Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Czy korekta na EUR dobiega końca?

Rok 2020 na rynku walutowym przyniósł znaczące umocnienie euro, co widać na wykresach większości par, ale również na wszelkiego rodzaju indeksach reprezentujących siłę wspólnej, europejskiej waluty. Oczywiście trend ten był przerywany wyraźnymi korektami, co jest rzeczą charakterystyczną i jak najbardziej normalną na tym rynku. Z rozwijaniem takiej, jak się wydaje, kolejnej korekty mamy do czynienia od początku bieżącego roku, a jej stadium wydaje się być dość mocno zaawansowane. Czy zatem osłabienie euro może się wkrótce zakończyć, a jeśli tak, czy to czas aby zacząć się rozglądać za ciekawymi parami, które w przypadku zajścia ww. warunku mogą wygenerować bardziej dynamiczne trendy? 

EUR Index

Analizując zachowanie konkretnej waluty można przyglądać się kilku parom, których jest ona składnikiem lub reprezentującym siłę tej waluty indeksom. Indeksy walutowe mogą mieć różną konstrukcję od indeksów ważonych, w których wpływ poszczególnych par na indeks jest różny (np. CMC EUR Index), po indeksy, na których wpływ poszczególnych składników jest równy (np. Stooq Euro Index). Oczywiście różnice w składach przekładają się na nieco innych obraz poszczególnych indeksów, ale jak wynika z mojego doświadczenia w kluczowych momentach (np. podczas testu ważnych wsparć czy podczas wypełniania korekt) wnioski płynące z ich analizy mogą być bardzo podobne. Poniżej przedstawiłem dwa ww. indeksy, a na ich wykresach widać kilka ciekawych, wstępnych sygnałów, które sugerować mogą, że okres osłabienia EUR przynajmniej w krótkim terminie może się kończyć. 

Na indeksie, w którym wpływ poszczegó lnych składników jest równy (oznaczony kolorem niebieskim) widzimy, że ruch w dół trwający od początku br. sprowadził jego kurs do okolic ważnych wsparć (179,15 - 178,8 pkt.) tworzonych przez trzy różne narzędzia stosowane w analizie technicznej. Tym samym, co najmniej w krótkim terminie jakieś umocnienie wspólnej, europejskiej waluty wydaje się pojawiać na horyzoncie. Spoglądając na wykres indeksu ważonego (CMC EUR Index) widzimy, że jego kurs również wchodzi w dość dobrze udokumentowaną strefę wsparć, a tym samym uaktywnienie strony popytowej na tym instrumencie w perspektywie najbliższych tygodni jest możliwe.
Jeśli zatem opisane i pokazane na powyższym wykresie sygnały wygenerują umocnienie EUR, to można zacząć się rozglądać w poszukiwaniu par, na których techniczne sygnały z takim scenariuszem są zbieżne.

EUR/USD             

Trend wzrostowy eurodolara trwający od marca minionego roku odbywał się w obrębie prezentowanego niżej kanału. Ruch w dół trwający od pierwszych dni stycznia br. ma na obecnym etapie typowo korekcyjną strukturę, a dwie struktury spadkowe póki co są niemal idealnie równe. 

Dodatkowo kurs EUR/USD zatrzymał się na wewnętrznej linii kanału, co wzmacnia okolice 1,1850 jako ważne wsparcie. Dopóki zatem okolice ww. poziomu będą utrzymane, szanse na zakończenie trwającego od stycznia ruchu w dół będę dość spore. Co mogłoby to oznaczać ? Moim zdaniem np. ruch w kierunku 1,2170 gdzie znajdują się najbliższe, prezentowane na powyższym wykresie opory. Z drugiej strony, jeśli wsparcia znajdujące się na 1,1850 zostałyby pokonane, mogłoby to otworzyć drogę do pogłębienia korekty na EUR/USD np. do okolic 1,17-1,1610, gdzie znajdują się kolejne, istotne wsparcia. 

EUR/PLN

Na rynku EUR/PLN od marca minionego roku oglądamy budowanie dość sporej konsolidacji, która wygląda jak formacja tzw. trójkąta prostokątnego. Ta formacja należy do grupy typowych formacji kontynuacji, a to oznacza, że kontynuacja trendu poprzedzającego trójkąt jest bardziej prawdopodobna. 

W naszym przypadku preferowałoby to umocnienie EUR względem PLN z modelowym celem znajdującym się w strefie 4,8-4,9. Technicznym sygnałem możliwej realizacji takiego scenariusza byłoby wybicie z tego trójkąta górą, co oznaczałoby pokonanie ważnych oporów znajdujących się w strefie 4,60-4,6740. Poziom obrony dla scenariusza wzrostowego znajduje się na 4,46 EUR/PLN, gdzie obecnie biegnie linia ograniczająca od dołu prezentowaną wyżej formację trójkąta.  

EUR/NZD


Kolejną ciekawą parą z EUR jest EUR/NZD, gdzie od marca minionego roku oglądaliśmy mocne spadki. Jak widać na poniższym wykresie kurs tej pary dotarł do ważnej strefy wsparć znajdującej się między 1,65-1,6280 i obecnie próbuje od tych poziomów odbijać. 

 

Dodatkowo cała, ww. struktura spadkowa wygląda moim zdaniem na wypełniony ruch korekcyjny, z ostatnim akordem w postaci opadającego trójkąta rozszerzającego się. Trójkąt taki, wedle reguł klasycznej analizy technicznej zaliczany jest do formacji kończących trend spadkowy. Wybicie z tej formacji górą (w naszym przypadku pokonanie okolic 1,6710), z technicznego punktu widzenia otworzyłoby drogę do umocnienia EUR względem NZD np. do okolic 1,72 gdzie znajdują się pierwsze, bardziej istotne opory. Ich genezę pokazałem na powyższym wykresie. Poziom obrony dla scenariusza wzrostowego znajduje się w okolicach 1,6280 czyli nieco poniżej dolnej części testowanych pod koniec lutego wsparć.

Podsumowanie


Zaawansowanie osłabiania EUR oraz bliskość istotnych wsparć na indeksach reprezentujących siłę wspólnej waluty może sugerować wypełnianie się korekty oglądanej od stycznia br.. Jeśli tak się stanie, to kilka prezentowanych wyżej par może wykształcić ciekawe trendy, które pod względem dynamiki czy zasięgu są często bardziej interesujące od zmian na rynku „bazowym”.

 


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app