Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Towary i waluty – czy sugerują głębszą korektę?

Rynek towarowy był w bieżącym roku jedną z ciekawszych i bardziej zyskownych grup aktywów, a wzrosty indeksów reprezentujących ten sektor (np. CRB Index, LME Index, S&P GSCI) tylko w ostatnich pięciu miesiącach znacząco przekroczyły 20 %. Ostatnie tygodnie przyniosły jednak wyraźną zadyszkę na tym rynku, a patrząc na miejsca, do których dotarły kursy ww. indeksów ale i duża cześć głównych ich składników, można się zastanawiać czy nie obserwujemy obecnie pierwszych oznak przesilenia. Jeśli by tak było, to zapewne np. poprzez korelacje, przełożyłoby się to na ceny/trendy wielu aktywów od spółek surowcowych, po dolara amerykańskiego, a kończąc na walutach zaliczanych do tzw. walut towarowych (AUD, CAD, NZD). W niniejszej analizie prześledzimy pojawiające się na ww. rynkach sygnały, co może być podstawą do wyciagnięcia bardziej zdecydowanych wniosków w myśl zasady: rynek/wykres dyskontuje wszystko, to co obecnie wiadomo i to o czym dopiero się dowiemy.

Indeksy towarowe – wypełnione fale + bliskość długoterminowych oporów

Analizując rynek towarowy jako całość często spogląda się na indeksy, które reprezentują zmiany cen całego segmentu czy jego dużej części (energia + rolnictwo + metale szlachetne + metale przemysłowe) lub wybranych grup tego rynku. Do tych pierwszych zaliczany jest np. CRB Index, a do drugich np. LME Index, który reprezentuje zmiany koszyka sześciu metali przemysłowych. Jak widać na poniższych wykresach obecny miesiąc póki co nie jest udany dla tych indeksów gdyż od maksimów pierwszy z nich stracił ok. 5 % drugi natomiast zniżkował od szczytu ok. 7%.

Dla zwolenników analizy trendu przez pryzmat teorii fal ważnym może być fakt, że obydwa te indeksy od „covidowych” minimów wykształciły wyglądające na wypełnione impulsy wzrostowe, co w przypadku trafności takiej tezy mogłoby zapowiadać całkiem sporą korektę. Co ciekawe, indeks reprezentujący metale przemysłowe dotarł do ważnych oporów tworzonych przez szczyty pochodzące jeszcze z 2007 i 2011 roku, co może skłaniać do realizacji zysków jakieś grupy inwestorów działających w tym segmencie rynku.

W najbardziej ostrym scenariuszu omówione wyżej indeksy mogły w ostatnich tygodniach rozpocząć średnioterminowe korekty, które zważywszy na skalę zwyżek obserwowanych od minimów z ubiegłego roku, teoretycznie mogłyby być znaczące. Jeśli taki wariant miałby być realizowany, to na rynkach skorelowanych (np. walutowym) powinniśmy odszukać odpowiednie sygnały możliwego umocnienia USD czy też osłabienia tzw. walut towarowych czyli AUD, CAD, NZD.

USD Indeks – bliskość ważnych wsparć + pozytywne dywergencje

Jak wszyscy wiemy siła/trend dolara amerykańskiego jest ujemnie skorelowana z trendami na rynku towarowym. Oznacza to, że podczas większych spadków cen towarów, dolar amerykański bardzo często się umacnia. Oczywiście analogiczna zależność występuje w przeciwną stronę. Najbardziej zbiorczą oceną siły dolara amerykańskiego jest spojrzenie na zachowanie tzw. indeksów dolarowych, które w różny sposób wyliczane są z głównych par walutowych, w których USD jest składnikiem. Generalnie można wyróżnić indeksy ważone, gdzie udział (wpływ) poszczególnych składników (par) jest różny (np. notowany na naszej platformie CMC USD Index) lub też indeksy, gdzie poszczególne składniki mają taki sam początkowy wpływ na wartość danego indeksu (np. Stooq US Dollar Index).

Na poniższym wykresie przedstawiłem notowania CMC USD Index (dane dzienne), na którym to widzimy, że minima ze stycznia i lutego zostały pokonane.

Przebicie ostatnich minimów zazwyczaj otwiera drogę do dalszych spadków, jednak w naszym przypadku widzimy, że trend ten trwa już 14 miesięcy czyli jest już mocno zaawansowany. Na obecnym etapie, z punktu widzenia klasycznej analizy trendu nie widzimy sygnałów zmiany tej tendencji spadkowej, choć pewne ostrzeżenia przed taką zmianą już się pojawiają. Są nimi tzw. pozytywne dywergencje czyli brak potwierdzeń kolejnych minimów rynku przez tzw. wskaźniki impetu. Takie wstępne sygnały w zaawansowanym trendzie stanowią często pierwsze ostrzeżenie przed większą korektą czyli w naszym przypadku przed umocnieniem USD. Z punktu widzenia klasycznej analizy trendu potwierdzeniem takiej zmiany mogłoby być pokonanie najbliższych, istotnych oporów, a takie na tym indeksie znajdują się w okolicach 947 pkt. Co ciekawe, na indeksie Stooq US Dollar Index ostatnie minima nie zostały jeszcze pokonane, a tym samym teoretycznie są szanse np. na wykształcenie jednej z formacji odwrócenia czyli tzw. podwójnego dna.

Aby jednak tak się stało kolejne dni powinny przynieść wyraźne umocnienie USD z np. pokonaniem lokalnej linii trendu spadkowego, którą pokazałem na powyższym wykresie.

Podsumowując część dotyczącą USD, można stwierdzić, że póki co sygnały płynące ze strony Indeksu Dolarowego nie potwierdzają scenariusza z głębszą korektą na rynku towarowym ale układ wykresów jest taki, że jeden czy dwa tygodnie mocniejszego dolara mogą tą sytuację w istotny sposób zmienić.

Waluty „towarowe” – niektóre wskaźniki pokazują zmianę trendu

Istnieje pewna grupa walut, które przez inwestorów zaliczane są do tzw. walut towarowych, gdyż są one walutą krajów, dla których np. wydobycie surowców ma znaczący wkład w ich PKB. Do tych walut zaliczamy AUD, CAD i NZD, a ich korelacja z indeksami reprezentującymi rynek towarowy jest dodatnia i istotna. Jeśli zatem waluty te tracą na wartości, to dzieje się to bardzo często w momentach, w których na rynku towarowym (np. ropy naftowej) oglądamy lub oglądać wkrótce możemy spadki. Jak z powyższego wynika, można te waluty (a najlepiej indeksy reprezentujące ich siłę – tworzone analogicznie do USD Indeks) wykorzystywać jako element potwierdzenia lub negowania sygnałów występujących na rynku towarowym. Na poniższych wykresach przedstawiłem stworzone przez CMC Markets indeksy reprezentujące siłę AUD, CAD i NZD, które to można analizować, ale można również nimi handlować.

Struktura i dynamika trendu każdego z tych indeksów jest inna, choć kierunki te same, gdyż oprócz czynników globalnych mają na nie wpływ czynniki lokalne. Można jednak zauważyć, że dla dwóch z nich (CMC AUD Index oraz CMC NZD Index) popularny wskaźnik służący do określania trendu czyli MACD (na danych tygodniowych) pokazuje trend spadkowy. Na CMC CAD Index mamy z kolei bardzo mocne wskaźnikowe wykupienie rynku i to na danych tygodniowych, co zazwyczaj dość szybko jest pretekstem do rozpoczęcia co najmniej lokalnej korekty.

Wygląda więc na to że waluty „towarowe” co najmniej nie negują sygnałów możliwego większego przesilenia na rynku towarowym, jednak aby taką tezę potwierdzić, ruchy w dół musiałyby w najbliższym czasie wyraźnie przyspieszyć.

Podsumowanie

Uwzględniając powyższą analizę dotyczącą faz trendu różnych aktywów czy instrumentów, można moim zdaniem stwierdzić, że rynek towarowy i skorelowane z nim inne aktywa jak np. waluty, znalazły się w dość istotnych punktach, gdzie wyglądające na lokalne ruchy mogą teoretycznie przerodzić się np. w zdecydowanie większe, średnioterminowe korekty. Myślę, że najbliższych kilka, kilkanaście sesji powinno pokazać jaka jest rzeczywista kondycja tych rynków, a w przypadku realizacji scenariusza z pogłębieniem korekt na towarach, poprzez różne korelacje zobaczylibyśmy wpływ takiego ruchu na trend rynku walutowego, rynku akcyjnego i obligacji czy też na niektóre ETF-y.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app