Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Czym są i czy inwestować w „bezpieczne przystanie”?

Złoto, amerykański dolar i szwajcarski frank to aktywa reprezentujące tzw. bezpieczne przystanie. W czasach podwyższonej niepewności gospodarczej inwestorzy zwiększają ich udział w swoich portfelach w celach zrównoważenia finansowego ryzyka.

Na wspomnianym kruszcu i dwóch walutach lista tych przystani się jednak nie kończy. W niniejszym artykule analizujemy szerszą gamę podobnych aktywów, które mogą stanowić dobrą alternatywę inwestycyjną w trudnych i niestabilnych czasach.

Bezpieczna przystań (od ang. safe haven) to metafora, która zazwyczaj odnosi się do miejsca, które daje schronienie przed różnego rodzaju zagrożeniami. W świecie rynków finansowych tej metafory używa się w odniesieniu do wąskiej klasy aktywów, które w okresach podwyższonej zmienności lub silnych spadków zachowują się relatywnie stabilnie lub idą pod prąd rynkowych tendencji. Dzięki tej specyfice aktywa spod znaku safe haven stanowią swego rodzaju stabilizator portfelowy, który może uchronić inwestorów przed dużymi stratami, a niekiedy przynieść nawet zysk.  Innymi słowy – bezpieczne przystanie można wykorzystać do zrównoważenia ryzyka portfela i ograniczenia jego ekspozycji na negatywne wstrząsy.

Warto pamiętać, że aktywa safe haven mają zazwyczaj kilka cech wspólnych. Są to: wysoka płynność, stabilny popyt, nieskorelowanie lub skorelowanie ujemne z benchmarkami giełdowymi, duże znaczenie dla globalnych rynków, a także powszechne oczekiwanie, co do względnej odporności na gospodarcze zawirowania. Lista aktywów, które spełniają wszystkie te kryteria nie jest długa. Każdy inwestor powinien ją znać. Dlatego zapraszamy do lektury poniższego zestawienia, w którym prezentujemy bezpieczne przystanie na poszczególnych rynkach.

Rynek towarów

W tym segmencie bezpieczne przystanie obejmują przede wszystkim metale szlachetne, takie jak złoto, srebro i pallad. Złoto jest prawdopodobnie najbardziej popularną inwestycją typu safe haven. Jest to aktywo, które istnieje realnie (w postaci m. in. sztabek, monet, biżuterii, itp.), w przeszłości było zabezpieczeniem wielu walut fiducjarnych i co być może najważniejsze – jego podaż na naszej planecie jest ograniczona. Cena złota jest historycznie ujemnie skorelowana z rynkiem akcji, co oznacza, że w przypadku krachu giełdowego kruszec najprawdopodobniej poszybuje w górę. Co więcej - handel złotem jest popularną strategią hedgingową, ponieważ z uwagi na jego relatywnie niższą zmienność stanowi on w portfelu część amortyzującą.

I chociaż większość inwestorów na hasło „bezpieczna przystań” od razu myśli o złocie, niektórzy powoli zaczynają klasyfikować tutaj także inne metale szlachetne, takie jak srebro i pallad. To również aktywa „namacalne” i z limitowaną podażą, przy czym pod względem zmienności notowań są wciąż bardziej „rozchwiane” niż złoto.

Rynek walutowy

Wśród walut grono safe haven to od zawsze ta sama trójca: amerykański dolar, szwajcarski frank i japoński jen, czyli dewizy reprezentujące silne, wysoko rozwinięte gospodarki.

Stany Zjednoczone są wciąż ekonomiczną potęgą, a polityka monetarna Fedu jest klarowna i dobrze komunikowana. Ponadto pamiętajmy, że dolar to światowa waluta rezerwowa, dlatego jest wykorzystywana w wielu transakcjach biznesowych na całym świecie i zazwyczaj nie jest narażona na negatywne skutki niepewności w kraju i za granicą. W tym kontekście nie jest zaskoczeniem, że dolar amerykański jest uważany za walutę bezpieczną.

Frank jest narodową walutą Szwajcarii Kraj ten znany jest z tego, że posiada rynek kapitałowy o niskiej zmienności, neutralny rząd, przyjazną politykę podatkową i niską stopę bezrobocia, co inwestorzy często wykorzystują w czasach kryzysu. Szwajcaria jest niezależna od Unii Europejskiej, co uodporniło ją na negatywne zjawiska występujące w strefie euro, a także jest popularnym rajem podatkowym dla osób zamożnych, w którym mogą one przechowywać kapitał.

Japoński jen z kolei często umacnia się w stosunku do dolara amerykańskiego w okresie spadków na giełdzie w USA. Jest to waluta o wysokiej płynności, a Japonia jest uważana przez wielu za kraj o silnej i stabilnej gospodarce, co poprawia sentyment inwestorów do tej dewizy. Ponadto kraj ten ma wysoką nadwyżkę handlową w stosunku do poziomu zadłużenia, zważywszy na eksport sprzętu telekomunikacyjnego, maszyn elektronicznych i części samochodowych.

Rynek akcji

Chociaż podczas kryzysów ekonomicznych to właśnie rynek akcji najbardziej traci, można na nim znaleźć spółki, które osiągają lepsze wyniki nawet w czasach zawirowań. Są to tzw. akcje defensywne. Obejmują one przede wszystkim takie sektory jak: przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, podstawowe produkty konsumpcyjne i opieka zdrowotna. Są to więc branże, na których produkty i usługi popyt pozostaje relatywnie stabilny, bo są to rzeczy pierwszej potrzeby lub stanowiące gospodarczy fundament.

Przykładowo spółki dostarczające wodę, gaz, energię elektryczną lub świadczące usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu zazwyczaj cieszą się popytem, ponieważ są to produkty pierwszej potrzeby, podobnie jak supermarkety, czyli dostawcy żywności, napojów i artykułów gospodarstwa domowego. Spółki świadczące usługi medyczne i farmaceutyczne historycznie osiągały dobre wyniki w trudnych gospodarczo okresach, czego przykładem może być pandemia wirusa covid-19 i następująca po niej globalna recesja. W uproszczeniu spółki defensywne to te, których istnienie jest niezbędne dla naszego istnienia.

Rynek długu

Dłużne papiery wartościowe są emitowane przez rządy na całym świecie i są powszechnie uważane za stabilną inwestycję. W końcu dłużnikiem jest państwo. Przykładowo obligacje skarbowe Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych są uważane za bardzo bezpieczne, co może wynikać ze statusu kredytowego rządu, siły gospodarki i wysokiej jakości dochodów każdego z tych kraju.

Biorąc pod uwagę, że obligacje rządowe zapewniają stałą stopę zwrotu do terminu wykupu, po którym kapitał jest zwracany inwestorowi, może to być bardziej atrakcyjna inwestycja niż inne bezpieczne przystanie. Jest bowiem całkowicie przewidywalna i gwarantowana przez duży podmiot. Mówi się, że papiery skarbowe są papierami wolnymi od ryzyka. W tym kontekście nie dziwi fakt, że znalazły się one w gronie „safe haven”.

Podsumowując – w czasach podwyższonej niepewności, z jakimi borykamy się chociażby po 2020 r. w związku z, najpierw, pandemią covid19, a poźniej inwazją Rosji na Ukrainę, warto zastanowić się nad włączeniem do swojego portfela aktywów spod znaku tzw. bezpiecznych przystani. Mogą one bowiem zmniejszyć naszą ekspozycję na ryzyko i stabilizować stopy zwrotu. Co istotne – przedstawicieli „safe haven” znajdziemy zarówno na rynku towarów, walutowym, akcyjnym, jak i dłużnym.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app