Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Strefa euro uniknie recesji? Prognozy na kolejne kwartały PKB w Europie

Pod koniec stycznia poznaliśmy wstępny szacunek PKB dla strefy euro za czwarty kwartał 2022 r. Dane o PKB dla Europy są o bardzo istotne z punktu widzenia odpowiedzi na pytanie, czy uda się uniknąć recesji. Oczywiście jest to głównie medialny temat, ponieważ nawet gdyby recesja faktycznie było, to jej skala może być na tyle niewielka, że mało kto ją mocno odczuje.

Jak wynikało ze styczniowych danych Eurostatu, PKB strefy euro wzrósł w czwartym kwartale 2022 r. o 0,1 proc. Obecnie spodziewane jest potwierdzenie tego wyniku.

Według pierwszego szacunku rocznego wzrostu za 2022 r. opartego na danych kwartalnych wyrównanych sezonowo i kalendarzowo PKB wzrósł o 3,5% w strefie euro i o 3,6% w UE.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne były dane za czwarty kwartał 2022 r., największy wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowała Irlandia (+3,5%), a następnie Łotwa (+0,3%), Hiszpania i Portugalia (oba +0,2%). Największe spadki odnotowano na Litwie (-1,7%), a także w Austrii (-0,7%) i Szwecji (-0,6%). Stopy wzrostu rok do roku były dodatnie we wszystkich krajach, z wyjątkiem Szwecji (-0,6%) i Litwy (-0,4%), podał Eurostat.

Wstępne szacunki PKB flash opierają się na źródłach danych, które są niekompletne i podlegają dalszym korektom. To na nie będziemy czekać w środę, a publikacja danych będzie mieć miejsce o godzinie 11:00.

Według wypowiedzi prezes Europejskiego Banku Centralnego z drugiej połowy lutego, Christine Lagarde, nie spodziewa się, aby jakikolwiek kraj strefy euro znalazł się w tym roku w recesji.

Lagarde powtórzyła również, że bank centralny zamierza podnieść stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych na marcowym posiedzeniu w związku z presją inflacyjną i dodała, że EBC pozostaje zaangażowany w obniżenie inflacji do docelowego poziomu 2%. Dodała, że pełny zakres, w jakim bank podniesie stopy, będzie zależał od napływających danych.

Według prognoz Komisji Europejskiej w 2023 roku PKB UE ma wzrosnąć o 0,8%, a strefy euro o 0.9%. W 2024 r. PKB ma wzrosnąć w UE o 1,6%, a w strefie euro o 1,5%.

Z kolei według OECD gospodarka strefy euro rozwinie się tylko 0,5% w 2023 r. ze względu na wojnę Rosji z Ukrainą, zacieśnienie polityki monetarnej i globalne spowolnienie. Przewiduje się, że w 2024 r. wzrost wyniesie 1,4% w miarę wzrostu konsumpcji i inwestycji. Inflacja będzie spadać tylko stopniowo, pozostając powyżej celu w 2024 r., napędzana przez wysokie ceny energii i napięte rynki pracy.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app