CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 77% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Følger du med på dette, kan du forstå kronen bedre

Når er det riktige tidspunktet å kjøpe kroner – og hva må du følge med på når det gjelder kronekursen? Her følger en liste med ti ting alle valutatradere bør ha kontroll på.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Kronekursen er viktig å følge med på for alle som er opptatt av norsk økonomi. Den norske kronen er tett korrelert med oljeprisen, men det er også flere faktorer du burde ta i betraktning for å forstå kronen på best mulig måte:

10 ting alle valutatradere bør ha kontroll på

1. Styringsrenten:

Norges Banks hovedstyre møtes seks ganger i året for å evaluere styringsrenten, bankenes innskuddsrente. Styringsrenten er basert på målet om en stabil årlig prisvekst på 2 prosent og målet om høy og stabil sysselsetting og produksjon. Se dato og tid for når rentemøtene holdes i vår markedskalender på plattformen, samt se faktiske tall etter de er sluppet.

2. Oljeprisen:

Oljen har en sentral rolle i verdensøkonomien og siden Norge er en stor produsent av olje, er norsk økonomi sårbar for svingninger i oljeprisen. I globale nedgangstider faller som regel etterspørselen etter olje, noe som setter press på oljeprisen. Som en konsekvens svekkes norsk økonomi og normalt sett også kronekursen – og motsatt i oppgangstider.

3. Importveid kronekurs:

Norges Bank legger vekt på importveid kronekurs i forbindelse med rentesettingen. Kronekursen måles mot valutaene til Norges viktigste handelspartnere, og danner et grunnlag for å forstå effekten knyttet til å kjøpe og selge varer i utlandet.

4. SSB.no:

Statistisk Sentralbyrås nettside inneholder store mengder med relevant informasjon knyttet til blant annet Norges nasjonalregnskap og konjunkturer. For eksempel kan dårlige tall i form av høyere arbeidsledighet eller lavere brutto nasjonalprodukt svekke kronen da dette ofte øker sjansen for at renten kuttes.

Lyst å handle på over 12 000 instrumenter?

6. Internasjonal handel:

Handel med utlandet påvirker norsk økonomi i stor grad og dermed også kronekursen. Dersom vi eksporterer mer enn vi importerer, stiger etterspørselen etter den norske kronen og kronen vil mest sannsynlig styrkes. Dette kan dog gi en negativ effekt på sikt fordi utlendingene må betale mer for de norske varene og dermed kjøper de mindre fra Norge. Dette fører til mindre eksport, og kronen kan da svekkes på lang sikt.
Hvis du har en formening om hvordan styrkeforholdet mellom Norge og våre handelspartnere vil utvikle seg, er det et godt utgangspunkt for å investere i valutamarkedet.

7. Boligprisene:

Norges Bank følger nøye med på boligprisene og vedvarende sterk vekst eller fall i prisene kan virke inn på beslutning om renteendring.

8. Prisvekst:

Inflasjon er begrepet for vekst i det generelle prisnivået og måles gjennom konsumprisene. Det vil si hva vi som bor i Norge betaler for varer og tjenester. Målet med pengepolitikken til Norges Bank er en årsvekst i konsumprisen på omtrent 2 prosent. Høy prisvekst påvirker kjøpekraften – vi får rett og slett mindre for hver krone enn tidligere. Dersom prisveksten i Norge er mye høyere sammenlignet med andre nasjoner, kan det gi utslag i at den norske valutaen styrkes. Inflasjonen måles av Statistisk Sentralbyrå (SSB), som legger frem ny statistikk den 10. hver måned.

9. Historiske data:

Historiske svingninger i markedet kan gi en pekepinn på usikkerhet knyttet til en aksje, råvare eller valuta. Når du handler i valutamarkedet er det viktig med en handelsplattform som gir deg enkel og god oversikt over utviklingen i markedet. CMC Markets har en prisbelønnet plattform for valutahandel, der man også kan følge med på utviklingen i oljeprisen, rentebeslutninger, prisvekst og andre viktige nyheter.

10. Følg godt med på minst én valuta til – i tillegg til kronen:

Valuta handles i valutakryss, og da er det viktig å gjøre en god analyse av begge valutaene. Handler du amerikanske dollar mot kroner så hjelper det lite om du treffer i din analyse av kronen dersom du bommer tilsvarende på dollar. Populære valutakryss som inkluderer den norske kronen er: USD/NOK, EUR/NOK, GBP/NOK og SEK/NOK.

Vil du teste dine kunnskaper om valutamarkedet? Med en risikofri demokonto kan du prøve ut avanserte tradingprodukter med fiktive penger uten risiko for å tape.

CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.