CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Langt spill eller kort suksess: kvinnelig trading i forhold til mannlig trading

Finans har tradisjonelt vært en mannsdominert bransje. Det er blitt forsket på om kvinner handler annerledes enn menn, og om de presterer bedre som en følge av det.​

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

For eksempel startet Geraldine Wiss sitt eget nyhetsbrev for investeringsrådgivning i 1966. Hun bestemte seg for å signere det «G. Weiss» for å unngå kjønnsdiskrimineringen hun hadde opplevd mens hun søkte jobb hos flere verdipapirforetak.

Weiss var en av de første kvinnene som oppnådde anerkjennelse i finansverden, og viste at kvinner kan være vellykkede investorer. Nyhetsbrevanbefalingene til Weiss har konsekvent overgått markedet i over 30 år1.

I de siste 50 årene har antall kvinnelige tradere steget. På grunn av denne forandringen har det vært større forskning på og forståelse av de grunnleggende forskjellene mellom mannlig og kvinnelig handelsatferd og hvilke instrumenter de velger. Noen investorer har identifisert noen karakteristikker beskrevet som feminin tilnærming til trading, og det er en økende diskusjon at disse karakteristikkene har flere fordeler.

Overmot

Ta som et eksempel artikkelen «Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence and Common Stock Investment (Gutter vil alltid være gutter: kjønn, overmot og vanlig aksjeinvestering)» fra Universitetet i California, Berkeley-akademikerne Brad Barber og Terrance Odean. Opprinnelig publisert på slutten av 1990-tallet beskriver den deres studie av 35 000 kontoer hos et stort meglerfirma.

Blant funnene deres var at menn handler med 45 % høyere hyppighet enn kvinner, men med en reduksjon i netto avkastning på 2,65 % per år. Av dette har de derfor kommet frem til at jo mindre en person handler, jo større sjanser har han for å lykkes2.

CMC Markets

Den høye hyppigheten i handlingsmønsteret til menn ble tilskrevet overmodighet. Hvis menn har en sterkere tro på sine egne vurderinger i markedet, vil det føre til flere trades. Overmot i kunnskap og dyktighet kan føre til at de impulsivt tar større sjanser uten å se det større bildet.

Kvinner investerer mindre hyppig og holder en posisjon lengre, og kan derfor ofte få større avkastning. Det er mer sannsynlig at de tenker seg godt om før de handler, og går ikke inn før de har stor tro på handelen, og venter ofte på flere kursfall før de handler. Få innflytelsesrike mannlige tradere har en like forsiktig tilnærming, selv om Warren Buffet er kjent for sine langsiktige posisjoner.

Innrømme feil

Det sies at menn aldri ber om hjelp når de har kjørt seg bort, noe som også er tilfelle i trading. Siden de ikke vil innrømme en feil kan de holde på en tapende handel lenger enn de burde. Kvinner har lettere for å innrømme feil og stiller spørsmål når de lurer på noe. Derfor holder de seg til strategien og er flinkere til å styre unna tap.

Holde seg rolig under press

Det kan virke som kvinner opptrer mer fornuftig på volatile dager, mens menn reagerer mer panisk og selger posisjoner etter store fall i markedet eller «korreksjoner». Det er altså større sannsynlighet for at kvinner holder og gir markedene en sjanse til å komme seg. I 2015 fant Catherine Eckel og Sascha Fullbrunn ut at mannsdominerte markeder genererte større spekulasjonsbobler enn kvinnedominerte3. Kvinnelig handelsatferd, ofte assosiert med tålmodighet og analyser, virker stabiliserende på markedene.

Unngå risiko

Å beskytte kapital er essensielt i trading, og mye forskning tyder på at kvinner er mindre risikovillig enn menn. De handler sjeldnere og utfører strategier som er mindre ekstreme. Men dette kan også være et tveegget sverd, da det å være for konservativ kan føre til mindre avkastning.

Kvinnelige tradere har ofte også en mindre og mer konsentrert portefølje (Weiss hadde en relativt fokusert portefølje og anbefalte at investorer ikke burde ha mer enn 10–20 aksjer). Dette kan gjøre det enklere å forvalte handel med færre områder å holde kontroll på.​​

Målsetting

Menn anses som mer konkurransedrevet, mens kvinner unngår adrenalinkick og fokuserer mer på strategien. I en mannsdominert arena er kvinner fremdeles i mindretall, og kan derfor være mer fast bestemt på å lykkes. Kanskje det gjør dem mer villige til å øve på strategier og finne en mentor.

Konklusjonen ser ut til å være: gjøre færre trades med høy kvalitet / høy sannsynlighet, ikke hold på tapende posisjoner og ha en tradingstrategi som du holder deg til.

Kilder

  1. https://moneyweek.com/475126/t...
  2. https://papers.ssrn.com/sol3/p...
  3. https://www.aeaweb.org/article...

Ansvarsbegrensning

CMC Markets tilbyr bare ordreutførselstjenester. Dette materialet med eller uten meninger er kun veiledende, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ikke noe i dette materialet er eller må anses som økonomiske, investerings- eller andre råd som det kan legges tiltro til. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at bestemte investeringer, verdipapir, transaksjoner eller investeringsstrategier er egnet for en bestemt person.

CMC Markets støtter ikke eller gir ikke meninger om tradingstrategier som brukes av artikkelforfatteren. Tradingstrategiene i artikkelen garanterer ingen avkastning og CMS Markets er ikke ansvarlig for eventuelle tap som du måtte pådra deg enten direkte eller indirekte som følge av investeringer basert på informasjon i denne artikkelen.​​​

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.