Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Ropa WTI – rynek testuje ważna opory

Wysokie ceny surowców energetycznych są jednym z głównych czynników podnoszących ogólnoświatową inflację do niespotykanych od wielu lat poziomów, a z grona surowców ropa naftowa wydaje się być czynnikiem bardzo istotnym jeśli nie najważniejszym.

Ewentualny spadek cen tego surowca miałby zatem istotny wpływ na realną gospodarkę, oczekiwania co do tempa i skali podwyżek stóp procentowych, a przez to również np. na rynki kapitałowe. Celem tej analizy jest ocena bieżącej sytuacji na rynku ropy naftowej (WTI) przez pryzmat analizy technicznej.

Zasięg z długoterminowego kanału został wykonany 

W okolicach połowy 2021 roku cena ropy WTI pokonała długoterminową linię trendu spadkowego poprowadzoną od szczytu z 2008 roku (wykres kontynuacyjny), która to linia mogła być górnym ograniczeniem długoterminowego kanału spadkowego.

Po wybiciu z tego kanału rynek przetestował dwukrotnie jego ograniczenie od góry i następnie kontynuował wzrosty ustanawiając nowe, wieloletnie maksima. Zgodnie z regułami klasycznej analizy technicznej modelowy zasięg ruchu po wybiciu z kanału często równy jest jego szerokości odłożonej od miejsca wybicia. W naszym przypadku zastosowanie tej reguły wyznaczyło zasięg zwyżki cen ropy WTI do strefy  126-131 USD/bbl, co zostało zrealizowane w połowie marca br. Po wykonaniu tego zasięgu na rynku nastąpiło mocne cofnięcie do okolic 95 USD, a następnie rynek jeszcze raz próbował zaatakować ważne opory tworzone przez „zduplikowany” kanał spadkowy. Jak widać na powyższym wykresie atak ten nie zakończył się powodzeniem.

Mocne spadki ceny WTI w czerwcu br. mogą być zatem zapowiedzią rozwinięcia się kolejnej „nogi spadkowej” trwającego od połowy marca ruchu w dół, która to mogłaby np. sprowadzić jej cenę do strefy 91-81 USD/bbl. W tej strefie znajdują się moim zdaniem najbliższe średnioterminowe wsparcia tworzone przez hipotetyczne, wewnętrzne linie trendu w obrębie nowego kanału spadkowego.

W krótkim terminie zbliżamy się do ważnych oporów

Od 22 czerwca na rynku ropy trwają ponowne zwyżki i jak widać na poniższym wykresie cena tego surowca zbliżyła się do ważnych oporów rozciągających się między 113 a 118,2 USD/bbl.

Ww. strefa oporów wyznaczona została w oparciu o kilka różnych metod analizy technicznej i moim zdaniem jest bardzo istotna dla dalszego kierunku trendu tego rynku. Dopóki opory te nie zostaną pokonane, szanse na rozwiniecie kolejnej „nogi” spadkowej będą duże, szczególnie jeśli uwzględnia się długoterminowy obraz, który omówiłem wyżej.

Z drugiej strony, co byłoby sygnałem rozwijania się kolejnej struktury spadkowej ? Może nim być np. pokonane jednego ze wskaźników służących do kontroli trendu (np. „Główny Trend” – platforma Next Generation CMC Markets) lub klasycznych wsparć, które usytuowane są w okolicach 105 USD/bbl. Zarówno ww. wskaźnik jak i geneza tych klasycznych wsparć zostały pokazane na powyższym wykresie.

Podsumowanie

Ropa WTI wykonała modelowy, średnioterminowy zasięg wynikający z szerokości przełamanego długoterminowego kanału spadkowego i od tego czasu problemy z kontynuacją wzrostów pogłębiają się. W tym świetle wydaje się, że trwający od 22 czerwca br. ruch w górę jest tylko korektą i taka teza będzie dla mnie obowiązująca dopóki strefa oporów kończąca się w okolicach 118,2 USD/bbl nie zostanie pokonana. Z drugiej strony ewentualne przełamanie wskazanych w tej analizie wyżej wsparć mogłoby otworzyć drogę do rozwinięcia struktury spadkowej np. w kierunku strefy 91-81 USD/bbl, której genezę przedstawiłem na pierwszym z  powyższych wykresów.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app