Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Mieszane indeksy PMI, usługi w górę, produkcja w dół

Niemiecki indeks DAX (Germany 40) spadł do najniższego poziomu od 13 lutego po tym, jak na rynek trafiły najnowsze odczyty indeksów PMI. Widać w nich wyraźny rozdźwięk, gdzie indeksy dla usług wzrosły, a dla przemysłu spadły. W rezultacie, w pierwszej chwili po publikacji indeksy europejskie tąpnęły, a spadek Germany 40 wyniósł ponad 1 proc. Poniżej podsumowanie publikacji: 

Przemysł: 

S&P Global Germany Manufacturing PMI nieoczekiwanie spadł w lutym 2023 r. do 46,5 z 47,3 w styczniu wobec prognoz na poziomie 48, wynika ze wstępnych szacunków. Odczyt wskazał na głębszy spadek aktywności fabryk i ósmy z rzędu miesiąc spadków w sektorze wytwórczym, ponieważ zapasy zakupów zostały zmniejszone po raz pierwszy od prawie półtora roku i w miarę skracania się terminów dostaw od dostawców. Producenci odnotowali kontynuację spadku nowych zamówień, na czele z utrzymującym się ostrym spadkiem sprzedaży eksportowej, choć spadek ten był mniejszy niż w styczniu. Z drugiej strony, poziom produkcji wzrósł po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy dzięki powszechnym doniesieniom o poprawie dostępności materiałów. Wzrosło również zatrudnienie, a złagodzenie wąskich gardeł w zaopatrzeniu znalazło odzwierciedlenie w pierwszym od prawie dwóch i pół roku spadku kosztów zakupu w przemyśle, chociaż ogólne wskaźniki inflacji cen nakładów i opłat produkcyjnych pozostały jednak podwyższone. 

S&P Global France Manufacturing PMI spadł do 47,9 w lutym 2023 r. po odbiciu do 50,5 w poprzednim miesiącu, zaskakując rynki, które oczekiwały lekkiej ekspansji 50,8 oznaczającej najszybsze kurczenie się od czterech miesięcy. Francuscy producenci odnotowali kolejny spadek liczby nowych zamówień w tym okresie, co spowodowało spadek produkcji dziewiąty miesiąc z rzędu, ponieważ wyższe stopy procentowe nadal wpływają na europejską gospodarkę. Mimo to, zatrudnienie utrzymało pozytywne tempo i pozostało blisko trzymiesięcznego maksimum osiągniętego w zeszłym miesiącu. Na froncie cenowym, inflacja cen czynników produkcji spadła do najniższego poziomu od prawie dwóch i pół roku, choć pozostała powyżej średniej dla całej serii. 

Usługi: 

S&P Global Germany Services PMI wzrósł do 51,3 w lutym 2023 r. z 50,7 w poprzednim miesiącu i nieznacznie pokonał oczekiwania rynkowe na poziomie 51,0, jak pokazał wstępny szacunek. Ostatni odczyt wskazał na najszybsze tempo ekspansji w sektorze usług od czerwca ubiegłego roku, ze względu na poprawę popytu bazowego. Napływ nowych zamówień wzrósł, kończąc ośmiomiesięczną sekwencję spadków, podczas gdy zatrudnienie nadal rosło. W zakresie cen, ceny nakładów w sektorze usług nadal rosły gwałtownie, a nawet w nieco szybszym tempie niż w styczniu, co było w dużej mierze spowodowane wyższymi płacami. Z drugiej strony, opłaty ustalane przez firmy usługowe rosły w wolniejszym tempie. 

S&P Global France Services PMI wzrósł do 52,8 w lutym 2023 r. z 49,4 w styczniu, lepiej od oczekiwań rynkowych na poziomie 49,9, wynika z szacunków flash. Ostatni odczyt wskazał na ponowny wzrost aktywności w usługach, przy czym tempo wzrostu było najsilniejsze od września i zakończyło trzymiesięczną sekwencję spadków produkcji. Jednak nowe zamówienia nadal spadały, choć tylko nieznacznie, sygnalizując wciąż słabe warunki popytu. W międzyczasie wzrosły zaległości w pracy i nastąpiła dalsza ekspansja zatrudnienia. Na froncie cenowym inflacja pozostała wysoka, a wskaźniki inflacji kosztów produkcji i cen produkcji utrzymują się blisko swoich szczytów. 

Strefa euro: 

S&P Global Eurozone Manufacturing PMI spadł do 48,5 w lutym 2023 roku z 48,8 w styczniu, rozminął się z szacunkami na poziomie 49,3, co oznacza ósmy z rzędu spadek aktywności fabrycznej w bloku. Mimo to producenci osiągnęli niewielki wzrost produkcji, pierwszy od maja ubiegłego roku. Chemia i tworzywa sztuczne oraz podstawowe zasoby pozostały głównymi obszarami słabości, podczas gdy produkcja żywności i napojów, artykułów gospodarstwa domowego i artykułów przemysłowych wykazała dalsze oznaki poprawy. Ponowny wzrost produkcji był często związany z poprawą łańcuchów dostaw, przy czym średnie czasy dostaw od dostawców skróciły się po raz pierwszy od stycznia 2020 r. i w największym stopniu od maja 2009 r. Tymczasem łagodniejsza inflacja kosztów często odzwierciedlała słaby popyt na czynniki produkcji, przy czym w lutym ponownie gwałtownie spadły zakupy dokonywane przez fabryki, ponieważ firmy nadal koncentrowały się na redukcji zapasów. A inflacja cen produkcji spadła do poziomu najniższego od dwóch lat. Patrząc w przyszłość, nastroje dotyczące przyszłości znacznie się poprawiły. 

 


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app