny trend różnych grup aktywów, z drugiej zaś dyskontuje silne wzrosty na rynku produktów energetycznych (gaz, prąd, ropa) mających znaczący wpływ na koszty produkcji rolnej. W takim otoczeniu trendy wzrostowe tego segmentu rynku towarowego wydają się być fundamentalnie uzasadnione.

Inwestowanie na rynku produktów rolnych, z których każdy ma swoją specyfikę, nie jest rzeczą prostą. Można inwestować w poszczególne towary, których ceny potrafią być bardzo zmienne lub można wykorzystać do celów inwestycyjnych indeksy grupujące kilka lub kilkanaście składników z tego segmentu rynku. Zobaczmy zatem jak na początku 2022 roku prezentuje się trend tego segmentu rynku towarowego oraz przyjrzyjmy się kilku, subiektywnie wybranym towarom.

 

Indeks Produktów Rolnych – średnioterminowa korekta zakończyła się?

Prezentowany na poniższym wykresie Indeks Produktów Rolnych został stworzony przez CMC Markets i za jego pomocą można uzyskać ekspozycję na koszyk dwunastu towarów, których udział w indeksie waha się od 2% (kawa robusta, cukier biały, owies) do 30 % (soja). Szczegóły dotyczące jego konstrukcji i warunków transakcyjnych znajdują się na naszych stronach internetowych oraz platformie.

Analizując trend ww. instrumentu możemy zauważyć, iż po silnej fali wzrostowej trwającej od kwietnia 2020 do maja 2021, indeks ten wszedł w średnioterminową korektę, która przybrała postać tzw. klina korekcyjnego. Z tej formacji wybiliśmy się górą w drugiej połowie października 2021 i od tego czasu trend wzrostowy jest kontynuowany. Na obecnym etapie znajdujemy się poniżej szczytu ostatniej fali hossy i moim zdaniem póki co nie widać technicznych sygnałów sugerujących zakończenie trendu wzrostowego. Uwzględniając powyższe, ale również otoczenie rynkowe (wysokie ceny produktów energetycznych mających wpływ na koszty produkcji rolnej) wydaje się, że trend w górę może być kontynuowany. Jeśli tak się stanie, to pierwszych celów można będzie szukać w strefie 1741-1820 pkt., której genezę pokazałem na powyższym wykresie. Z drugiej strony, ważnym punktem obrony scenariusza wzrostowego może być dolne ograniczenie prezentowanego kanału, które obecnie znajduje się w okolicach 1600 pkt.

Uwzględniając przedstawione wyżej wnioski przyjrzyjmy się obecnie trzem wybranym subiektywnie produktom rolnym, z których dwa są składnikami ww. indeksu, a trzeci jest ważnym składnikiem globalnego rynku rolnego.

Kawa Arabica

Ten gatunek kawy jest składnikiem omawianego wyżej indeksu z udziałem na poziomie ok. 6 proc.  Jak widać na poniższym wykresie, w kwietniu 2021 roku nastąpiło wybicie górą z długoterminowej konsolidacji, co stało się początkiem trendu wzrostowego, którego dynamika z kwartału na kwartał przyspiesza.

Koniec minionego roku oraz pierwsze sesje stycznia 2022 przyniosły wyraźną, spadkową korektę, która zatrzymała się na przyspieszonej linii trendu wzrostowego. Po teście tego wsparcia, ceny tego gatunku kawy zaczęły wzrastać i zniosły już ok. połowę oglądanych w poprzednich tygodniach spadków. Na obecnym etapie nie widać moim zdaniem technicznych sygnałów zakończenia trendu wzrostowego, a tym samym dopóki takowe się nie pojawią można zakładać, że obecny trend może być kontynuowany.  Jeśli tak się stanie to kolejnych celów można szukać w okolicach strefy 247-253 c/lb, gdzie znajdują się najbliższe, prezentowane na powyższym wykresie opory. Poziomem obrony dla scenariusza wzrostowego może być linia trendu wzrostowego, która zatrzymała ostatnie spadki. Obecnie biegnie ona w okolicach 223 c/lb.

Kukurydza

Kukurydza jest składnikiem Indeksu Towarów Rolnych z udziałem na poziomie ok. 21 proc. Na wykresie cen kukurydzy, po silnej fali hossy z okresu kwiecień 2020 – maj 2021 nastąpiła średnioterminowa korekta, która zniosła 50 % poprzednich wzrostów. Po dwukrotnym teście tych istotnych, technicznych wsparć, rynek wrócił do wzrostów, które na obecnym etapie mają mniejszą dynamikę niż poprzednia fala hossy.

Na dzień tworzenia niniejszej analizy nie widać technicznych sygnałów zakończenia długoterminowego trendu wzrostowego, a tym samym, dopóki takowe się nie pojawią, można zakładać, że wzrosty cen kukurydzy mogą być kontynuowane. Najbliższe opory znajdują się w strefie 629-656 c/bu i tworzone są przez dwa istotne zniesienia poprzedniej, średnioterminowej korekty. Jeśli ta strefa zostałaby pokonana, to obecne zwyżki cen można byłoby klasyfikować jako nowy impuls hossy, a w takim przypadku np. atak na maksima z maja 2021 byłby możliwy. Poziomem obrony dla scenariusza wzrostowego może być dolne ograniczenie prezentowanego na powyższym wykresie kanału, które obecnie biegnie w okolicach 570 c/bu.

Ryż

Ryż nie wchodzi w skład Indeksu Produktów Rolnych stworzonego przez CMC Markets, jednak bez wątpienia jest bardzo istotnym składnikiem globalnego rynku rolnego. 

Cena ryżu po drastycznych wahaniach z pierwszej połowy 2020 roku wyraźnie się uspokoiła, a jej kurs budował przez ostatnie 16 miesięcy sporą konsolidację.

  

Przełom obecnego roku to okres, w którym cena ryżu zaczęła testować ważne techniczne opory, których ewentualne pokonanie mogłoby zakończyć długoterminowy trend horyzontalny. Te istotne opory znajdują się w strefie 14,15-14,6 USc/cetnar, a ich geneza została pokazana na powyższym wykresie. Pokonanie tych oporów, z technicznego punktu widzenia, mogłoby otworzyć drogę w kierunku strefy 16,2-16,6 USc/cetnar, która wynika z modelowych projekcji bazujących na szerokości różnych kanałów, które można wykreślić na wykresie cen ryżu. Krótkoterminowy poziom obrony dla scenariusza wzrostowego znajduje się w okolicach 14,1 USc/cetnar, a mocniejsze wsparcia tworzone są przez wewnętrzne linie średnioterminowego kanału (strefa 13,8-13,45 USc/cetnar), który oznaczyłem fioletowymi liniami na powyższym wykresie.

Podsumowanie

Towary rolne mogą być ciekawym elementem portfela inwestycyjnego szczególnie w inflacyjnej fazie cyklu koniunkturalnego, w której bez wątpienia obecnie się znajdujemy. Jak starałem się pokazać w niniejszej analizie, w tym segmencie rynku trwa póki co trend wzrostowy, a na niektórych towarach w ostatnich tygodniach czy miesiącach obserwowane były wyraźne ruchy korekcyjne, które jak się wydaje dobiegły końca. Rynek produktów rolnych potrafi być bardzo mocno zmienny, a ceny mogą znacząco się wahać w odpowiedzi na pojedyncze czynniki czy informacje, które trudno przewidzieć. Należy o tym pamiętać włączając ewentualnie do swojego portfela poszczególne produkty rolne czy też konstruując dla nich strategie inwestycyjne.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app